ZÁPIS Z ČERVENCOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 21.07.2023

Čtvrtek, 20. července 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

 

Výkonný výbor (VV):               Jiří Hýža (JH) do 13:20, Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN) do 13:15, Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP) do 13:45,

                                                Martin Soušek (MS), Radim Vašík (RV)

 

Generální sekretář ČSJ:          Dana Dvořáková (DD)

 

Kontrolní komise:                     Jiří Bobek (JB) od 14:00

 

Hosté:                                       Eva Skořepová (ES)

 

 

Výsledky hlasování per rollam ze dne 2. 7. 2023.

 

1. Náklady na účast na MS a ME – přidělení a vyplacení finanční podpory pro jednotlivé ALT na MS a ME 2023:

V návaznosti na směrnici C.20 Podpora účasti členů ČSJ na ME a MS předložil předseda KVS návrh na příspěvky na akce MS/ME v roce 2023. Vzhledem k tomu, že ALT dodaly podklady cca a polovině června 2023, nemohl být návrh rozdělení příspěvku proveden dříve, a tudíž je nyní předkládán členům VV ČSJ k odsouhlasení. Rozdělení příspěvku na účast je vypočítáno v souladu se směrnicí C.20. Vzhledem k celkovému limitu v rámci schváleného rozpočtu ČSJ 300 tis. Kč byly vypočtené náklady na jednotlivé lodní třídy kráceny o cca 20 % a výsledné příspěvky na jednotlivé lodní třídy a akce jsou následující:

 

Konkrétní výpočet příspěvku na jednotlivé lodní třídy měli k dispozici členové VV ČSJ před hlasováním o návrhu usnesení. Konkrétní nominace závodníků a případné rozdělení odměn mezi posádky bude odsouhlaseno VV ČSJ samostatně na základě návrhu KVS.

 

Návrh usnesení č. 1: Výkonný výbor ČSJ v souladu se směrnicí C.20 a na základě návrhu předsedy KVS schvaluje následující rozdělení příspěvků na akce MS/ME: Cadet 36.269 Kč (MS Belgie), Fireball 71.222 Kč (ME Slovinsko), Raceboard 35.134 Kč (MS Německo), Raceboard 65.130 Kč (ME Španělsko), 2.4mR 25.208 Kč (MS Nizozemí), RS 500 51.924 Kč (MS Česko) a RS Tera 15.113 Kč (MS Itálie).

 

Výsledky hlasování: pro: PK, ŠN, MP, PP, MS, RV               proti: 0  zdržel se: JH

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

2. Podpora ALT z programu TALENT – přidělení a vyplacení finanční podpory pro jednotlivé ALT za rok 2023:

V návaznosti na směrnici C.22 Koncepce podpory rozvoje jachtingu, příloha 6.4 – podpora ALT předložil předseda SÚ návrh na rozdělení podpory ALT na uspořádání soustředění v jednotlivých lodních třídách v roce 2023. Rozdělení příspěvku je vypočítáno v souladu se směrnicí C.22, příloha 6.4 – podpora ALT. V rámci schváleného rozpočtu ČSJ je podpora ALT na uspořádání soustředění limitována celkovou částkou 500 tis. Kč, výsledné příspěvky na jednotlivé lodní třídy jsou následující:

 

 

Konkrétní výpočet příspěvku na jednotlivé lodní třídy měli k dispozici členové VV ČSJ před hlasováním o návrhu usnesení. Finance budou vyplaceny dohromady za dětské a mládežnické třídy účelově na uspořádání soustředění na základě vyúčtování odsouhlaseného předsedou komise mládeže.

 

Návrh usnesení č. 2: Výkonný výbor ČSJ v souladu se směrnicí C.22, příloha 6.4 – podpora ALT a na základě návrhu předsedy SÚ schvaluje následující rozdělení příspěvků na soustředění lodních tříd: RS Tera 16.309 Kč, RS Feva 82.726 Kč, Cadet 29.050 Kč, Techno293 42.677 Kč, Optimist 189.415 Kč, ILCA4 61.615 Kč, ILCA6 5.547 Kč, iQFOiL 14.618 Kč, 29er 33.222 Kč, 420 3.198 Kč, RS 500 10.247 Kč, Tornádo 2.878 Kč, Pirát 3.572 Kč, Vaurien 2.698 Kč a Kite 2.228 Kč. Výkonný výbor ČSJ souhlasí s vyplacením těchto uvedených příspěvků za dětské a mládežnické třídy účelově na uspořádání soustředění na základě vyúčtování odsouhlaseného předsedou komise mládeže.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

