Závazné dokumenty ČSJ

A1
spolek
  Stanovy ČSJ (148K)
VH ČSJ   Verze: účinnost 26.3.2023   Posl.změny: 28.05.2022
A3
zápisy
  Usnesení Konference ČSJ 2014 (457K)
Konference ČSJ   Posl.změny: 25.01.2014
A4
zápisy
  Usnesení konference ČSJ 2015 (487K)
Konference ČSJ   Posl.změny: 24.01.2015
A5
zápisy
  Usnesení konference ČSJ 2016 (432K)
Konference ČSJ   Posl.změny: 30.01.2016
A6
zápisy
  Usnesení Valné hromady ČSJ 2017 (2M)
VH ČSJ   Posl.změny: 26.03.2017
A7
zápisy
  Usnesení Valné hromady ČSJ 2018 (158K)
VH ČSJ   Posl.změny: 17.03.2018
A8
zápisy
  Usnesení Valné hromady ČSJ 2019 (3M)
VH ČSJ   Posl.změny: 30.03.2019
A9
zápisy
  Usnesení Valné hromady ČSJ 2020 (2M)
VH ČSJ   Posl.změny: 28.06.2020
A10
zápisy
  Usnesení Valné hromady ČSJ 2021 (2M)
VH ČSJ   Posl.změny: 19.06.2021
A11
zápisy
  Usnesení Valné hromady ČSJ 2022 (274K)
VH ČSJ   Posl.změny: 28.05.2022
A12
zápisy
  Zápis z Valné hromady ČSJ 2023 (798K)
  Zápis z Valné hromady ČSJ 2023 - přílohy (5M)
VH ČSJ   Posl.změny: 26.03.2023
A13
zápisy
  Zápis z Valné hromady 2024 (7M)
VH ČSJ   Posl.změny: 23.03.2024
B1
spolek
  Jednací řád ČSJ (101K)
Valná hromada   Verze: 26.3.2023  
B2
spolek
  Volební řád ČSJ (95K)
Valná hromada   Verze: 26.3.2023  
B3
administrativní úsek
  Registrační řád ČSJ (176K)
VV ČSJ   Verze: 18.4.2024  
B5
rozhodčí
pořadatelé
  Soutěžní řád ČSJ (257K)
VV ČSJ   Posl.změny: 15.02.2024
B6
spolek
pořadatelé
rozhodčí
  Disciplinární řád ČSJ (112K)
Valná hromada   Verze: 26.3.2023  
B7
spolek
  Jednací řád Kontrolní komise ČSJ (175K)
KK ČSJ   Posl.změny: 17.03.2016
B8
spolek
  Jednací řád Výkonného výboru ČSJ (177K)
VV ČSJ   Verze: 18.04.2024  
B9
spolek
  Jednací řád odborných komisí a pracovních skupin (106K)
VV ČSJ   Verze: 18.5.2023  
C4
administrativní úsek
ekonom
směrnice
  Podmínky pro poskytování půjček sdruž. subjektům (36K)
VV ČSJ   Verze: B   Posl.změny: 19.06.2010
