Hempel sailing world championships aarhus 2018

Výsledky

Lodní třídy
Koef.
Počet lodí
poř.
reg.č. jméno
body
l.body
45
1203-0492 Nápravníková Kořanová Johana
4316
1203-0477 Mrzílková Lenka
4316
Legenda
DNC - Nezávodil
DNF - Nedokončil
DNE - Def. diskvalifikace
BFD - DQ prav. 30.3
DPI - Bod. trest dle úvahy
DNS - Nestartoval
RET - Loď vzdala
RDG - Přiznání nápravy
SCP - Bodový trest 44.
UFD - Disk. podle vlajky U
OCS - Předčasný start
DSQ - Diskvalifikován
ZFP - Procent. trest
DGM - Def. diskvalif. 69.1