3. Podpora klubů z programu TALENT – přidělení a vyplacení finanční podpory pro jednotlivé kluby za rok 2023:

V návaznosti na směrnici C.22 Koncepce podpory rozvoje jachtingu, příloha 6.3 – podpora klubů předložil předseda SÚ návrh na rozdělení podpory klubů v roce 2023. Rozdělení příspěvku na podporu klubů je vypočítáno v souladu se směrnicí C.22, příloha 6.3 – podpora klubů s úpravou výše příspěvku na „nového závodníka“ (resp. „závodníka, který ve věku 15–18 let přešel na přípravnou třídu“). Výší tohoto příspěvku se řídila část dotace, která se rozdělovala podle starého systému za účast klubových týmů na pohárových závodech do roku 2018. Když se s úpravou programu podpory klubů v roce 2019 začínalo, úmysl byl postupně přejít k rozdělování pouze za "nového závodníka" resp. "závodníka, který ve věku 15–18 let přešel na přípravnou třídu".

Vývoj příspěvku na „nového závodníka v čase:

2019: 2500 z 1 200 000,-. Podle účasti klubových týmů: 75,8 %.

2020: 6000 z 1 800 000,-. Podle účasti klubových týmů: 41,8 %.

2021: 4000 z 1 200 000,-. Podle účasti klubových týmů: 41,8 %.

2022: 4000 z 1 000 000,-. Podle účasti klubových týmů: 18 %.

2023: 4000 z 1 000 000,-. Podle účasti klubových týmů: 18,8 %.

Nyní tak je možnost rozhodnout o výši příspěvku za "nového závodníka" v rozmezí 4.000-cca 4.900 Kč. 4.000 Kč znamená ponechat třetím rokem na stejné výši a podíl starého systému bude 18,8 %. Výše cca 4.900 Kč je kompletní přechod k novému systému. Samozřejmě je možno zůstat i někde mezi.

Předseda SÚ navrhuje tento příspěvek na „nového závodníka“ ponechat jako v minulých dvou letech na částce 4.000 Kč s tím, že do příštího roku může být systém podpory vyhodnocen a následně upraven.

V rámci schváleného rozpočtu ČSJ je podpora klubů limitována celkovou částkou 1.000 tis. Kč, výsledné příspěvky na jednotlivé kluby jsou následující:

 

 

Konkrétní výpočet příspěvku na jednotlivé lodní třídy měli k dispozici členové VV ČSJ před hlasováním o návrhu usnesení. Finance budou vyplaceny klubům na základě vyúčtování odsouhlaseného předsedou komise mládeže.

 

Návrh usnesení č. 3: Výkonný výbor ČSJ v souladu se směrnicí C.22, příloha  6.3 – podpora klubů a na základě návrhu předsedy SÚ schvaluje následující rozdělení příspěvků klubům: Český Yacht Klub 108 894 Kč, Tělovýchovná jednota Vodní stavby Praha - spolek 4 000 Kč, YC CERE Praha 168 219 Kč, ORTHODOCKS YACHT CLUB O.S. 12 000 Kč, YC Lískovec, z.s. 4 000 Kč, Sokol Dobřichovice 4 000 Kč, YC Neratovice 10 625 Kč, JO TJ Bohemia Poděbrady 11 426 Kč, JK Toušeň 7 081 Kč, TJ Sailing Pálava z.s. 4 000 Kč, DIM Bezdrev 8 000 Kč, YC Černá v Pošumaví 914 Kč, Yacht Club Kovářov 8 000 Kč, SAIL and SKI Lipno, z.s. 4 000 Kč, Lokomotiva Plzeň 19 081 Kč, Jachetní klub Plzeň, z.s. 4 000 Kč, JK Cheb 37 711 Kč, JK Sokolov 32 000 Kč, JO Slavoj Litoměřice, z.s. 4 000 Kč, YCR JACHTING Roudnice n Labem 16 797 Kč, Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl 4 000 Kč, TJ VS Duchcov 10 056 Kč, YC SK Štětí 11 655 Kč, Yacht Club Doksy 20 000 Kč, Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy 5 254 Kč, TJ Delfín Jablonec 89 584 Kč, Slávia Česká Skalice 1 371 Kč, Yachtclub Pardubice 67 883 Kč, TJ Lanškroun - Jachting 1 371 Kč, YC Velké Dářko 29 711 Kč, Jachtklub Brno 36 559 Kč, TJ Lodní sporty Brno 93 473 Kč, YC Dyje 17 371 Kč, TJ RAPID BRNO 29 599 Kč, JK Prostějov 11 198 Kč, TJ Sokol Tovačov 21 142 Kč, Lodní Sporty Kroměříž, JO 26 970 Kč, Klub jachtingu Těrlicko, z.s. 16 000 Kč, Yachtclub Baník Ostrava 16 000 Kč, TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu 8 000 Kč, YC Krnov 5 142 Kč, JK Ostrava Poruba 914 Kč, Yacht Club Jezero Hlučín 8 000 Kč. Výkonný výbor ČSJ souhlasí s vyplacením těchto uvedených příspěvků klubům na základě vyúčtování odsouhlaseného předsedou komise mládeže.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