C5
sportovně technický úsek
pořadatelé
rozhodčí
směrnice
ekonom
kluby
  Směrnice pro vypořádání náležitostí funkcionářů (93K)
VV ČSJ   Verze: H   Posl.změny: 21.04.2022
C8
spolek
administrativní úsek
  Zásady pro udělení vyznamenání ČSJ (38K)
VV ČSJ   Verze: C   Posl.změny: 15.01.2015
C12
spolek
  Organizační řád ČSJ (732K)
  Organizační řád ČSJ - příloha Organizační schéma ČSJ (67K)
VV ČSJ   Verze: 14.4.2023   Posl.změny: 16.05.2024
C17
sportovní úsek
mládež
směrnice
trenéři
  Směrnice pro činnost SCM (89K)
VV ČSJ   Verze: A  
C18
sportovně technický úsek
pořadatelé
kluby
trenéři
směrnice
  Směrnice pro půjčování svazových motorových člunů (196K)
VV ČSJ   Verze: 1   Posl.změny: 31.10.2019
C19
směrnice
reprezentace
sportovní úsek
mládež
  Nominační pravidla ČSJ na OH 2024 a kvalif. regaty (411K)
VV ČSJ   Posl.změny: 21.09.2023
C20
sportovní úsek
reprezentace
mládež
ALT
směrnice
  Podpora účasti členů ČSJ na ME a MS (108K)
VV ČSJ   Posl.změny: 17.05.2018
C21
sportovní úsek
ALT
mládež
reprezentace
směrnice
  Zásady pro ohodnocení za výsledky na MS a ME (77K)
VV ČSJ  
C22
sportovní úsek
kluby
mládež
reprezentace
ALT
směrnice
  Koncepce podpory rozvoje jachtingu včetně příloh (2M)
VV ČSJ  
C96
záchranáři
  Pravidla pro kvalifikaci Záchranář ČSJ (226K)
VV ČSJ   Verze: 16. 5. 2024  
C97
sportovní úsek
trenéři
kluby
směrnice
  Pravidla pro kvalifikaci trenérů (638K)
VV ČSJ   Posl.změny: 15.02.2024
C98
rozhodčí
směrnice
sportovně technický úsek
  Kvalifikace rozhodčích ČSJ (46K)
VV ČSJ   Verze: I   Posl.změny: 19.12.2020
C99
sportovní úsek
reprezentace
směrnice
  Nominační pravidla reprezentace ČSJ (85K)
VV ČSJ   Verze: H   Posl.změny: 19.01.2017
D1
pravidla
rozhodčí
  Závodní pravidla jachtingu 2021-2024 (2M)
World Sailing / ČSJ   Verze: 1   Posl.změny: 01.01.2021
D3
rozhodčí
kluby
trenéři
reprezentace
 Přehled změn v ZPJ 2021-2024 - odkaz ke stažení
  
