Zpráva ze školení HZS ČSJ v roce 2018

Dana Dvořáková | 12.03.2018

Jako každoročně i letos se uskutečnily školení členů HZS ČSJ pro ty, kteří potřebovali obnovení platnosti průkazů a také současně školení nových členů a asistentů


První školení bylo v Duchcově, dne 10. 2. 2018 a připravil ho Martin Kršňák, krajský náčelník HZS ČSJ krajů Ústeckého a Libereckého. Dostavilo se téměř 60 zájemců, kteří získali nové informace

i praktické rady, jak si počínat při službě.

 

Druhé školení bylo v Brně, dne 24. 2. 2018 a připravil ho Radim Vašík, krajský náčelník HZS ČSJ Jihomoravského kraje. Tam se sjelo opět přes 50 zájemců a také zde se všichni dozvěděli novinky

 a vyměnili si zkušenosti.

 

Třetí školení bylo dne 10. 3. 2018 v Plzni a uskutečnilo se pod taktovkou Františka Vitáka, krajského náčelníka HZS ČSJ krajů Plzeňského a Karlovarského.  Dostavilo se téměř 50 účastníků a také ti si odváželi mnohé dobré poznatky a zkušenosti.

 

Všechna školení byla velmi dobře organizačně zajištěna počínaje připravenými místnostmi, přes připravenou přednášku o neodkladné resuscitaci a zajištění stravování účastníků konče.  Frekventanti vyslechli další přednášky o historii HZS ČSJ, o spolupráci záchranářů s rozhodčími a trenéry, o technické pomoci lodím a osobám na vodě a získali také základní informace o meteorologii a jejím působením na jachting s důrazem na nebezpečí, které meteorologické jevy přináší.

Všechny přednášky byly doprovázeny prezentacemi a nutno říci, že nově zakoupený projektor a plátno všem přednáškám dodalo patřičný lesk.

Vše se odehrávalo v přátelské a aktivní atmosféře, což je velkým kladem těchto školení. Účastníci velmi oceňovali podporu, které se této službě dostává od VV ČSJ, kterému vyjadřují poděkování současně s přáním, aby tato podpora pokračovala. Vnímají jí jako výraz toho, že si VV ČSJ jejich práce váží. Za to jsou připraveni sloužit ve prospěch závodníků a všech ostatních při všech akcích ČSJ.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, lektorům i frekventantům a přát si, aby na vodě měli záchranáři co nejméně práce. Nicméně chceme ujistit jachtařskou veřejnost, že jsme dobře připraveni.

 

Tím byl letošní seriál školení uzavřen a další budou až v příštím roce.

 

Karel Švec, náčelník HZS ČSJ, 12. 3. 2018

Starší články z kategorie Zprávy odborných komisí a HZS

ve dnech 3. - 4. 3. 2018 proběhlo tradiční jednání komise rozhodčích ČSJ, tentokráte v Třemošn...

V Praze proběhly již čtyři velmi úspěšné a zajímavé přednášky pro jachtaře. Milan Koláček, Mar...

v termínu 3. - 4. 3. 2018 se uskutěční tradiční seminář národních rozhodčích spojený s jednání...

Školení a doškolení členů HZS ČSJ v rámci KSJ 21 se uskuteční dne 24. 2. 2018 v Brně, v klubov...

V příloze naleznete pracovní verzi CTL 2018 k dnešnímu dni.

Zobrazit všechny články


nahoru