Zápis z únorového jednání VV

Dana Dvořáková | 18.03.2006

Čtvrtek 16. února 2006, ČYK Praha

Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Mrzílek, Soušek, Parůžek, Žmolík, Pavlovský
Omluven:
KK: Ondráček

1) Kooptace nového člena do VV

VV rozhodl tajným hlasování o kooptaci nového člena. VV určil ze tří kandidátů následující pořadí: kooptoval M. Hrubého. Další v pořadí je Karel Hrubý a třetí P. Hlubuček.

2) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.

3) Zprávy z jednotlivých oblastí

Mrzílek – TMK - Informoval o vyrobení DVD Fyzická příprava a regenerace a budou k dispozici na svazu.

Soušek – STK Schválená CTL je stále aktualizována a změny jsou uváděny na webu.

4) Informace z krajů, ČWA a ČANY

Parůžek informoval o tom, že se pojede druhý ročník Středoevropského poháru ALT Cadet, Slovenskou republiku nahradí Německo.

Zpráva z ČANY bude přílohou zápisu.

5) RD ČSJ


KVS navrhuje VV, aby souhlasil s vyplacením 50% zálohy budgetu pro RD A.
VV souhlasí s vyplacením poloviny budgetu RD A po podpisu smlouvy.

Na základě požadavků KVS upřesňujeme způsob organizačního zabezpečení a financování WSG v Rakousku.
Seznam posádek:
Laser Radial ženy – Fenclová, Vaidišová
Laser Standard muži – Trčka, Čutka
470 ženy – Šmídová – Kratzig, Koutná - Preibischová,
470 muži – Bobek – Bobek, Kotek - Adam
RSX muži – Malina, Kučera
Katamarán – Pavliš Zdeněk, Pavliš Ondřej

Složení trenérů: Jednoposádkové lodě - Kozelský
Dvouposádkové lodě - Bobek
Windsurfing - Malina
Vedoucí výpravy - Láznička
Jmenovité složení posádek TR a trenér pro TR bude určen na základě výsledků kvalifikačních závodů, které se uskuteční v dubnu 2006.

VV bere na vědomí a souhlasí s případným čerpáním rezervy KVS na organizační a finanční zabezpečení WSG 2006.

VV bere na vědomí že KVS stanovila konečný termín pro členy RD na podání žádosti na finanční příspěvek na trenérské zabezpečení jimi vybrané jedné konkrétní akce dle vlastního výběru.

VV rozhodl, že doplatky budgetu RD A mohou být vyplacen pouze na pokyn sekretáře KVS nebo předsedy KVS.

Zápis KVS bude přílohou tohoto zápisu.

6) MČR 2006

VV schválil rozdělení příspěvku na jednotlivá Mistrovství ČR následovně: viz příloha


Jako host se jednání zúčastnil V. Olmer, požádal o úpravu směrnice Koeficient lodě ČSJ, podklady k tomu poskytne písemně.

VV výbor souhlasí se sestavením pracovní skupiny, která se bude zabývat marketingovou strategií. Členy skupiny budou Karel Bauer, Marek Pavlovský, Václav Žmolík a Martin Soušek.

7) Čerpání rozpočtu ČSJ 2006 – KSJ dotace 2006, účelový příspěvek ALT, příspěvek spolupořadatelům MČR

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 13.2.2006.

VV schválil rozdělení příspěvků pro KSJ na rok 2006 následovně: viz příloha


VV schválil rozdělení příspěvků pro ALT na rok 2006 následovně: viz příloha


8) Informace předsedy a výkonného sekretáře

Předseda informoval o tom, že jsme nezískali pořádání 2007 ISAF Youth Sailing World Championship.

Proběhlo jednání na MV (Bauer, Židlická) a výsledkem bylo zařazení V. Fenclové i M. Hrubého do Střediska Resortního Sportovního Centra MV ČR.

Bauer informoval o ukončením jednání s IODA v souvislosti se Srb Racing

9) Různé

VV na návrh KR schválil jmenování národním rozhodčím – soudcem Kateřinu Mátlovou a Petra Sládečka s platností do 31.12.2009.

A dále Pavlovský informoval o semináři a schůzi rozhodčích, která je připravena ve Vlašimi 18.-19.3.2006.

Žmolík informoval, že proběhne vyhlášení výsledků ankety Jachtař roku 2005 bude 23.2.2006 v baru Krásné ztráty.

VV vzal na vědomí zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření komise mládeže ČSJ. Text zprávy přílohou zápisu. Předseda KK informoval VV o plánu kontrolní činnosti KK ČSJ, který je přílohou zápisu.

Parůžek urgoval odeslání dekretů pro nově jmenované měřiče. Úkol zajistí sekretariát ve spolupráci se Z. Parůžkem.

Mrzílek informoval o zpracování techniky jízdy na Cadetu od Petra Fialy. VV vyjadřuje uznání a poděkování Petrovi.

VV rozhodl o podání globální žádosti pro jednotlivé vody ve spolupráci s místními oddíly na povolení sportovních akcích a na zajištění bezpečnosti na těchto akcích.
Přílohy ke stažení

  csj_1151.xls (24K)
  csj_1152.xls (32K)
  csj_1153.xls (30K)
  csj_1154.doc (32K)
  csj_1155.doc (34K)
  csj_1156.doc (23K)
  csj_1157.doc (21K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