Zápis z prosincového jednání VV ČSJ 2018

Dana Dvořáková | 20.12.2018

Čtvrtek, 13. prosince 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Soušek, Vašík, Smetana, Sünderhauf

Omluven: 0

KK: Švec

 

 

Jako host se zasedání VV zúčastnil Jiří Himmel. Dopis J. Himmela je přílohou tohoto zápisu.

 

 

1) Projednání zápisu

 

Oprava listopadového zápisu VV.

 

Rozdělení příspěvku trenéra SpS – Optimist, správná výše příspěvku:

 

Reprezentant             DOTACE                  DOTACE

OPTIMIST                Zveřejněno                Správný

                                  v zápisu                    výpočet         

                                 VV listopad                výše příspěvku

           

Halouzka Michal        1 833 Kč                     2 000 Kč

Chalupníková K.        12 500 Kč                   10 500 Kč

Jurečka Šimon            22 500 Kč                   21 000 Kč

Kališová Markéta       12 020 Kč                   10 520 Kč

Kraus Lukáš               29 753 Kč                   38 100 Kč

Krsička Lukáš             23 620 Kč                   30 800 Kč

Krsička Michal           24 620 Kč                   31 800 Kč

Kučera Michal            21 653 Kč                   28 000 Kč

Piňosová Kristýna      12 000 Kč                   11 000 Kč

Ptáčník Matěj             22 053 Kč                   28 400 Kč

Ptáčník Ondřej           6 433 Kč                     7 600 Kč

Rais Michal                 800 Kč                       1 800 Kč

Rek Adam                  10 020 Kč                   8 520 Kč

Šindelka Ondřej         28 700 Kč                   28 200 Kč

Tlapák Vojtěch           17 320 Kč                   16 820 Kč

Tlapáková Zuzana       800 Kč                       1 800 Kč

Valenová Barbora       2 833 Kč                     4 000 Kč

 

K úkolu 18-03 (Pro příští rok upravit v systému hlasování pro anketu „Jachtař roku“ možnost, aby nebylo nutné zaškrtnout v každé kategorii jména všech tří nominovaných):

Úkol splněn. R. Vašík informoval, že online hlasování bude probíhat stejným způsobem jako v loňském roce. Hlasování bude spuštěné 1. ledna 2019 a ukončené 31. ledna 2019.

 

K úkolu 18-32 (Připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a případně dalších pozic [předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019]: Úkol trvá. VV vzal na vědomí informace předložené K. Bauerem. Pracovní skupina zapracuje do podkladů připomínky členů VV vzešlé z diskuze.

 

K úkolu 18-35 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvků schváleným klubům z rozpočtové kapitoly 1301):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouvy z rozpočtové kapitoly 1301 jsou uzavřeny.

 

K úkolu 18-39 (Připravit na listopadové zasedání VV finální návrh nominovaných v jednotlivých kategoriích ankety Jachtař roku 2018):

Úkol splněn. E. Skořepová předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2018. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil finální návrh nominovaných v každé kategorii ankety (viz příloha tohoto zápisu). Online hlasování bude spuštěné 1. 1. 2019, vyhlášení ankety Jachtař roku 2018 se uskuteční v rámci Společenského večera ČSJ, který se bude konat 8. března 2019 v Kulturním Centru Novodvorská.

 

K úkolu 18-42 (Vyžádat si stanovisko správce majetku ČSJ J. Maiera k dopisu M. Hájka ohledně poškození motorového člunu ČSJ Zodiak Pro 9M):

Úkol splněn. Na základě zjištěných informací, že k poškození motoru došlo v důsledku technické závady motoru, rozhodl VV jednohlasně vrátit vypůjčiteli kauci v plné výši.

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 

 

K. Bauer – předseda ČSJ – informoval, že se 4. prosince 2018 uskutečnila společná schůzka předsedy ČSJ,  T. Musila a reprezentantů, kteří byli v tomto termínu v ČR.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, trenéra SCM Laser, trenéra SpS a trenéra SCM Bic Techno/RS:X Youth za měsíc listopad. Dále vzal VV na vědomí závěrečnou zprávu za rok 2018 trenéra SCM 29er, trenéra SpS a trenéra SCM Laser včetně komplexního hodnocení závodníků a plánu sezony pro rok 2019 (viz přílohy tohoto zápisu). Zprávy hl. trenéra ČSJ včetně hodnocení sezony budou zveřejněny později, po návratu hl. trenéra do ČR.

