Zápis ze zářijového jednání VV ČSJ 2018

Dana Dvořáková | 26.09.2018

Čtvrtek, 20. září 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluven: Musil

KK: Švec

PR: Skořepová

 

 

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

Jako host se zasedání VV účastnil zástupce ČANY pan Vratislav Čihák ve věci projednávání dvou došlých žádostí o přidělení spolupořadatelství na MČR na moři 2019 (jedna žádost v kategorii One-Design, jedna žádost v kategorii ORC).

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o vyplacení příspěvků na účast na akce MS/ME Danielovi Bínovi, a to na základě 11. místa z MS 2017 (Kieler Woche) dle směrnice C20 následovně: příspěvek na ME 2.4mR 2018 ve výši 26.215,- Kč a na MS 2.4mR 2018 ve výši 41.038,- Kč.

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o nominaci posádky Veronika Živná – Kateřina Živná na MSJ 49erFX, které se konalo 26. 8. - 1. 9. 2018 ve Francii.

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o žádosti ALT ČWA na změnu čerpání příspěvku na MS RAC, 25. – 30. 6. 2018, Blanes (ESP).

Namísto původně schválených závodníků na červnovém zasedání VV (Pavel Kamenský – bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 20 890,- Kč; Martin Slíva – bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 20 890,- Kč) bude nově celý příspěvek 41 779,- Kč čerpat Jana Slívová, a to z důvodu jejího umístění na 3. místě.

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o žádosti trenéra LT Bic Techno 293 a RS:X Karla Lavického na úpravu složení SCM Bic Techno a RS:X, následovně:

Vyřadit Martina Mikulce

Zařadit do SCM Adélu Raškovou (2000) - RS:X Youth 8,5

Zařadit do SPS: Adama Nevelöše (2004), Kristýnu Chalupníkovou (2005), Kristýnu Piňosovou (2005) a Davida Drdu (2005)

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o následujících přeložených termínech konání MČR:

 

MČR Q, MCDONALD'S LIPNOPTÍK 2018 v novém termínu 8. – 9. 9. 2018 (CTL 181331)

MČR Star, LIGHTHOUSE CUP v novém termínu 21. – 23. 9. 2018 (CTL 181718)

MČR RS Feva a RS500, LIPNO REGATA z  nedostatku vody na vodní nádrži NM přesunuto na Lipno do Černé v Pošumaví ve stejném termínu 30. 8. – 2. 9. 2018 (CTL 181327)

MČR FUN, NECHRANICKÁ BUCHTA v novém termínu 25. - 26. 8. 2018 (CTL 181616)

 

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o ostaršení Šimona Poppera, nar. 30. 8. 2008 (reg. č. 1701-346) pro účast na závodech třídy Pirát. Žádost obsahovala souhlas obou rodičů a potvrzení lékaře.

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o ostaršení Štěpána Beneše, nar. 30. 5. 2009 (reg. č. 1313-0007) pro účast na závodech třídy Tornádo. Žádost obsahovala souhlas obou rodičů a potvrzení lékaře.

 

 

K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018) a k úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s reprezentanty probíhá průběžně, stejně jako uzavírání smluv s ALT.

 

K úkolu 18-15 (Zajistit uspořádání semináře pro úřední měřiče ČSJ):

Úkol trvá. R. Smetana informoval, že seminář měřičů je plánovaný na podzim 2018. Místo konání a přesný termín bude včas upřesněn.

 

K úkolu 18-18 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce MS/ME 2018)):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv a vyplacení příspěvků na akce MS/ME 2018 probíhá průběžně v návaznosti na schválené nominace.

 

K úkolu 18-23 (Projednat s hl. trenérem ČSJ a trenérem SCM Laser nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy s ČSJ a navrhnut, případně rozhodnout o sankcích pro konkrétní trenéry): Úkol splněn. Bauer informoval o tom, že upozornil hl. trenéra ČSJ a trenéra SCM Laser na povinnost předkládat pravidelně zprávy o činnosti. Případnými opatřeními při neplnění povinností trenérů se bude VV průběžně zabývat v období říjen a listopad 2018.

 

K úkolu 18-25 (Realizovat vyplacení schválených částek jednotlivým KSJ):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s KSJ probíhá průběžně.

