Yacht Club Kotva Praha, z.s.

ČLENOVÉ KLUBU

YC Kotva Pha
Registrační číslo: 1109

Dělnická 897/31
Praha 7
17000
Oddíl Jachtingu VŠTJ Technika Praha - Loděnice
Praha 5, Malá Chuchle

WWW:  www.yckp.cz
IČ: 22830201
Telefon: 724 562 536
E-mail:  vybor@yckp.cz

My jsme Kotva! Na Vltavě i na moři. 

YCKP Vánoční Regata

 

65 let na vodě

 

Yacht Club Kotva Praha sdružuje jachtaře, kteří měli svou technickou, organizační a společenskou základnu původně na Císařské louce již od roku 1958.

Hlavní činnost klubu směřuje k podpoře a rozvoji sportovních a rekreační aktivit v oblasti jachtingu.

Členové ve své bohaté více než šedesátileté historii pluli po všech splavných evropských řekách a vodách a v posledních letech působí i na mořích obklopujících Evropu.

Hlavním znakem činnosti všech našich členů je jejich aktivní přístup k plavbě a plavidlům, které jsou většinou hlavní náplní jejich volného času a životním koníčkem.

 

YCKP UTVS

 

VŠTJ Technika Praha

 

YC Kotva Praha je od roku 2010 hrdou součástí VŠTJ Technika Praha - oddíl jachtingu.

Loděnice Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT v Malé Chuchli poskytuje zázemí pro činnost klubu.

Je zde celoročně přístupná klubovna, šatny, sklady, uložiště plavidel, plovoucí mola pro dočasná stání, základní dílenské vybavení s možností opracování kovu a dřeva.

 



Petr Dumek
Matrika (vedení členské základny)
737 381 615
dumekp@gmail.com

Martin Smolař
Předseda
vybor@yckp.cz

Zdeněk Juran
Člen výboru
vybor@yckp.cz

Zdeněk Setnička
Člen výboru
vybor@yckp.cz

Kryštof Hugo Malý
Člen výboru
vybor@yckp.cz

Michal Pražan
Člen výboru
vybor@yckp.cz

Lodní třídy

Kajutové lodě RS 500

nahoru