Lanex Cup 2018

Výsledky

Lodní třídy
Koef.
Počet lodí
poř.
reg.č. jméno
body
l.body
1
2101-0447 Hýža Vít
1
1
1
1
1
1
DNC*
6
402
2
1145-0095 Vaněk Libor
DNC*
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
1
16
101
Legenda
DNC - Nezávodil
DNF - Nedokončil
DNE - Def. diskvalifikace
BFD - DQ prav. 30.3
DPI - Bod. trest dle úvahy
DNS - Nestartoval
RET - Loď vzdala
RDG - Přiznání nápravy
SCP - Bodový trest 44.
UFD - Disk. podle vlajky U
OCS - Předčasný start
DSQ - Diskvalifikován
ZFP - Procent. trest
DGM - Def. diskvalif. 69.1