CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE 2019

Výsledky

Lodní třídy
Koef.
Počet lodí
poř.
reg.č. jméno
body
l.body
14
2116-0004 Halouzka Jakub
9600
57
2116-0003 Halouzka Jiří
2283
Legenda
DNC - Nezávodil
DNF - Nedokončil
DNE - Def. diskvalifikace
BFD - DQ prav. 30.3
DPI - Bod. trest dle úvahy
DNS - Nestartoval
RET - Loď vzdala
RDG - Přiznání nápravy
SCP - Bodový trest 44.
UFD - Disk. podle vlajky U
OCS - Předčasný start
DSQ - Diskvalifikován
ZFP - Procent. trest
DGM - Def. diskvalif. 69.1