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 

 

VV vzal na vědomí informace přednesené předsedou ČSJ K. Bauerem, zejména informace týkající se průběhu MS OH tříd 2028 v dánském Aarhusu.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er, trenéra SpS a trenéra SCM Bic Techno / RS:X Youth za červen, červenec a srpen (viz přílohy zápisu). Dále vzal VV na vědomí zprávu trenéra SCM Laser ke dni 17. 9. 2018. Zpráva hl. trenéra ČSJ nebyla předložena.

 

VV jednohlasně schválil návrh předsedy Karla Bauera na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně:

Ondřej Teplý, 1. místo MSJ Finn, Koper (SLO) – 50 000,- Kč

Výkonný výbor gratuluje Ondřeji Teplému k vynikajícímu 1. místu na MSJ Finn.

 

D. Bína, Š. Sivý, J. Slívová, Z. Pavliš – M. Pavlišová, Radim Kamenský, J. Hrubý – R. Houdek, M. Čáp – F. Procházka nejsou členy RD v olympijských třídách, tudíž nemají na odměny za výsledky nárok. Jejich třídy však budou mít v příštím roce nárok na příspěvek na účast na ME a MS.

 

VV gratuluje Janě Slívové za 3. místo na MS RAC a 2. místo na ME RAC; posádce TŘI SESTRY SAILING TEAM ke 2. místu ve skupině AB v závodu ME ORC  a v témže závodě i posádce GIULIA SAILING TEAM ke 2. místu ve skupině C; Štěpánovi Sivému za 7. místo v závodě MS EVR, posádce Milan Čáp – Filip Procházka za 7. místo na MS FB a posádce HEBE SAILING TEAM k  1., 2., a 3. místu v regatách Trofeo Riccardo Gorla, Trofeo Comune di Gargano a Centomiglia del Garda na karbonovém speciálu T-boat 830 a také ke 2. místu v celkovém pořadí ve třídě ORC v off- shore závodě Palermo-Monte Carlo.

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Tornádo na MS 2019, následovně:

MS TOR, 27. 12. 2018 - 11. 1. 2019, Nový Zéland (Auckland):

posádka: Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová

 

VV jednohlasně schválil dodatečnou nominaci předloženou trenérem Bic Techno 293 K. Lavickým, následovně:

MSJ Bic Techno 293, 4. – 12. 8. 2018, Liepaja, Lotyšsko

O. Müller, A. Nevelöš

Dále VV schválil jednohlasně návrh trenéra Bic Techno 293 na poskytnutí příspěvku z rozpočtu SCM Bic Techno ve výši 20 000,- Kč pro oba zmíněné závodníky.

 

 

4) MČR 2018

 

M. Soušek – STK – jako garant ČSJ podal informace z proběhlých MČR Cadet, Fireball, Match Race 2.4mR a Optimist.

 

M. Soušek – STK – podal informace ze závěrečné série závodu České jachtařské ligy.

 

M. Soušek – STK – předložil návrh na změnu funkcionářů na MČR 420, které se bude konat 28. - 30. 9.2018, následovně:

Hlavní rozhodčí: Martin Soušek

Předseda protestní komise: Pavel Muroň

Člen protestní komise: Karel Šín

Garant ČSJ: Martin Soušek

VV předložený návrh jednohlasně schválil.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že všechny závody plánované na Nových Mlýnech od 30. 8 do 30. 9. 2018 byly z důvodu nízké hladiny vody zrušeny a následně přesunuty na jiné vhodné vodní plochy.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – předložil návrh na změnu funkcionářů na MČR.

Z důvodu přesunu MČR Laser Standard, Laser 4.7 a Evropa na Nechranice a sloučení s MČR 29er se jedná o následující změnu funkcionářů pro toto MČR:

Hlavní rozhodčí: Václav Brabec

Rozhodčí: Richard Kafka

Předseda protestní komise: Radim Vašík

Člen protestní komise: Lukáš Vavrla

Člen protestní komise: Petr Přikryl

Garant ČSJ: Karel Bauer

VV předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV obdržel žádost o pořádání MČR na moři pro rok 2019 v kategorii One-Design, a to od TPS Centrum s.r.o. Druhou žádost obdržel VV pro kategorii ORC, a to od Colins Yacht Club z.s.

Výkonný výbor obě žádosti schválil a ukládá D. Dvořákové vyzvat zájemce o pořádání MČR na moři 2019 k doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 9. 10. 2018.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 9. 2018.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání VV ČUS, které se konalo 9. září 2018 na Strahově.

 

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně termín volební Valné hromady ČSJ, která se bude konat 30. března 2019 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.