D4
rozhodčí
pravidla
měřiči
  Technická pravidla jachtingu (2M)
World Sailing / ČSJ   Posl.změny: 30.03.2021
D6
rozhodčí
pořadatelé
směrnice
pravidla
  Národní předpisy (94K)
VV ČSJ   Verze: 22.4.2021  
D15
rozhodčí
  Výklad ZPJ 42 (Pohon) (84K)
World Sailing / ČSJ   Posl.změny: 14.11.2021
D16
  Pravidla pro certifikaci jachtařských škol (76K)
VV ČSJ   Verze: 0  
E4
ekonom
administrativní úsek
reprezentace
ALT
mládež
  Poskytnutí příspěvku na MS/ME nebo akce 2021 (43K)
ekonom ČSJ   Verze: 03.08.2021   Posl.změny: 03.08.2021
E5
  Nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě (46K)
   Posl.změny: 07.04.2003
E6
  Smlouva o úschově jachtařského materiálu (34K)
   Posl.změny: 07.04.2003
E7
  Smlouva o využití zařízení ČSJ (34K)
   Verze: 2001-02-08   Posl.změny: 07.04.2003
E10
  Smlouva o poskyt. přísp. pro Sportovní středisko (50K)
Mgr. Martin Soušek   Verze: A   Posl.změny: 19.02.2011
E30
ekonom
reprezentace
  Smlouva BUDGET RD ČSJ (50K)
VV ČSJ   Verze: 09.08.2023   Posl.změny: 09.08.2023
E31
  Smlouva - odměna z KM (41K)
ekonom ČSJ   Verze: 2013   Posl.změny: 28.11.2015
E32
  Smlouva o trenérském zabezpečení (37K)
ekonom ČSJ   Verze: 2008   Posl.změny: 21.01.2008
E33
  Smlouva BUDGET - odměny OH (38K)
VV ČSJ   Verze: 2012   Posl.změny: 13.10.2012
F1
rozhodčí
pořadatelé
sportovně technický úsek
 Čestné prohlášení COVID-19 - odkaz ke stažení
   Verze: 01.08.2021  
F10
administrativní úsek
kluby
ALT
  Žádost o vznik/aktualizaci základního členství ČSJ (357K)
sekretariát ČSJ   Verze: 16.2.2017   Posl.změny: 16.02.2017
F12
administrativní úsek
kluby
ALT
  Žádost o zařazení do databáze funkcionářů ČSJ (492K)
sekretariát ČSJ   Verze: 24.2.2017   Posl.změny: 24.02.2017
F13
administrativní úsek
kluby
ALT
  Objednávka závodních licencí (31K)
sekretariát ČSJ   Verze: 2009   Posl.změny: 24.01.2009
F15
kluby
mládež
pořadatelé
reprezentace
  Posudek zdravotní způsobilosti -lékařská prohlídka (23K)
  Posudek zdravotní způsobilosti -lékařská prohlídka (88K)
sekretariát ČSJ   Verze: 2021   Posl.změny: 01.04.2021
F16
administrativní úsek
kluby
ALT
  Ohlášení přestupu (35K)
sekretariát ČSJ   Verze: 9.4.2018  
F17
administrativní úsek
kluby
ALT
  Ohlášení hostování (37K)
sekretariát ČSJ   Verze: 9.4.2018  
F21
rozhodčí
pořadatelé
  Přihláška k závodu (180K)
KZ ČSJ   Verze: 2.4.2018  
F23
rozhodčí
pořadatelé
záchranáři
  Registrace doprovodného člunu (182K)
HZS ČSJ   Verze: 16.5.2024  
F31
rozhodčí
pořadatelé
  Protestní formulář (317K)
KR ČSJ   Verze: 4.10.2017   Posl.změny: 04.10.2017
F32
pořadatelé
rozhodčí
  Vzor vypsání závodu (70K)
KZ ČSJ   Verze: 10.2.2021   Posl.změny: 10.02.2021
F41
ekonom
kluby
pořadatelé
trenéři
reprezentace
mládež
  Cestovní příkaz (72K)
ekonom ČSJ   Verze: 26.4.2019   Posl.změny: 26.04.2019
F42
ekonom
pořadatelé
kluby
  Vyúčtování náležitostí funkcionářů (20K)
ekonom ČSJ   Verze: 20.9.2002   Posl.změny: 20.09.2002
F43
ekonom
reprezentace
  Vyúčtování příspěvku člena RD (66K)
ekonom ČSJ   Verze: 26.4.2019   Posl.změny: 26.04.2019
F61
administrativní úsek
spolek
kluby
  Návrh pro udělení čestného odznaku (27K)
   Verze: 1.2.2007   Posl.změny: 01.02.2007
F80
sportovně technický úsek
rozhodčí
  Prezenční listina školení znovujmenování (409K)
KR ČSJ   Verze: 22.1.2017   Posl.změny: 22.01.2017
F81
rozhodčí
sportovně technický úsek
  Žádost o jmenování rozhodčím (606K)
KR ČSJ   Verze: 22.1.2017   Posl.změny: 22.01.2017
F83
sportovně technický úsek
záchranáři
  Žádost o kvalifikaci záchranář ČSJ (272K)
HZS ČSJ   Verze: 16.5.2024  
F85
kluby
  Příklad Stanov spolku (84K)
  
