ZÁPIS Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2021

Dana Dvořáková | 08.11.2021

Čtvrtek, 4. listopadu 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni: O. Bobek (do 16:50), V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl (od 13:00), T. Musil, M. Soušek (do 17:15), R. Vašík, M. Žižka

Omluveni: 0

KK: P. Ondráček

Host: V. Brabec

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ ve věci žádosti předsedy ALT ČWA o přesunutí MČR FUN na náhradní termín:

Termín 9. - 10. 10. 2021

Nová CTL: 217021

Místo konaní: vodní nádrž Rozkoš

Jmenovaní funkcionáři pro MČR FUN:

Hlavní rozhodčí: Václav Hnízdil

Rozhodčí: Tomáš Altmann

Garant závodu: Václav Hnízdil

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 18. 10. 2021 - jmenovitá nominace na Youth Sailing World Championship 2021 v Ománu

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Výkonný výbor hlasováním per rollam jednohlasně schválil jmenovitou nominaci na Youth Sailing World Championship 2021 následovně:

YSWC, 11. – 18. 12. 2021, Al Mussanah, Oman
ILCA 6 dívky: Alessia Palanti
ILCA 6 chlapci: Jiří Himmel
29er chlapci: Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš
Techno 293+ dívky: Kristýna Chalupníková
Techno 293+ chlapci: David Drda
Kiteboarding chlapci: Vojtěch Koška
Trenéři: Milan Hájek, Štěpán Novotný
Team Leader: Ivan Doronin

 

1) Projednání zápisu    
  
Opravy ze zářijového zápisu Výkonného výboru:

1) Následující bod předkládal namísto uvedeného Martina Žižky Radim Vašík:

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh trenérky SpS Q na vyřazení následujících členů z SpS Q:

Lukáš Kraus, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Ondřej Klíma, Jáchym Klíma, František Burda

Dále předložil návrh trenérky SpS Q na zařazení nových členů SpS Q:

Vladimír Kováč, Richard Kováč a Liliana Dymáková.

Výkonný výbor oba předložené návrhy jednohlasně schválil.

2) Oprava garanta závodu CTL 211106 – namísto původně uvedeného Martina Souška správně Václav Brabec:

Výkonný výbor dodatečně jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR RS 500 v rámci závodu CTL 211106:

Hl. rozhodčí: Pavel Muroň

Garant ČSJ: Václav Brabec

 

                                                

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-25 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2021):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 probíhá průběžně.

 

K úkolu 21-26 (Vyplatit reprezentantům druhou část budgetu pro sezonu 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že druhá část budgetu pro sezonu 2021 byla reprezentantům vyplacena.

 

K úkolu 21-29 (Uzavřít se zástupcem posádky Matěj Kučera – Adam Rek smlouvu o pronájmu svazové plachetnice 29er č. CZE 2287 na období do konce roku 2021):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva o pronájmu svazové plachetnice 29er č. CZE 2287 na období do konce roku 2021 je se zástupcem posádky Matěj Kučera – Adam Rek uzavřena.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že závěrečné zkoušky na FTVS se budou konat 9. listopadu 2021. TMK navrhla doplnit seznam členů zkušebních komisařů závěrečných zkoušek na „Trenéra jachtingu I. třídy“ o Tomáše Musila.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že na FTVS byla zaslána přihláška pro zájemce o rekvalifikační kurz na trenérské licence II. třídy.

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v roce 2021 proběhla celkem tři školení trenérů III. třídy, a to 23. – 25. 4. 2021 v Brně, 1. – 3. 10. 2021 v Lanškrouně a 30. - 31. 10. 2021 v ČYKu.

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
 

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ děkuje a gratuluje Nele Sadílkové za 1. místo na MSJ U17 Techno 293 dívky, Kristýně Chalupníkové za 2. místo na MSJ U17 Techno 293 dívky, Kristýně Piňosové za 4. místo na MSJ U17 Techno 293 dívky a Davidu Drdovi za 9. místo na MSJ U17 Techno 293 chlapci.

Dále Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ gratuluje Jiřímu Tomešovi za 3. místo ze 436 lodí v závodě Halloween Cup 2021 na Gardě.

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 1. 11. 2021. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.


T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21:

Nela Sadílková, 1. místo MSJ U17 Techno 293 dívky, Lago di Garda (ITA) - 50 000,- Kč

Kristýna Chalupníková, 2. místo MSJ U17 Techno 293 dívky, Lago di Garda (ITA) - 39 374,- Kč

Kristýna Piňosová, 4. místo MSJ U17 Techno 293 dívky, Lago di Garda (ITA) - 29 629,- Kč

David Drda, 9. místo MSJ U17 Techno 293 chlapci, Lago di Garda (ITA) - 19 251,- Kč

Alex Lojínová, 13. místo MSJ U15 Techno 293 junior dívky, Lago di Garda (ITA) - 14 881,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ všem závodníkům a celému teamu Techno 293 gratuluje a děkuje za reprezentaci!