 

VV obdržel žádost ALT Evropa o finanční podporu z rozpočtu ČSJ pro Štěpána Sivého, a to konkrétně o finanční podporu 70 000,- Kč na sezónu 2018 a 30 000,- Kč jako ohodnocení za výsledek na MS 2018, kde se Štěpán umístil na 7. místě ze 76 závodníků.

VV žádost projednal a rozhodl žádosti nevyhovět, neboť by tak porušil pravidla a směrnice související s podporou lodních tříd a podporu jednotlivých účastníků na MS/ME.

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ČWA Marka Rašky o odkup dvanácti plováků BIC Techno 293 od ČSJ. ČWA navrhuje odkupní cenu 15.000,- Kč za kus. Za utrženou částku ve výši 180.000,- Kč ČWA navrhuje, aby ČSJ nakoupil 6 kusů nových plováků BIC Techno 293. VV návrh ČWA jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi realizovat s ČWA odkup dvanácti plováků BIC Techno 293 od ČSJ.

Dále ČWA zaslala žádost o dotaci na nákup dalších 6 plováků BIC Techno 293, tuto žádost VV jednohlasně zamítl.

 

Dále VV obdržel žádost Jana Tlapáka o poskytnutí příspěvku na nákup vozu Volkswagen Transporter z důvodu přepravy dětí Vojty a Zuzky Tlapákových na jachtařské a surfařské závody. VV jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za květen - červen a plán na červenec – srpen 2018. Dále vzal VV na vědomí přehled PR za červenec - srpen a plán na září – říjen 2018 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že 3. ročník výstavy lodí a vodních sportů FOR BOAT 2019, se uskuteční 8. - 10. března 2019 v PVA EXPO PRAHA.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci o tom, že 17. 7. 2018 proběhlo jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem o udělení výjimky z omezení plavby plavidel se spalovacími motory při pořádání závodů na Vranovské přehradě.

 

Z. Sünderhauf – TMK – představil současný obsah Jachtařské akademie ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil oběžník pro trenéry (viz příloha tohoto zápisu).

Součástí oběžníku jsou i termíny následujících plánovaných přednášek v zimních měsících v roce 2019, které budou opět probíhat každé úterý od 18.30 hodin na adrese: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8, Praha 2:

15. 1. 2019 Cesta k vrcholům  námořního  jachtingu - Richard Konkolski                     

22. 1. 2019 Mentální koučink u vybraných závodníků - Workshop - Marian Jelínek

29. 1. 2019 Navigační a weather routing systémy - Workshop - Libor Hošek                    

5. 2. 2019 Meteorologie pro okruhového jachtaře - Workshop - David Křížek

12. 2. 2019 Meteorologie při závodě na moři - Workshop - Milan Koláček

19. 2. 2019 Shrnutí taktiky a strategie v okruhovém závodě - Petr Pefi Fiala

26. 2. 2019 Navigace na moři ve ztížených podmínkách - Petr Ondráček

  5. 3. 2019 Závodní pravidla přehledně - Martin Soušek

12. 3. 2019 Výzvy, stavba lodí, dobrodružství na moři - Ruda Kreuschneider

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval, že se bude vydávat publikace Jachtařský deník v nákladu 500 kusů, cena 100,- Kč za kus. Aktivním klubům ČSJ bude jachtařský deník zaslán z podpory Jachtařské akademie ČSJ zdarma.

 

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informaci, že ve spolupráci s M. Smolařem byl na FTVS UK od letošního školního roku v rámci Trenérské školy otevřený „obor jachting“ KVALIFIKACE A trenér 1. třídy a B trenér 2. třídy. Studium je 2 leté, v každém roce studia je 9 lekcí dvoudenní výuky na FTVS, cca v rozsahu 140 hod. v ročníku. Všichni zájemci musí mít platnou licenci trenér 2. třídy a musejí být alespoň absolventi středoškolského studia ukončeného maturitou. V letošním roce ke studiu nastupují Johana Rozlivková, Karel Lavický, Jan Čutka a Michal Kučera.

 

K. Fantová – KKK – informovala, že obdržela žádost o přijetí klubu SC Capriccio do ČSJ. Klub SC Capriccio zaslal přihlášku do ČSJ a formulář F20 (seznam členů), ale nezaslal registrované stanovy klubu a IČO. Z tohoto důvodu VV konstatoval, že žádost není dle platných stanov ČSJ kompletní, a proto nelze SC Capriccio do ČSJ přijmout. Klub byl vyzván k doplnění přihlášky.

