Sletový přebor ČOS- dálková plavba

Výsledky

Lodní třídy
Koef.
Počet lodí
poř.
reg.č. jméno
body
l.body
1
2419-0059 Fanfrlová Eliška
1
1
2
1734
2
1202-0086 Beneš Filip
2
2
4
831
3
1202-0098 Horáková Karolína
DNF
DNF
8
303
Legenda
DNC - Nezávodil
DNF - Nedokončil
DNE - Def. diskvalifikace
BFD - DQ prav. 30.3
DPI - Bod. trest dle úvahy
DNS - Nestartoval
RET - Loď vzdala
RDG - Přiznání nápravy
SCP - Bodový trest 44.
UFD - Disk. podle vlajky U
OCS - Předčasný start
DSQ - Diskvalifikován
ZFP - Procent. trest
DGM - Def. diskvalif. 69.1