Zápis ze zářijového jednání VV

Dana Dvořáková | 20.10.2006

Čtvrtek 21. září 2006, YC CERE

Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Parůžek, Soušek, Mrzílek

Omluven: Žmolík, Hrubý

KK: Ondráček

1) Projednání zápisu

Zápis schválen bez připomínek.

Jako host zasedání VV se zúčastnila Lenka Šmídová a informovala závodě 2006 Qingdao International Regatta v Číně. Písemná zpráva bude přílohou zápisu.

VV se bude zabývat návrhy, které Lenka Šmídová předložila s cílem úspěšného výsledku na OH:

- možnosti získat podrobné a věrohodné meteorologické a hydrologické informace

- možnosti tréninkových kempů v revíru OH Qingdao, který je velmi specifický (Test Event 2007)

- možnost mít k dispozici kvalitní tréninkový člun pro tréninkové kempy a předolympijskou regatu (Test Ebeny 2007)

2) Zprávy z jednotlivých oblastí

p. Soušek – STK – informoval o přípravě CTL pro rok 2007. Schůze STK řešící tuto problematiku se uskuteční 25. 11. 2006.

p. Maier – čluny – informoval o stavu motorových člunů.

p. Láznička – KVS, HZS – upozornil na opakující se připomínky ze strany závodníků, pořadatelů, rodičů atd. na řádné zajištění bezpečnosti při regatách.

p. Mrzílek – TMK – informoval o přípravě semináře pro trenéry II. třídy v termínu 1. – 3. 12. 2006 se zaměřením na meteorologii.

3) Informace z krajů, ČWA a ČANY

p. Parůžek – KLM, KKK – informoval o dopise z YC Brno, že závodník Alexandr Krásný se zúčastnil závodu lodní třídy T2,4 pod registračním číslem YC Brno, ve kterém již není delší dobu členem

4) RD a MS, ME

p. Láznička – KVS, HZS – informoval o konání schůze KVS.

VV vzal na vědomí informaci předsedy KVS, pana Lázničky, o využití finančních prostředků ve prospěch členů reprezentačního družstva (viz zápis KVS).

Zápis z KVS bude přílohou tohoto zápisu.

VV schválil jmenovitě složení širšího kádru potenciálních účastníků zařazených do olympijské přípravy:

M.Maier (Finn)

M.Hrubý (Finn)

R.Lidařík (Finn)

T.Vika (Finn)

M.Trčka (Laser)

J.Čutka(Laser)

P.Drahorád (Laser)

V.Fenclová (Laser Radial)

L.Šmídová – E.Kratzig (470)

M.Preibischová - M.Koutná (470)

P.Bobek –O. Bobek (470)

P.Fiala – M.Škoda (470)

K. Kotek – Z. Adam (470)

T.Malina (Windsurfing)

P.Kučera (Windsurfing)

Jedná se o širší seznam závodníků, který nijak nesouvisí se zařazením do RD ČR.

5) Nominace na mezinárodní závody

VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ, Karla Bauera, mezi jednotlivými zasedáními VV následovně:

Nominace na ME ALT Finn, které se koná ve Španělsku:

muži: M. Maier, M. Hrubý, R. Lidařík

junior: T. Vika

Příspěvek MŠMT pro seniory si rozdělí M. Maier a M. Hrubý rovnoměrně, příspěvek MŠMT pro juniory bude čerpat T. Vika.

Nominace na MEJ ALT Pirát, které se konalo v Německu:

posádka: T. Matoušek - Z. Sivá

Příspěvek MŠMT bude čerpat tato posádka.

Nominace na ME ALT Optimist, které se konalo v Holandsku

muži: Štěpán Staniek

Příspěvek MŠMT bude čerpat Štěpán Staniek

Změna nominace na ME ALT Fireball které se konalo ve Francii:

Místo původně nominované posádky M. Kubový – R. Roček se nominuje posádka E. Skořepová – V. Tkadlec.

6) MČR 2006

p. Soušek – STK – informoval o průběhu vyúčtování MČR. Z mistrovství, která dosud nejsou vyúčtována a už proběhla, zbývá vyúčtovat MČR Café 24 a MČR 470 + Laser 4,7.

VV jmenoval garantem MČR Evropa a Laser Jiřího Maiera.

7) Čerpání rozpočtu ČSJ 2006

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 14. 9. 2006.

8) Informace předsedy a výkonného sekretáře

p. Bauer – předseda – informoval o zásadách nadstandardní podpory sportovců, které projednal VV ČOV. KVS zváží možnosti zařazení reprezentačního družstva ČSJ formou specifických projektů.

p. Dvořáková – sekretář – informovala o žádosti Tomáše Maliny o poskytnutí půjčky ve výší 100 tis. Kč na zakoupení olympijského windsurfingového materiálu Neil Pryde RS:X.

VV projedná žádost po splacení půjčky, poskytnuté T. Malinovi 27. 4. 2005.

9) Různé

VV projednal návrh Václava Olmera na změnu směrnice C10 a po diskuzi konstatoval, že v této podobě ji nemůže schválit. Návrh byl předán KLM k dalšímu řešení.

VV projednal žádost Martiny Koutné o změnu smlouvy k půjčce. Vzhledem k tomu, že půjčka je již z 80% splacená a je splácena rychleji, než stanoví smlouva, VV s návrhem na změnu smlouvy souhlasí a ukládá M. Souškovi připravit návrh dodatku ke smlouvě.

p. Soušek – STK – informoval o vyúčtování závodu OH naděje. Část vyúčtování ve výši 51 300 Kč VV nepřijal a projedná ho na dalším zasedání za účasti organizátorů závodu.

VV oceňuje vynikající výsledek posádky Musil – Winkler na ME ALT Fireball ve Francii. Posádka se umístnila na 2. místě.

VV dále oceňuje vynikající výsledek Davida Křížka v závodě Les Sables – Azores – Les Sables.

VV projednal zprávu o kontrole hospodaření ČSJ za rok 2005, kterou provedla Kontrolní komise ČSJ dne 22. 7. 2006.

Zpráva o kontrole je přílohou tohoto zápisu.

K závěrům kontrolní zprávy VV konstatuje:

1) MČR 2005 v Team Racingu (CTL 052113) nebylo pořadatelem vyúčtováno, ale také nebyl poskytnut žádný finanční prostředek na jeho pořádání.

2)
nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