Moravský Yacht Klub, z.s.

ČLENOVÉ KLUBU

MYK
Registrační číslo: 2116

Bešůvka 762/8
Brno
641 00

E-mail:  jiri.halouzka@tiscali.cz
IČ: 04629400nahoru