4. Odměna za umístění na MS/ME:

V návaznosti na směrnici C.21 Ohodnocení za výsledky na MS a ME předložil předseda KVS návrh na příspěvky za úspěšné umístění v roce 2023 na následujících akcích:

A. Lojínová 2. místo ME U17 T293 - 23 655 Kč
V. Koška 2. místo (3.celkové včetně neevropských zemí) ME Juniorů Formula Kite - 23 655 Kč
Finance budou závodníkům vyplaceny na základě vyúčtování odsouhlaseného předsedou KVS a budou hrazeny z finanční rezervy rozpočtu ČSJ.

 

Návrh usnesení č. 4: Výkonný výbor ČSJ v souladu se směrnicí C.21 a na základě návrhu předsedy KVS schvaluje následující vyplacení odměny za umístění na MS/ME pro A. Lojínovou v celkové výši 23.655 Kč a pro V. Košku v celkové výši 23.655 Kč. Finance budou závodníkům vyplaceny na základě vyúčtování odsouhlaseného předsedou KVS a budou hrazeny z finanční rezervy rozpočtu ČSJ.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0  zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů


 

Zápis z červnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH informoval, že bylo uzavřeno nové pojištění plachetnic 29er v majetku ČSJ od 1. 7. 2023. Dále byla uzavřena rámcová smlouva pojištění vozové flotily ČSJ a také je uzavřena rámcová smlouva na cestovní pojištění pro členy ČSJ. Ostatní pojištění jsou v řešení. Informace o aktuálních uzavřených pojištěních budou zveřejněny na webu ČSJ v aktualitách.

 

K úkolu 22-24 (Průběžně předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách):

Úkol trvá. ES informovala, že přípravy oslav pokračují, je finalizován program oslav, rozmístění lodních tříd do klubů a na okruhy, probíhá přihlašování závodníků – aktuálně je přihlášeno 350 závodníků. Běží e-shop ČSJ. Jsou připraveny ceny pro závodníky. Dále ES informovala, že je zajištěna reportáž České televize z regaty ke 130 letům jachtingu.

K úkolu 23-09 (Vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku):

Úkol trvá. MS informoval, že vyplácení příspěvků členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQ Foil, Optimist, Techno 293, RS Feva na základě zaslaného vyúčtování probíhá průběžně bez komplikací.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 


1)      informace z jednání sportovního úseku

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje Kristýně Piňosové z RODOP iQFoil týmu k zisku zlaté medaile a titulu juniorské mistryně Evropy v olympijské třídě iQFOil na Gardě.

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje také mistryni světa Janě Slívové ve třídě Raceboard. Titul získala v Německu na jezeře Steinhuder Meer. Dále Výkonný výbor ČSJ gratuluje Monice a Kristýně Křenkovým, které vybojovaly na mistrovství Evropy třídy RS Feva na Balatonu bronz v absolutním pořadí a zlato v kategorii dívek, i dalším našim medailistům, kteří cenné kovy vybojovali v jednotlivých kategoriích.

 

ŠN – podal informace z jednání SÚ ČSJ, které se konalo 20. 6. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

ŠN – podal informace, že na Portálu pro vhodné uveřejnění je zveřejněno výběrové řízení na pořízení movitého a nehmotného majetku ČSJ. Aktuální informace o výběrovém řízení jsou zveřejněné na webu ČSJ v aktualitách  https://www.sailing.cz/clanky/vbrov-zen-na-pozen-movitho-a-nehmotnho-majetku-sj

 

Lhůta pro podávání nabídek na modul výsledky a plánovací kalendář Yarmill končí 21. 7. 2023.