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh trenérky SpS Q na složení družstva SpS Q pro rok 2022: Jeremiáš Přikryl, Vladislav Kováč, Richard Kováč, Karolína Lojková, Liliana Dymáková, Julie Čaganová, Beata Dokoupilová, Tomáš Peterka, Jiří Tomeš, Jan Valenta, Lukáš Krč.
Výkonný výbor návrh na složení členů SpS Q pro rok 2022 jednohlasně schválil.

 
Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrhy trenéra SpS/SCM Techno 293/ iQFoil na složení družstev pro rok 2022:

1) SpS Techno 293: Klára Chalupníková a František Burda

2) SCM Techno 293/iQFoil: Alexandra Lojínová, Nicol Říčanová, Radim Hasman, Šimon Skřepek, Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, David Drda, Kateřina Altmannová, Barbora Švíková, Kateřina Švíková.
Výkonný výbor hlasováním (pro: O. Bobek, K. Fantová,  T. Musil, M. Soušek, R. Vašík; proti: 0; zdržel se: M. Žižka; nehlasoval: V. Lambl) návrh na složení členů SpS a SCM Techno 293/iQFoil pro rok 2022 schválil.

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh trenéra SCM 29er na složení družstva SCM 29er pro rok 2022:

M. Bauerová / M. Holá, L. Dadák / D. Viščor, N. Viščorová / K. Šlechtická, T. Nevelöš / A. Nevelöš.
Výkonný výbor návrh na složení členů SCM 29er pro rok 2022 jednohlasně schválil.

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh trenéra SCM ILCA na složení družstev SCM ILCA pro rok 2022:

ILCA 4: Michal Rais, Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Tatiana Bělunková
ILCA 6: Jiří Vacula, Jiří Himmel, Markéta Kališová

ILCA 7: Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson 

Výkonný výbor návrh na složení družstev SCM ILCA pro rok 2022 jednohlasně schválil.

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil členům Výkonného výboru následující návrh trenéra SCM ILCA na zapůjčení čtyř starších lodí ILCA na sezónu 2022:

Lukáš Krč – loď 203 038
Jan Kříž – loď 192 635

Matyáš Ráža – loď 190 237

Ondřej Klíma – loď 153 511

Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2022 se zákonnými zástupci uvedených závodníků.

 

O. Bobek – KTM – předložil členům Výkonného výboru následující návrh na přidělení lodí 29er pro sezonu 2021/2022 těmto posádkám:

Kraus/Kraus – CZE 2284

Dadák/Viščor – CZE 3089

Viščorová/Šlechtická – CZE 3088

Iljuchin/Dvořák – CZE 2278

Baštář/Juha – CZE 3086

Svobodová/Muchová – CZE 2285

Nevelöš/Nevelöš – CZE 3087

Lokajíčková/Klíma – CZE 2281

Kučera/Rek – CZE 2287

Košťálová/Košťálová – CZE 2279

Benovičová/Šiknerová – CZE 2283

Tkadlec/Paigerová – CZE 2286

Košatová/Cibulková – CZE 2282

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za září a říjen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

O. Bobek – KTM – předložil rozdělení finančních příspěvků pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM (1210):

Dadák/Viščor             130 000,- Kč

Bauerová/Holá            35 000,- Kč

Cibulka/Tupý              45 000,- Kč

Viščorová/Šlechtická  35 000,- Kč

Baštář/Juha                 35 000,- Kč

Výkonný výbor vzal předložené rozdělení finančních příspěvků na vědomí.

VV ukládá M. Souškovi, aby provedl vyplacení a vyúčtování finančních příspěvků pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM (1210).

 

 

O. Bobek – KTM – předložil rozdělení finančních příspěvků pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM (1212):

Kristýna Chalupníková          58 000,- Kč

Kristýna Piňosová                  51 000,- Kč

David Drda                            65 000,- Kč

Nela Sadílková                       49 000,- Kč

Jan Kuchař                             17 000,- Kč

Nicol   Říčanová                     46 000,- Kč

Tibor   Neveloš                       21 000,- Kč

Alexandra Lojínová               52 000,- Kč

Markéta Štěpánková              34 000,- Kč

Radim Hasman                       44 000,- Kč

Šimon  Skřepek                       54 000,- Kč

Klára Chalupníková                 9 000,- Kč

Výkonný výbor vzal předložené rozdělení finančních příspěvků na vědomí.

VV ukládá M. Souškovi, aby provedl vyplacení a vyúčtování finančních příspěvků pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM.