F88
administrativní úsek
ALT
kluby
pořadatelé
trenéři
záchranáři
reprezentace
  Žádost o vypůjčení člunu ČSJ (34K)
VV ČSJ  
G1
rozhodčí
pořadatelé
  RaceControl 2021 (13M)
KR ČSJ   Verze: 20210520  
G2
rozhodčí
pořadatelé
  RaceControl - návod od Martina Souška (95K)
KR ČSJ   Verze: 2008   Posl.změny: 14.06.2024
G3
pořadatelé
rozhodčí
  RaceControl - zadávání závodů s hendikepem (210K)
KS ČSJ   Verze: 2008  
G4
rozhodčí
  Akrualizace RaceControl č.1 (435K)
  
G10
spolek
kluby
pořadatelé
  ČSJ logo manuál 2016 (2M)
VV ČSJ  
G86
spolek
  Memorandum mezi ČSJ a APL (921K)
VV ČSJ  
G87
záchranáři
kluby
pořadatelé
  Stanovisko MD ČR k zajišťování zdravotní služby (2M)
  
G95
rozhodčí
pořadatelé
ALT
  Doporučení pro organizaci, pořádání a řízení závod (2M)
KR ČSJ   Verze: 1.8.2020   Posl.změny: 01.08.2020
G96
spolek
  Programové prohlášení VV ČSJ (118K)
   Verze: 7.3.2019  
G99
ALT
pořadatelé
  Prezentace pro kandidatury VSA (16M)
VV ČSJ   Verze: 1.1.2020   Posl.změny: 01.01.2020
VV31
VV  
ZV1
  Zápis KVS - leden 2008 (42K)
VV  
ZV2
  Zápis KVS - únor 2008 (70K)
VV  
ZV4
  Zápis KVS - duben 2008 (43K)
VV  
ZV23
  Zápis KVS - leden 2009 (40K)
VV  
ZV24
  Zápis KVS - únor 2009 (46K)
VV  
ZV29
  Rozdělení budgetu pro RD (238K)
VV  
ZV30
  Zápis KVS - duben 2009 (93K)
VV  
ZV39
  Zápis KVS - leden 2010 (50K)
VV  
ZV43
  Zápis KVS - únor 2010 (68K)
VV  
ZV59
  Zápis KVS - únor 2011 (64K)
VV  
ZV65
  Zápis KVS - září 2011 (119K)
VV  
ZV66
  Zápis KVS - říjen 2011 (130K)
VV  
ZV75
  Zápis KVS - duben 2012 (106K)
  
ZV86
  Zápis KVS - únor 2013 (49K)
vv  
ZV89
  Zápis KVS - duben 2013 (30K)
VV  
ZV92
  Kontrola RD a SCM 2013-07 (219K)
   Verze: 1  
ZV94
  Kontrola RD a SCM 2013-08 (196K)
VV   Verze: 1  
ZV105
  Zápis KVS - leden 2014 (31K)
  
ZV112
  Kontrola RD a RDJ 2014-02 (509K)
VV  
ZV113
  Kontrola RD a RDJ 2014-03 (522K)
VV  
ZV117
vv  
ZV117
vv  
ZV125
  
ZV125
  
ZV130
  Zpráva KK ČSJ (40K)
  
ZV133
  Zpráva o HZS CSJ (32K)
  
ZV137
  Zápis KVS únor 2015 (75K)
  
ZV139
  Zápis KVS březen 2015 (180K)
VV  
ZV140
  Zápis KVS duben 2015 (179K)
  
ZV144
  Zápis KVS květen 2015 (147K)
  
ZV145
  Zápis KVS červen 2015 (183K)
  
ZV151
  Zápis KVS září 2015 (151K)
  
ZV152
  Zápis KVS říjen 2015 (190K)
  
ZV154
  Zápis KVS listopad 2015 (159K)
VV  
ZV159
  Kontrola SCM 2015-12 (445K)
  
ZV162
  Zpráva KVS za rok 2015 (450K)
  
ZV167
  Zápis KVS - leden 2016 (160K)
  
ZV168
  Zápis KVS - únor 2016 (272K)
  
ZV178
  Zápis TMK-2023-06-20 (456K)
  
ZV188
  Zápis TMK -2023-09-19 (205K)
  
ZV193
  Zápis SÚ -2023-09-20 (172K)
  
ZV194
  Zápis TMK 2023-10-17 (204K)
  
ZV200
  Zápis z SÚ -2023-11-30 (321K)
  
ZV201
  Zápis KVS ČSJ 11-12 (210K)
  
ZV202
  Zápis tmk-2023-11-28 (245K)
  
ZV206
  Zápis KVS ČSJ 11-12 (210K)
  
ZV209
  TMK_12-2023 a 01-2024 (117K)
  
ZV212
  Zápis tmk-2024-03-12 (280K)
  
ZV213
  Zápis KVS ČSJ_2024_01 (321K)
  
ZV217
  Zápis KVS ČSJ_2024_02 (312K)
  
ZV220
  Zápis tmk-2024-3-12 (280K)
  
ZV231
  Zápis KVS ČSJ_2024_05 (196K)
  

nahoru