ZÁPIS Z ÚNOROVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ - 2018

Dana Dvořáková | 19.02.2018

Čtvrtek, 15. února 2018 – YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Fantová, Maier

KK: Švec

Host: Skořepová, Sehnal, Smolař

 

                                             

1) Projednání zápisu

 

 

Jako host se zasedání VV účastnil René Sehnal, aby společně s Radimem Vašíkem představil členům Výkonného výboru plánované fungování nového informačního systému na webu ČSJ.

 

Dále se jako host zasedání VV účastnil trenér SCM Laser Michal Smolař, aby Výkonnému výboru ČSJ prezentoval své připomínky k činnosti KVS.

 

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 18-02 (Připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ panu F. Vitákovi s dvouletou splatností):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva je uzavřena.

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ

 

Maier – hlavní trenér ČSJ – zaslal Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ. VV se dále seznámil se zprávami trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

Výkonný výbor vzal předložené zprávy na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

 

Maier – hlavní trenér ČSJ – zaslal informace z únorového jednání Sportovního úseku ČSJ. Zápis ze schůzky SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody

 

VV hlasoval o protinávrhu T. Musila podmínit případnou finanční podporu účastníků MS Aarhus 2018 jejich umístěním do 120 % OH kvóty v pořadí zemí na některém z následujících závodů: MS 2017, Mallorca 2018 a Kiel 2018 následovně:

(pro: Musil; proti: Bauer, Soušek, Vašík, Sünderhauf, Smetana; zdržel se: Novotný). Protinávrh T. Musila nebyl schválen.

 

VV hlasoval o návrhu R. Vašíka zaplatit startovné (bez charteru pro Lasery) za všechny účastníky MS 2018 v Aarhusu (pro: Bauer, Novotný, Soušek, Vašík, Sünderhauf, Smetana; proti: 0; zdržel se: Musil). Návrh R. Vašíka byl schválen.

 

VV hlasoval o návrhu K. Bauera, aby příspěvek na přípravu na MS 2018 v Aarhusu, byl poskytnut i posádkám M. Koštýř – K. Kulhánková (Nacra 17), K. Šviková (RS:X W), V. Živná – K. Živná (49er FX), S. Tkadlecová – D. Vaďurová (49er FX) - za předpokladu získání státního občanství ČR (pro: Bauer, Soušek, Vašík, Sünderhauf; proti: Musil, Novotný; zdržel se: Smetana). Návrh K. Bauera nebyl schválen.

 

VV hlasoval o návrhu K. Bauera, aby příspěvek na účast (ubytování, stravné apod.) na MS 2018 v Aarhusu, byl poskytnut pro všechny účastníky MS (pro: Bauer, Soušek, Vašík, Smetana, Sünderhauf; proti: Musil; zdržel se Novotný). Návrh K. Bauera byl schválen.

 

VV hlasoval o protinávrhu R. Smetany, aby příspěvek na účast (ubytování, stravné apod.) na MS 2018 v Aarhusu, byl poskytnut poměrně na osoby (pro: Smetana; proti: Soušek, Vašík, Sünderhauf, Novotný; zdržel se: Bauer, Musil).  Protinávrh R. Smetany nebyl schválen.

 

VV hlasoval o návrhu K. Bauera, aby příspěvek na účast (ubytování, stravné apod.) na MS 2018 v Aarhusu, byl poskytnut rovnoměrně na každou loď (pro: Bauer, Novotný, Musil; Soušek, Vašík, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Smetana). Návrh K. Bauera byl schválen.

 

VV jednohlasně schválil výši příspěvku 45 000,- Kč na účast všem posádkám nominovaným na MS 2018 v Aarhusu.

Příspěvek bude poskytnut všem posádkám, které se MS v Aarhusu skutečně zúčastní.

 

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně návrh KVS na rozdělení záloh na budget pro rok 2018 jednotlivým reprezentantům následovně:

 

RD A

Viktor Teplý – Las                                        255 000,- Kč

Ondřej Teplý – Finn                                      225 000,- Kč

Karel Lavický – RSX                                    103 000,- Kč

           

                       

RD B

Martina Bezděková – LaR                            215 000,- Kč

Štěpán Novotný – LaS                                     44 000,- Kč

Jakub Halouzka – LaR                                   158 000,- Kč

 

 

VV jednohlasně schválil nominaci následujících lodních tříd na závod 2018 Youth Sailing World Championships, který se koná 14. - 21. 7. 2018 v USA (Corpus Christi):

Laser Radial ženy

Laser Radial muži

29er muži

420 ženy 

Trenér - David Křížek

Vedoucí týmu - Johana Rozlivková

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing přihlášku schválených lodních tříd.

 

 

4) MČR 2018

 

Výkonný výbor schválil návrh předsedy STK na vypsání MČR v roce 2018 v následujících lodních třídách:

 

 

Flying Dutchman

Laser Radial

Catamaran Open

Lední jachty

Tornado

Star

RS Feva

RS 700

RS 500

RS Vareo

Vaurien

Pirat

Raceboard

Finn

Devoti One

Cadet

Fireball

Evropa

Laser

Laser 4.7

Optimist

Bic Techno 293

29er

Námořní jachty (One Design)

Match Racing

Team Racing (420)

Team Racing (Q)

Námořní jachty (ORC)

FUNBOARD – Course

FUNBOARD – Slalom

Česká jachtařská liga


 

 

VV vzal na vědomí CTL pro rok 2018.