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na prodloužení smlouvy s trenérkou J. Rozlivkovou na období do 30. 9. 2024 a její rozšíření na 40 dní/rok.

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Dvořák).

 

O. Bobek – KTM – předložil následující návrh na úpravu rozpočtu KTM. Důvodem žádosti o navýšení je podpora českého týmu na MS Youth v Ománu (cca 300 tis. Kč) a vyšší náklady na trenéry a jejich činnost (cca 200 tis. Kč), které byly způsobeny vyšším počtem dní na vodě:

 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

 

4) MČR 2021

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2021: FB, RsA, FUN.

Zbývá odjet poslední letošní MČR Team Race Q, které začíná 5. 11. 2021.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu 25. ročníku České námořní rallye, která byla mistrovstvím ČR v námořním jachtingu One-Desing.

 


5) Čerpání rozpočtu 2021
 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 3. 11. 2021.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil snížení rozpočtové kapitoly 4505 (rezerva) o 700 000,- Kč.
 

VV ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 20. 11. 2021 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2022 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2021 vyčerpány.

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel pozvánku na slavnostní večer u příležitosti vyhlášení prestižního ocenění „Sportovec Ministerstva vnitra roku 2021“, které se mělo uskutečnit ve středu 27. října 2021 od 18.00 hodin v atletické hale v pražském areálu Stromovka. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace byl slavnostní večer zrušen. Ocenění, které měli reprezentanti obdržet, budou předána v náhradním termínu.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že s účinností od 1. 10. 2021 je nově zařazena do sekce UNIS ve VICTORIA Vysokoškolském sportovním centru MŠMT do kategorie stipendia B Anna Justová.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil žádost České asociace lodních tříd RS o převzetí pořadatelství na významném mezinárodním závodě RS Feva Europeans 2022 a RS500 Eurocup, který se bude konat 25. - 28. 8.2022 v Černé v Pošumaví.

Výkonný výbor jednohlasně schválil (nehlasoval V. Dvořák) převzetí pořadatelství závodu RS Feva Europeans 2022 a RS500 Eurocup.

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: O. Bobek, K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, R. Vašík, M. Žižka; proti: 0; zdržel se: M. Soušek; nehlasoval V. Dvořák) schválil následující složení organizačního výboru RS Feva Europeans 2022 a RS500 Eurocup: Václav Brabec, Martin Soušek, Dominika Vaďurová.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že zaslal ALT Evropa podepsané potvrzení, že dne 1. 3. 2016 Český svaz jachtingu bezplatně předal dva trupy lodí Evropa (rok výroby 1999 a 2004, vyřazené z majetku ČSJ v roce 2014, 2015) Asociaci lodní třídy Evropa z.s., která je přijmula do svého výlučného vlastnictví.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že Český svaz jachtingu obdržel dne 22. 10. 2021 od NSA usnesení o zastavení řízení ve věci žádosti o poskytnutí dotace na základě Výzvy Movité investice 2021. Na základě tohoto usnesení byla dne 25. 10. 2021 zrušena výběrová řízení na movité investice.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě s Karlem Bezouškem na pronájem parkovacího místa pro parkování mikrobusu trenérky SpS Q. Pronajímatel a nájemce se v dodatku dohodli, že smlouva bude pozastavena ke dni 1.10.2021 a znovu obnovena ke dni 1.4.2022 nebo dle aktuální domluvy. Výkonný výbor jednohlasně schválil dodatek smlouvy uzavřít.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ podal na ČOV žádost o olympijské stipendium pro Alessii Palanti pro Paříž 2024, žádost ČSJ ale pro tento olympijský cyklus nebyla ze strany ČOV schválena.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 24. 9. 2021 zaslal ČSJ na World Sailing hlasování Special Resolution of WS Limited.

 

VV obdržel žádost ALT Evropa o jmenování hl. měřiče LT Evropa Jiřího Žáčka. VV předal žádost KLM. V ukládá V. Lamblovi na listopadovém zasedání předložit návrh na jmenování Jiřího Žáčka hl. měřičem LT Evropa.

 

Výkonný výbor obdržel dopis s žádostí Jakuba Burdy (zákonného zástupce Františka Burdy) o vysvětlení bodu zářijového zápisu o vyřazení F. Burdy z SpS Q. Výkonný výbor ukládá předsedovi SÚ ČSJ T. Musilovi odeslat do 15. 11. 2021 panu Burdovi odpověď na zaslané dotazy.

 

Výkonný výbor obdržel oznámení ALT Star o pořádání významného závodu „Mistrovství 17th District třídy Star“ v roce 2022. Výkonný výbor rozhodl zařadit Mistrovství 17th District třídy Star do významných akcí ČSJ. O případném přidělení finanční podpory tomuto významnému závodu rozhodne VV v rámci schvalování návrhu rozpočtu pro rok 2022.

 

Výkonný výbor obdržel žádost ALT RS o zařazení lodní třídy RS400 do seznamu lodních tříd vedeného podle ustanovení 2.1.5 Soutěžního řádu. Lodní třída RS400 má v současnosti 17 lodí, je distribuována v 8 klubech po celé České republice a v příští sezóně uvažuje o vypsání Poháru ČR. Výkonný výbor předloženou žádost jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi zařadit třídu RS400 do seznamu LT ČSJ.

 

Výkonný výbor nominoval Alessii Palanti do ankety České nadace sportovní reprezentace na „Juniorského sportovce roku 2021“.

 

Výkonný výbor nominoval Nikol Staňkovou do projektu „Nezlomní trenéři“ České trenérské akademie ČOV, která chce poděkovat všem nezlomným trenérům, kteří se v době Covidu stali pro své svěřence inspirací a vzorem.

 

 

7) Různé

 

Výkonný výbor vzal na vědomí souhrnnou zprávu o průběhu akcí Czech Junior Nationals 2021 a 49er&49erFX Junior European Championship přednesenou Václavem Brabcem. 

 

Václav Brabec informoval o přípravách Czech Junior Nationals (MČR mládeže – Optimist, RS Feva, 29er, ILCA 4, Techno 293), které se bude konat na Nechranicích v termínu 29.9.-2.10.2022

 

K. Fantová – KKK, PR – podala informaci, že na jednání PR komise, které se konalo 2. 11. 2021 byla ukončena spolupráce s dodavatelem Vybroušený Brand, s.r.o. pro projekt „Začni s jachtingem“.  

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 2. 11. 2021.

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil následující harmonogram ankety Jachtař roku 2021:

8. 11. 2021 vyhlásit zasílání nominací

1. 12. 2021 uzavřít zasílání nominací

na prosincovém zasedání VV předložit PR manažerka E. Skořepová návrh nominací

1.1. 2022 spustit hlasování

1. 2. 2022 ukončit hlasování

Předpokládané termíny slavnostního vyhlášení ankety: čtvrtek/pátek 24. - 25. 2. 2022 nebo 3. - 4. 3. 2022. Přesný termín vyhlášení ankety bude upřesněn na prosincovém zasedání VV.

Výkonný výbor vzal předložený harmonogram na vědomí.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že schůze KR se bude konat 27. 11. 2021 přes Teams.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se schůze HZS ČSJ se uskuteční v sobotu 4. 12. 2021 od 10:00 v ČYKu.

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se finalizuje elektronický formulář pro tvorbu CTL 2022.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za září a říjen a plán práce na listopad a prosinec. 2021, který je přílohou tohoto zápisu.

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval o plánu kontrol za rok 2021.  Kontrola hospodaření s majetkem ČSJ, kontrola hospodaření Sportovního centra mládeže ČSJ (SCM) a Sportovních středisek (SpS), kontrola hospodaření reprezentačních družstev ČSJ a kontrola hospodaření ČSJ proběhnou v období od 25. ledna do 15. března 2022.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 25. listopadu 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za září a říjen

2. Zápis z jednání SÚ ČSJ

3. Přehled práce PR za září a říjen a plán práce na listopad a prosinec 2021, vč. FB reportu

4. Prezentace - Czech Junior Nationals 2021

5. Prezentace - MEJ 49er, 49erFX 2021

 
Přílohy ke stažení

  zprava_trenera_-_scm_29er_-_2021-09.pdf (764K)
  zprava_trenera_-_scm_29er_-_2021-10.pdf (107K)
  zprava_trenera_-_scm_ilca_-_2021-09.pdf (189K)
  zprava_trenera_-_scm_ilca_-_2021-10.pdf (194K)
  zprava_trenera_-_scm_t293_-_2021-09.pdf (907K)
  zprava_trenera_-_scm_t293_-_2021-10.pdf (1M)
  zprava_trenera_-_sps_ilca_4_-_2021-09.pdf (470K)
  zprava_trenera_-_sps_ilca_4_-_2021-10.pdf (528K)
  zprava_trenera_-_sps_q_-_2021-09.pdf (532K)
  zprava_trenera_-_sps_q_-_2021-10.pdf (538K)
  zapis_z_jednani_su_csj_-2021-11-01.pdf (206K)
  prehled_pr_zari_a_rijen_2021_a_plan_na_listopad_a_prosinec.pdf (204K)
  sj-facebook_report_09.pdf (2M)
  prezentace_-_czech_junior_nationals.pdf (221K)
  prezentace_-_mej_49er.pdf (608K)
  sj__facebook_report_10.pdf (2M)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