  

V. Novotný – KM – na základě výzvy ze dne 21. 6. 2018 předložil návrh Komise mládeže ČSJ na rozdělení podpory ALT z rozpočtové kapitoly KM na akce uvedené v žádostech ALT 420 a EVR, vyjma akcí pořádaných v zahraničí a nákupu materiálu, následovně:

ALT 420 ve výši 25.000,- Kč

ALT EVROPA ve výši 25.000,- Kč.

Výkonný výbor návrh Komise mládeže ČSJ jednohlasně schválil.

 

VV rozhodl o vyplacení zálohy klubům, které poskytují výkony a služby spojené s realizací účelu dotace poskytnuté Českému svazu jachtingu podle schváleného rozpočtu ČSJ, a to ve výši 50 % celkového objemu rozpočtované částky z podpory KM (rozpočtová kapitola 1301 - výkony a služby spojené s realizací účelu dotace Talent), následovně:

 

reg. č     Klub                                                                  Záloha 50%

1101      Český Yacht Klub                                             100 778 Kč

1130      YC CERE Praha                                                 34 526 Kč

1203      YC Neratovice                                                      5 599 Kč

1206      JO TJ Bohemia Poděbrady                                10 264 Kč

1302      DIM Bezdrev                                                      10 264 Kč

1401      Lokomotiva Plzeň                                               21 462 Kč

1606      TJ VS Duchcov                                                  13 064 Kč

1609      YC SK Štětí                                                        83 048 Kč

1701      Yacht Club Doksy                                               18 663 Kč

1702      Jachtklub Máchova jezera St. Splavy                 26 128 Kč

1703      Jachtklub Česká Lípa                                         14 930 Kč

1705      TJ Delfín Jablonec                                              43 857 Kč

1904      Yacht Club Vysoké Mýto                                     11 198 Kč

1909      TJ Lanškroun – Jachting                                    22 395 Kč

2101      Jachtklub Brno                                                   39 191 Kč

2103      TJ Lodní sporty Brno                                          38 258 Kč

2110      TJ RAPID BRNO                                                48 523 Kč

2116      Moravský Yacht Klub                                          20 529 Kč

2205      TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu                       2 799 Kč

2301      Lodní Sporty Kroměříž, JO                                   2 799 Kč

2306      AYCK z.s.                                                             11 198 Kč

2419      Yacht Club Jezero Hlučín                                     20 529 Kč

             CELKEM:                                                             600 000 Kč                                          

 

 

R. Smetana – KLM, ALT – předložil návrh na jmenování pana Vojtěcha Lambla hlavním měřičem LT 420. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

R. Smetana – KLM, ALT – předložil návrh na jmenování pana Kamila Ščerby hlavním měřičem LT Finn. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

VV ukládá D. Dvořákové vystavit novým hl. měřičům jmenovací diplomy.

 

 


Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 11. října 2018 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

 

1. Zprávy trenéra 29er SCM – 06, 07, 08 - 2018

2. Zprávy trenéra SpS – 06, 07, 08 – 2018

3. Zprávy trenéra Bic Techno SCM - 06, 07, 08 – 2018

4. Zpráva trenéra Laser SCM ke dni 17. 9. 2018

5. Přehled PR květen - červen a plán červenec – srpen 2018

6. Přehled PR červenec - srpen a plán na září – říjen 2018

7. Obsah Jachtařské akademie ČSJ

8. Oběžník pro trenéry
Přílohy ke stažení

  zprava_scm29er_6_2018.pdf (502K)
  zprava_scm29er_7-8_2018.pdf (196K)
  zprava_trenera_sps_za_cerven_2018.pdf (963K)
  zprava_trenera_sps_za_cervenec_2018.pdf (409K)
  zprava_trenera_sps_za_srpen_2018.pdf (1M)
  zprava_trenera_scm_bic_techno_-_cerven.pdf (649K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_-_cervenec_srpen.pdf (382K)
  zprava_trenera_scm_laser_k_17_9_2018.pdf (190K)
  prehled_pr_kveten-cerven_a_plan_cervenec-srpen-18.pdf (452K)
  prehled_pr_cervenec-srpen_s_plan_zari-rijen-2018.pdf (433K)
  obsah_jacht_akademie_k_17_9_2018.pdf (459K)
  obeznik_pro_trenery__k_17_9_2018_-_jachtarska_akademie_csj.pdf (516K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