 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh hlavního trenéra ČSJ na složení Reprezentačního družstva pro rok 2019 následovně:

Laser Standard:          Viktor Teplý

Finn:                           Ondřej Teplý

RS:X M:                     Karel Lavický

Laser Radial:              Martina Bezděková

RS:X Ž:                      Jana Slívová

RS:X Ž:                      Kateřina Švíková                   

49er FX:                     Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová

49er FX:                     Veronika Živná - Kateřina Živná

470 mix:                      Michal Koštýř - Klára Kulhánková

 

Dále VV jednohlasně schválil návrh hlavního trenéra ČSJ na zařazení závodníků do RDJ pro rok 2019 následovně:

 

Laser Radial:              Benjamin Přikryl

Laser Radial:              Vítězslav Moučka

Laser Radial:              Klára Himmelová

Laser Standard:          Jakub Halouzka

29er:                           Jaroslav Čermák - Petr Košťál

 

Jmenováním do RD a RDJ nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů RD a RDJ rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrhy trenérů SCM a SpS na složení členů SCM a SpS pro rok 2019 následovně:

 

SCM 29er „A“: Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Adam Ott - David Muzikář, Michal Krsička - Lukáš Krsička, Anna Justová - Petr Tupý, Šimon Jurečka - Matěj Jurečka,

SCM 29er „B“: Jakub Dobrý - Tereza Dobrá, Barbara Pavlíková - Anna Taubnerová, Alex Nahodil - Jan Sušil, Markéta Bauerová -  Vanda Paigerová, Lucie Košatová - Lukáš Košata, Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec, Tibor Neveloš - Adam Neveloš.

 

SCM Laser: Jakub Halouzka, Michal Halouzka, Jiří Himmel, Klára Himmelová, Markéta Kališová, Barbora Košťálová, Andrew Lawson, Vítězslav Moučka, Benjamin Přikryl, Barbora Švíková, Jiří Vacula, Mikuláš Vatszi, Zdeněk Vysloužil.

 

SCM Windsurfing: David Drda, Kristýna Chalupníková, Adam Nevelöš, Kristýna Piňosová,

Ondřej Müller, Adéla Rašková, Kateřina Švíková.

 

SpS Q: František Burda, Beáta Dokoupilová, Linda Dokoupilová, Kristýna Flosmanová, Adam Jaroš, Jindřich Kaláb, Lukáš Kraus, Karolína Lojková, Adéla Rabasová, Michal Rais, Matyáš Ráža, Ondřej Šindelka, Zuzana Tlapáková, Vojtěch Tlapák, Barbora Valenová.

 

Jmenováním do SCM a SpS nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů SCM a SpS rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ.

 

VV jednohlasně schválil návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2019 následujícím posádkám:

1. Jaroslav Čermák - Petr Košťál

2. Michal Krsička - Lukáš Krsička

3. Anna Justová - Petr Tupý

4. Šimon Jurečka - Matěj Jurečka

5. Jakub Dobrý - Tereza Dobrá

6. Barbara Pavlíková - Anna Taubnerová

7. Alex Nahodil - Jan Sušil

8. Lucie Košatová - Lukáš Košata

9. Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec

10. Tibor Neveloš - Adam Neveloš

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně čerpání příspěvku z podpory na účast členů ČSJ na akce MS/ME posádce Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová, a to na MS TORNADO ve výši 101 852,- Kč a na ME TORNADO ve výší 36 646,- Kč. Příspěvky byly vypočteny v souladu se směrnicí C20.

 

 

3) MČR 2018

 

M. Soušek – STK – informoval o tom, že probíhá tvorba CTL pro rok 2019.

 

 

4) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 12. 12. 2018.

 

 

5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z listopadového jednání Výkonného výboru ČOV.

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ALT Pirát J. Sivého o projednání vyjádření nesouhlasu ALT Pirát s částí pravidel (C-20, 1.1), používaných při přerozdělování příspěvku MŠMT na MS a ME pro neolympijské lodní třídy. VV žádost projednal a uložil R. Smetanovi zaslat J. Sivému k této žádosti odpověď.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominovat Jakuba Kozelského do ankety „Trenér roku 2018“ vyhlášené Českým olympijským výborem. Dále VV jednohlasně schválil nominovat do síně slávy Václava Drbohlava in memoriam. VV ukládá D. Dvořákové zaslat na ČOV ve vypsaném termínu návrhy nominací.