Lhůta pro podávání nabídek na olympijské plachetnice ILCA končí 24. 7. 2023.

 

ŠN – předložil členům VV návrh SÚ na složení komise pro otevírání obálek veřejné zakázky na „plachetnice ILCA a Yarmill – modul výsledky a plánovací kalendář“ ve složení: Štěpán Novotný, Petra Kafková, Tomáš Musil.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje složení komise pro otevírání obálek veřejné zakázky na „plachetnice ILCA a Yarmill – modul výsledky a plánovací kalendář“ ve složení: Štěpán Novotný, Petra Kafková, Tomáš Musil.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

ŠN – předložil členům VV návrh SÚ na složení komise pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na „plachetnice ILCA a Yarmill – modul výsledky a plánovací kalendář“ ve složení: Štěpán Novotný, Petra Kafková, Tomáš Musil.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje složení komise pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na „plachetnice ILCA a Yarmill – modul výsledky a plánovací kalendář „ve složení: Štěpán Novotný, Petra Kafková, Tomáš Musil.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, ŠN, MP, PP, MS, RV        proti: 0 zdržel se: 0

 

 Návrh usnesení byl schválen.

 

 

2)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace z Komise vrcholového sportu ČSJ.  Zápis o činnosti Komise vrcholového sportu ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

3)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

4)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

PK – podala informace z jednání Trenérsko-metodické komise ČSJ, které se konalo 20. června 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu.

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PK – informovala, že na stránkách Jachtařské akademie probíhá přihlašování na kurz Trenéra 2. třídy v roce 2024 https://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/164-rekvalifikace-na-trenera-jachtingu-ii-tridy-v-roce-2024/

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

Výkonný výbor obdržel od ALT ČWA dodatečnou nominaci a rozdělení příspěvku za účast na MS Raceboard konaném v Německu na Steinhuder Meer v termínu 12. - 17. 6. 2023, a to pro první tři závodníky podle výsledků následujícím poměrem:

Radim Kamenský - 1/3 podpory účasti na MS

Petr Kučera - 1/3 podpory účasti na MS

Jana Slívová - 1/3 podpory účasti na MS

VV tuto dodatečnou nominaci a rozdělení příspěvku za účast na MS předal SÚ ČSJ, aby o ji projednal a závěry předložil na srpnovém zasedání VV.

 

 

 

(iii)   Administrativně-technický úsek ČSJ


 

1)      mistrovství ČR

 

MP – podal informace z MČR RS 700, které se konalo na Lipně v YC Lískovec.

 

PK – podala informace z MČR VAU, které se konalo na Velkém Dářku v TJ Žďár nad Sázavou.

 

RV – podal informace z MČR CAD, které se konalo na Lipně v Černé v Pošumaví; z MČR Pirát, které se konalo na Bezdrevu v JO Slavoj Hluboká nad Vltavou; z MČR RS Tera, které se konalo na Brněnské přehradě v YC LODNÍ SPORTY Brno a z MČR Star, které se konalo na Máchově jezeře v JK Česká Lípa.

 

 

2)      informace z PR komise

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za červen a plán práce na červenec a srpen, který je přílohou tohoto zápisu.

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

PK – podala informace z jednání komise lodních tříd ČSJ, které se konalo 15. 7. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání KLT je přílohou tohoto zápisu.

 

RV – podal informace z jednání komise klubů ČSJ, které se konalo 12. 7. 2023. Zápis z jednání komise klubů ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

4)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

Předložil: Radim Vašík, předseda VV ČSJ

 

Věc: návrh – navýšení rozpočtu PR ČSJ (kapitola 32)

 

RV – na základě červnového podnětu RV směrovaného na MS k prověření průběžného čerpání kapitoly 32 rozpočtu ČSJ (PR komise) MS společně s ES zjistili, že PR komise jako taková je podfinancovaná, resp. plánovala výdaje na úrovni 950 tis. Kč, což je oproti rozpočtovaným výdajům schválených Valnou hromadou ČSJ ve výši 500 tis. Kč zásadní nesoulad. Na následném jednání za účasti RV, MS a ES bylo konstatováno, že dle návrhu ES a MS je potřebné rozpočet PR komise navýšit o cca 250 tis. Kč, na jednání samém byla následně tato částka navýšení minimalizována na 150 tis. Kč tak, aby PR komise mohla do konce roku fungovat. V rámci této úpravy budou některé položky rozpočtu PR komise navýšeny a některé sníženy. Navýšení rozpočtu PR komise o 150 tis. Kč bude provedeno oproti rozpočtové rezervě (pol. 4505).

