Zpráva o kontrole hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2005

Martin Soušek | 07.06.2006

Na základě plánu činnosti Kontrolní komise Českého svazu jachtingu ( KK) měla být v průběhu října 2005 zahájena kontrola hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2005. Vzhledem k níže uvedeným důvodům bylo možné dokončit tuto kontrolu až v únoru 2006.

Zpráva o kontrole hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2005

Na základě plánu činnosti Kontrolní komise Českého svazu jachtingu ( KK) měla být v průběhu října 2005 zahájena kontrola hospodaření Komise mládeže ČSJ (dále jen KM ČSJ) za rok 2005.

Cíl a zaměření této kontroly vyplývalo zejména z následujících důvodů:

- tato komise pracuje s relativně vysokou částkou v rámci rozpočtu ČSJ

- práce s mládeží je jedním ze základních úkolů ve všech sportech, jachting
nevyjímaje,

- předchozí zpráva KK ČSJ o hospodaření KM ČSJ za rok 2004 poukázala na
výrazné nedostatky v práci KM ČSJ.

Od druhé poloviny října 2005 požadovala KK ČSJ dodání veškerých podkladů potřebných

pro provedení kontroly, a to nejdříve na Sekretariátu ČSJ a posléze přímo u předsedy KM pana Jiřího Bělunka. Přes veškeré urgence to však nevedlo k žádnému konkrétnímu výsledku.

Mezitím byla KK požádána VV ČSJ o stanoviska ke dvěma dopisům členů ČSJ (pana Pavla Hlubůčka, ALT 420, ze dne 9.12.2005 a pana Petra Kučery, ALT Mistral, ze dne 9.1.2006). Zde je nutno podotknout, že na rozdíl od ostatních Komisí VV ČSJ ustavených podle bodu 7.3 Stanov ČSJ, není složení KM ČSJ známo a není uvedeno ani např. v Ročence ČSJ za roky 2004 i 2005.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se jednání VV ČSJ dne 19. ledna 2006 zúčastnili dva členové KK ČSJ (předseda p. Ondráček a osoba pověřená provedením kontroly p. Marian) a znovu požadovali předání dokladů o činnosti KM ČSJ na jejím přítomném předsedovi p.Bělunkovi. Ten na konkrétní dotaz sdělil, že 90% komunikace v KM ČSJ probíhalo telefonicky a jediná schůze komise se uskutečnila dne 16.11.2005 (zápis do dnešního dne není k dispozici).

Na Konferenci ČSJ dne 21.ledna byla činnost KM ČSJ předmětem rozsáhlé diskuze, jejímž výsledkem bylo, že pan Jiří Bělunek rezignoval na členství ve VV ČSJ. Usnesení konference bylo VV ČSJ uloženo, aby kooptací doplnil člena vhodného pro vedení KM ČSJ a to na únorovém zasedání dne 16.února 2006.

Závěry a doporučení

Z rozpočtu ČSJ bylo na podúčet KM ČSJ čerpáno v roce 2005 celkem 248 807,54 Kč. Je nutné konstatovat, že doporučení KK uvedená v kontrolní zprávě za rok 2004 nebyla, přes slib bývalého předsedy, realizována. V této souvislosti KK kladně hodnotí aktivity předsedy
a hospodáře ČSJ, které zajistily financování stěžejních akcí spojených s účastí české jachtařské mládeže ČSJ.

KK ČSJ doporučuje, aby činnost KM ČSJ po jejím novém ustavení byla průběžně VV ČSJ sledována a přijata následující opatření:

- složení KM ČSJ zveřejnit dostupně pro všechny subjekty ČSJ prostřednictvím Zpravodaje ČSJ,

- stanovení jasné koncepce práce s mládeží na všech úrovních ČSJ,

- určení akcí mládeže, které budou přednostně finančně podporovány ze schváleného rozpočtu ČSJ,

- vedení řádné dokumentace o činnosti KM ČSJ,

- průběžné informování členské základny ČSJ o práci KM ČSJ.

Obsah této kontrolní zprávy považuje KK rovněž za svoje stanovisko k oběma zmíněným dopisům.

Vzhledem k nastalé situaci a zjištěným skutečnostem, bude KK sledovat činnost KM ČSJ a v listopadu bude provedena kontrola hospodaření KM ČSJ za rok 2006.

V Praze dne 13. února 2006

Ing. Petr Ondráček, CSc., v.r.

předseda KK ČSJ


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