 

 

6) Různé

 

M. Soušek – STK – podal informaci z jednání STK, které se uskutečnilo 2. 12. 2018 na Strahově.

 

M. Soušek – STK – předložil návrh LT Bic Techno 293 na rozšíření nových tříd, a to Bic Techno 293 course a Bic Techno 293 slalom. VV předložený návrh jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi zařadit nové formáty závodů LT Bic Techno 293na web ČSJ.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci z jednání Komise rozhodčích, které se uskutečnilo 2. 12. 2018 na Strahově. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil návrh KR na jmenování zasloužilých rozhodčích ČSJ následovně:

Jan Steffal (1950), Ivan Kantorík (1945), Miloslav Stránský (1949), Jiří Kalina (1952).

Předání jmenovacích diplomů se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat 30. března 2019.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že jednání Komise rozhodčích se uskuteční 2. – 3. 3. 2019 v Třemošnici. Jednání KR bude spojené se školením národních rozhodčích.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že klubům, které neposlaly dle registračního řádu ČSJ do 31. 3. 2018 seznam členů na formuláři F20, skončí jejich členům k 31. 12. 2018 členství v ČSJ.

 

VV vzal na vědomí informace o studiu Sportovní diplomacie zaslané V. Brabcem (viz příloha zápisu).

 

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že rozeslala pozvánku na setkání předsedů klubů a krajů, které se bude konat 11. - 13. 1. 2019 ve Cvikově.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace z porady Trenérsko-metodické komise ze dne 20. 11. 2019 (zápis z porady je přílohou tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že další porada TMK se bude konat 22. 1. 2019 od 16 hodin na Přírodovědecké fakultě UK, Hlavova ul. 2, Praha 2.

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o kurzu pro trenéry v rámci programu Olympijské solidarity, kterého se v letošním roce účastnila ve Velké Británii Johana Rozlivková. Zpráva Johanky o průběhu kurzu je přílohou tohoto zápisu.

 

VV jednohlasně schválil návrh předsedy Trenérsko-metodické komise na změny ve složení členů TMK, následovně:

-          činnost ukončil František Košvica

-          novým členem TMK je Johanka Rozlivková

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že na jaře 2019 se bude konat rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy. Na rekvalifikaci je přihlášeno 12 účastníků, dalších 5 zájemců je přihlášených již na rok 2020.

 

R. Smetana – KLM, ALT – podal informace ze semináře měřičů, který se konal 1. prosince v Plzni. Zápis ze semináře měřičů je přílohou tohoto zápisu.

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o schůzce krajských náčelníků HZS ČSJ, která se konala 2. 12. 2018 na Strahově. Dále podal K. Švec informaci, že odstupuje z funkce náčelníka HZS ČSJ. VV jednohlasně schválil jmenování Martina Kršňáka novým náčelníkem HZS ČSJ.

 

Výkonný výbor děkuje Karlu Švecovi za jeho dosavadní obětavou práci ve funkci náčelníka HZS ČSJ a přeje mu do dalších let hodně zdraví a pohody.

 

VV ukládá K. Fantové zajistit ve spolupráci s agenturou smsticket. cz distribuci vstupenek na Společenský večer českého jachtingu.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2019 v YC CERE.

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva trenéra 29er SCM za listopad 2018

2. Zpráva trenéra SpS za listopad 2018

3. Zpráva trenéra Laser SCM za listopad 2018

4. Zpráva trenéra Bic Techno SCM za listopad 2018

5. Závěrečná zpráva trenéra Laser SCM za rok 2018 včetně hodnocení závodníků a plánu akcí v roce 2019

6. Závěrečná zpráva trenéra SpS za rok 2018

7. Závěrečná zpráva 29er SCM za rok 2018

8. Zápis z jednání Komise rozhodčích

9. Podklad pro VV CSJ 12-18 - dopis J. Himmela

10. Zápis z jednání trenérsko- metodické komise

12. Informace ze Sportovní diplomacie od V. Brabce

13. Zpráva Johanky o průběhu kurzu trenéru v Anglii

14. Zpráva ze semináře měřičů

15. Nominace Jachtař roku 2018

 nahoru