 

Návrh usnesení předložený RV: Výkonný výbor schválil úpravy rozpočtu ČSJ pro rok 2023 ve výdajové části následujícím způsobem: v položce 3201 zvýšení o 90 000 Kč, v položce 3203 zvýšení o 10 000 Kč, v položce 3204 zvýšení o 45 000 Kč, v položce 3205 snížení o -10 000 Kč, v položce 3206 zvýšení o 15 000 Kč, v položce 4505 snížení o -150 000 Kč. Celkové výdaje rozpočtu zůstávají na 27 327,12 tis. Kč, rozpočet roku 2023 je vyrovnaný.

 

Výsledky hlasování: pro: MP, PK, MS, RV           proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 7. 2023 a veškeré informace, se kterými byli jednotliví členové seznámeni.

 

 

(iv)      Informace předsedy VV ČSJ a Generálního sekretáře ČSJ

 


RV – informoval, že dne 5. 7. 2023 zaslal návrh na zápis RO ČSJ Jihočeský kraj do spolkového rejstříku. Dne 10. 7. 2023 přišlo do datové schránky ČSJ usnesení Městského soudu v Praze o zápisu RO ČSJ Jihočeský kraj do spolkového rejstříku. Toto usnesení nabude moci po 15 dnech, tj. 25. 7. 2023.

 

RV – informoval, že dne 13. 7. 2023 podepsal finální propozice jachtingu pro HRY XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024.

 

RV – informoval, že obdržel do datové schránky ČSJ dopis od Krajského úřadu Libereckého kraje s žádostí o jmenování garanta sportu pro jachting dětí a mládeže pro sportovce z Libereckého kraje na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor schvaluje Martina Žižku (r.n. 1962) jako garanta sportu pro jachting dětí a mládeže pro sportovce z Libereckého kraje na Hrách XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024.

 

Výsledky hlasování: pro: MP, PK, MS, RV           proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

(v)    Různé

 


Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost předsedy ALT Pirát J. Sivého o projednání vyjádření nesouhlasu ALT Pirát s?částí pravidel (C-20, 1.2), používaných při podpoře členů ČSJ na MS a ME neolympijských lodních tříd. Žádost se týká změny, případně úpravy části pravidel nebo udělení výjimky.

Výkonný výbor žádost předsedy ALT Pirát předal KVS a návazně SÚ ČSJ ke zpracování návrhu řešení a vypracování odpovědi na zaslaný dopis.

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Alexandra Packa, předsedy Klubu jachtingu Těrlicko, z.s. o udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule části 6 ZPJ, následujícím způsobem:

-           bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu

-           bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokáží platnou závodní licencí ČSJ.

Tato výjimka z národních předpisů ČSJ by platila pro následující závody kajutových plachetnic:

CTL                        Datum                                  Název

232437                02.09 - 03.09.2023          130 let jachtingu – Slezská regata

232444                30.09.- 01.10.2023          Těrlický podzimní fičák

232447                07.10.- 08.10.2023           Jachtařské rozloučení s Neptunem

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ pro závody CTL 232437 130 let jachtingu – Slezská regata, CTL 232444 Těrlický podzimní fičák, CTL 232447 Jachtařské rozloučení s Neptunem, následujícím způsobem: bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu, bod ii. se vztahuje pouze na všechny členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se při registraci prokáží platnou závodní licencí ČSJ.

 

Výsledky hlasování: pro: MP, PK, MS, RV proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 24. srpna 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 20. 7. 2023

2.       Zápis z jednání SÚ 20. 6. 2023

3.       Zápis KVS ČSJ červen – červenec

4.       Zprávy trenérů SCM a SpS za červen

5.       Zápis z jednání TMK 20. 6. 2023

6.       Přehled PR za červen a plán práce na červenec a srpen

7.       Zápis z jednání KLT 15. 7. 2023

8.       Zápis z jednání komise klubů 12. 7. 2023

9.       Žádost o udělení o výjimky z Národních předpisů ČSJ

10.     Žádost předsedy ALT Pirát

 

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

V tomto článku naleznete aktuální informace o výběrovém řízení na dodavatele movitého a nehmot...

Čtvrtek, 15. června 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 18. května 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Z rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka ze dne 11. 5. 2023 se prodlužuje termín pro podání při...

Pátek, 14. dubna 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru