Lipenský vítr

Výsledky

Lodní třídy
Koef.
Počet lodí
poř.
reg.č. jméno
body
l.body
1
8888-0064 Meškán Zbyněk
1
1
879
1310-0001 Meškán Zbyněk
1
879
2
1305-0043 Vachel František
2
2
578
1305-0251 Vachelová Hana
2
578
3
8888-0079 Sklář Lukáš
3
3
402
8888-0080 Moureček Miroslav
3
402
4
8888-0067 Záruba Pavel
4
4
277
8888-0205 Wrigley Mike
4
277
1130-0946 Záruba Adam
4
277
5
1305-0269 Kraus Vladimír
5
5
180
8888-0078 Krausová Miroslava
5
180
6
8888-0081 Vydrová Jana
6
6
101
8888-0084 Olda
6
101
8888-0083 Milan
6
101
8888-0085 Marián
6
101
1604-0241 Pinc Tomáš
6
101
8888-0082 Mirek
6
101
Legenda
DNC - Nezávodil
DNF - Nedokončil
DNE - Def. diskvalifikace
BFD - DQ prav. 30.3
DPI - Bod. trest dle úvahy
DNS - Nestartoval
RET - Loď vzdala
RDG - Přiznání nápravy
SCP - Bodový trest 44.
UFD - Disk. podle vlajky U
OCS - Předčasný start
DSQ - Diskvalifikován
ZFP - Procent. trest
DGM - Def. diskvalif. 69.1