 

Soušek – STK – podal informaci, že v termínu 9. – 10. 2. 2018 proběhlo MČR lodní třídy lední jachty. Mistrem republiky se stal V. Ptašnik.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2017.

 

Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu pro rok 2018 s celkovými příjmy ve výši 19 167 000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 20 433 000 - Kč.  Schodek 1 266 000 bude pokryt z loterijních prostředků přijatých v předchozích letech, které je nutno použít nejpozději v roce 2018. Tento návrh rozpočtu bude rozeslán delegátům Valné hromady ČSJ elektronickou poštou. VV ukládá D. Dvořákové rozeslat návrh rozpočtu pro rok 2018 delegátům ČSJ elektronickou poštou.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 13. 2. 2018.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci Karla Bauera jako delegáta na 35. Valnou hromadu ČUS, která se uskuteční 6. 3. 2018 v SC Nymburk.

 

VV jednohlasně schválil návrh složení předsednictva pro nadcházející Valnou hromadu ČSJ následovně:

Karel Bauer, Kateřina Fantová, Karel Švec, Radim Vašík

 

VV jednohlasně schválil návrh složení pracovních komisí pro nadcházející Valnou Hromadu ČSJ následovně:

Návrhová komise: Radim Vašík, Eva Marušková, Jiří Bobek

Mandátová komise: Tomáš Musil, Patrik Deutscher, Alexandra Soušková

 

VV jednohlasně schválil dva návrhy TJ Vodní sporty Duchcov na udělení čestných odznaků ČSJ, a to čestného Zlatého odznaku panu Ottu Riedelovi (1941) a čestného Zlatého odznaku panu Břetislavu Rážovi (1934). Dále VV jednohlasně schválil návrh předsedy Jihočeského KSJ na udělení čestného Zlatého odznaku panu Karlu Švecovi (1938).

 

VV obdržel žádost posádky LT 49er FX Sára Tkadlecová – Dominika Vaďurová o poskytnutí bezúročné půjčky od ČSJ ve výši 660 000,- Kč na nákup kompletní lodě 49er FX. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bauer, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf; proti 0; zdržel se: Soušek) souhlasí s poskytnutím půjčky posádce třídy 49er FX Sára Tkadlecová – Dominika Vaďurová a ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ s tříletou splatností.

 

Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost W.T.I.O. YachtClub z.s. o přijetí do ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil žádost o přijetí W.T.I.O. YachtClub z.s. do ČSJ. Subjektu bude přiděleno registrační číslo 1152.

 

 

7) Různé

 

Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že v termínu 3. - 4. 3. 2018 se uskuteční tradiční seminář národních rozhodčích spojený s jednáním komise rozhodčích, tentokráte však v Třemošnici.

 

Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že Městský soud v Praze zapsal do spolkového rejstříku pobočný spolek Krajský svaz ČSJ – Olomoucký kraj.

 

Skořepová – PR – podala aktuální informace o plánovaných akcích ČSJ na veletrhu FOR BOAT, který se bude konat v termínu 9. – 11. 3. 2018 na výstavišti v Letňanech.

Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom že, za Jachtařskou akademii byla poslaná přihláška do soutěže „IT Projekt roku“.

 

Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom že, v Praze proběhly velmi úspěšné a zajímavé přednášky pro jachtaře.

30.1. 2018 – proběhl seminář Mariana Jelínka „Mentální koučink vrchového sportovce“

6.2. 2018 – proběhl seminář Milana Koláčka „Navigační a Weather Routing systémy“

6.2. 2018 – proběhla přednáška světové legendy z Francie Jeana Le Cama „Cesta mezi absolutní jachtařskou špičku“

13.2. 2018 - proběhl seminář Petra Dvořáka z ČHMÚ „Letecká a jachtařská meteorologie“

 

Dále 30. 1. 2018 proběhlo školení trenérů ČSJ anglickým koučem Ianem Clinganem na přírodovědné fakultě University Karlovy za přítomnosti 35 trenérů včetně všech trenérů, kteří vedou reprezentační týmy.

Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – podal informaci o tom, že v klubovně VS Duchcov se konalo 10. 2. 2018 školení HZS ČSJ pro záchranáře a asistenty z Ústeckého a Libereckého kraje.

 

Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – podal informaci o tom, že 24. 2. 2018 se v Brně v klubovně LS Brno uskuteční školení a doškolení členů HZS ČSJ v rámci Jihomoravského kraje.

Dne 10. 3. 2018 se uskuteční školení a doškolení členů HZS ČSJ v Plzni (pozvánka na toto školení HZS bude zveřejněna na webu ČSJ).

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 15. března 2018 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

  1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ – leden 2018
  2. Zápis ze schůze SÚ ČSJ – únor 2018
  3. Zpráva trenéra 29er SCM – leden 2018
  4. Zpráva trenéra SCM Laser – leden 2018
  5. Zpráva trenéra SpS – leden 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy ke stažení

  Zpráva hlavního trenéra ČSJ – leden 2018 (358K)
  Zápis ze schůze SÚ ČSJ – únor 2018 (229K)
  Zpráva trenéra SCM Laser – leden 2018 (195K)
  Zpráva trenéra 29er SCM – leden 2018 (156K)
  Zpráva trenéra SpS – leden 2018 (691K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