Zápis ze semináře měřičů 2005

Dana Dvořáková | 17.02.2006

Ve dnech 25.- 27.11.2005 proběhl ve Velkých Karlovicích tradiční seminář měřičů ČSJ. A tady je i když opožděně zápis.
Tohoto semináře se zúčatnili následující hlavní měřiči:
Finn Jaroslav Tomek Star Milan Vystrčil
Cadet Zdeněk Davídek 420 Jaromír Kuřava
Fireball Michal Jukl 470 Ladislav Mendík
Windsurfing Lubomír Milec Optimist Josef Ščerba

Během semináře byli vyškoleni následující měřiči:
Pro FD Ondřej Lehečka
FB Tomáš Musil
Michal Horák
Semináře se dále zúčastnili odstupující předseda KLM Antonín Matějovský, nový předseda KLM Zdeněk Parůžek a za ORC Josef Ovčička.

Účastníci semináře se začali sjíždět v pátek večer, seminář byl zahájen po snídani ráno v sobotu 26.11. Zahájení provedl Antonín Matějovský, přivítal účastníky a předal slovo Zdeňkovi Parůžkovi.V dopoledních hodinách proběhla diskuse ohledně kontrolního měření lodí plachet a příslušenství před a v průběhu závodů, kde jsou měřiči nominováni.
Bylo konstatováno, že je potřeba zajistit kvalitní razítkovací barvu pro označování plachet.
Po obědě byla provedena nominace měřičů na Mistrovství republiky 2006, která je uvedena v příloze č.1
S měřiči tříd, kteří se semináře nezúčastnili je nutno tuto nominaci projednat.
Dále se odpolední program zaměřil na zprávy měřičů o situaci v jednotlivých třídách.
Josef Ščerba za ALT Optimist zdůraznil potřebu práva kontroly lodí mládeže po stránce bezpečnosti a byla projednána situace s měřením lodí z výroby od pana Srba. Toto je potřeba co nejdříve vyřešit. Lubomír Mielec přítomné seznámil s výběrovým řízením na nové olympijské prkno a s typy a kategoriemi plováků na Českých vodách.
Michal Jukl přednesl zprávu technického inspektora závodu Mistrovství ČR v LT FB 2005
Zdeněk Parůžek informoval o výroční zprávě LT 2.4 , o zavedení LT Laser 4.7 a o zprávě ze školení měřičů ORC, o kterém dále hovořil Josef Ovčička. Ondřej Lehečka, který byl v rámci semináře vyškolen na nového měřiče, pohovořil o vzrůstající aktivitě v LT FD, v níž bude jmenován na návrh LT hlavním měřičem.
Dále byla projednána situace v LT DN a na návrh LT bude na VV přednesen návrh na odvolání hlavního měřiče Jana Klimeše a jmenování Ladislava Mendíka novým hlavním měřičem pro LT DN.
Přítomní měřiči se také dohodli na poskytování úhrady za práci měřiče.
V jednotlivých třídách stanovili částky, které jsou uvedeny v příloze č.2
Program školení dále pokračoval do pozdních večerních hodin, kdy si měřiči vyměňovali zkušenosti z ze své dlouholeté činnosti.
V neděli 27.11 po snídani byl seminář ukončen a účastníci se rozjeli do svých domovů.

Během semináře byli vyškoleni následující měřiči:
pro LT FB Michal Horák
Tomáš Musil
Pro LT FD Ondřej Lehečka

Zapsal 27.11.2005 předseda KLM Zdeněk Parůžek

Příloha č.1

Nominace měřičů na Mistrovství republiky 2006

DN Ladislav Mendík

FD Zdeněk Davídek

Pir Ladislav Mendík

Cad Zdeněk Davídek

FB Michal Jukl

Star Ladislav Mendík

Evropa Ladislav Sedláček

Měřiči na v dalších LT budou doplněni po konzultaci s ALT

Příloha č.2

Úhrada za práci měřiče v Kč, částky v dalších lodních třídách budou upřesněny po konzultaci s ALT

Optimist
komplet 700
plachta 150
vystavení nového certifikátu 50
zaevidování nové lodě 150

Cadet
měření trupu 500
sada plachet 250
hlavní plachta 90
kosatka 60
spinakr 100
stěžeň, rahno 100
kormidlo, ploutev, spinakr.peň 100
evidence 50
základní měření kompletní lodě 1 000
známky ICC 3x221

420
základní měření trupu 750
sada plachet 300
hlavní plachta 150
kosatka 50
spinakr 100
vydání malého certifikátu 50

Finn
základní měření trupu 1 000
plachta 150
známka ISAF + certifikát 2 100
vypsání certifikátu 200

Star
základní měření kompletní lodě 2 600
sada plachet 500
hlavní plachta 300
kosatka 200
kosatkový peň 50
stěžeň, rahno 300
kormidlo, ploutev, spinakr.peň 100
evidence 50
test plovatelnosti 200nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