Zápis z prosincového jednání VV

Dana Dvořáková | 10.02.2006

Čtvrtek 15. prosince 2005, ČYK Praha
Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Mrzílek, Soušek, Žmolík, Pavlovský
Omluven: Parůžek, Bělunek,
KK: Ondráček

1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.

2) zprávy z jednotlivých oblastí

Maier ? informoval o technickém stavu a platnosti technických průkazů motorových člunů v přímé správě ČSJ. Informoval o tom, že inventarizační komise (Soušek, Maier, Jakešová) dokončila inventuru.
VV schválil inventuru.

Láznička ? HZS ? Informoval o školení HZS. VV vzal na vědomí informaci, že došlo ke krádeži dataprojektoru. Případná forma náhrady se bude řešit příští VV.
VV vzal na vědomí informaci o udělení čestného odznaku HZS, odznak dostane pan doc. Jan Špunda.

Žmolík ? PR ? připravil anketu Jachtař roku a návrh na odznaky ? bude součástí dnešního jednání.

Mrzílek ? TMK - Informoval o tom, že byla dokončena publikace fyzická příprava jachtaře od Tomáše Rotha. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ČSJ a je k dispozici na stránkách CERE. Připravuje se překlad knihy Sail Fit od australského experta pro třídu Laser G. Blackberna.

Soušek ? STK ? informoval o průběhu pracovní schůzky k tvorbě CTL, která proběhla 19. 11. 2005.

Pavlovský ? KR ? zpráva bude součástí zápisu.


3) Informace z krajů, ČWA a ČANY
Zpráva ČANY bude součástí zápisu.

4) RD a MS ME
Láznička informoval o připravovaném soustředění ve Splitu.
Informoval o dopise od J. Čutky, který žádá o přeřazení do RD A, toto bude jednáním KVS v lednu.
KVS obdržela návrh Maliny, ve kterém píše o fyzických testech, které by měly být zařazeny do systému sledování fyzické přípravy reprezentantů.
Informoval o tom, že Vaidišová a Lachner se nemohou věnovat jachtingu naplno ze studijních důvodů.

5) MČR 2006
1. VV projednal návrh ČANY a stanovil následující podmínky pro pořadatele MČR v kategoriích one design resp. monotyp.
A) závod musí být otevřený a mohou se ho zúčastnit závodníci s vlastní lodí splňující
pravidla one design tříd
B) součástí vypsání závodů bude technická specifikace (pravidla) vybrané one design
lodě upravující zejména přesnou definici takeláže, případně další technické
podmínky.

ČANY navrhuje 2 MČR ve stejném termínu, VV hlasoval o tom, zda vypíše v jednom termínu 2 MČR následovně: jeden pro, pět proti.
Rozhodnutí VV je nevypisovat 2 MČR v jednom termínu.
2. VV hlasoval o tom, zda vypsat MČR v IMS - jeden pro, dva proti, dva se zdržely ?
VV rozhodl, že IMS nebude MČR.
3. VV rozhodl, že souhlasí s tím, že MČR mohou být tři, za podmínky, že bude odstraněna kolize termínu závodu České námořní rallye a poháru Niké. V případě, že nejde k dohodě mezi pořadateli potvrzuje VV MČR ORC v termínu 7-14. 10. 2006 a Česká námořní rallye bude vypsána jako MČR pouze v případě, že změní termín.

VV pověřuje ČANY, aby delegoval garanty.
VV obdržel žádost o přidělení koeficientu 5 od KSJ Vysočina a požádal ČANY k vyjádření.

6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2005

VV projednal a vzal na vědomí čerpání rozpočtu 2005.
VV projednal a schválili návrh rozpočtu jako vyrovnaný rozpočet s celkovými náklady 7.793.000 Kč a celkovými příjmy 7.793.000 Kč. Ukládá M. Souškovi a sekretariátu rozeslat návrh rozpočtu s pozvánkami na jednání konference ČSJ.

7) Informace předsedy a výkonného sekretáře

VV aktualizoval směrnici C 4 následovně:
Název směrnice: Podmínky pro poskytování půjček
Změna: poslední věta v prvním odstavci:
Dále může poskytnout půjčku fyzickým osobám, přednostně členům reprezentačního družstva ČSJ, zejména za účelem nákupu sportovního materiálu.

Vzhledem k tomu, že nebyla vyúčtována záloh 60.tis na ČOV ? Bělunek, záloha pro ALT Laser a ALT Fireball, tak VV požaduje vrácení obou záloh do konce roku 2005.

VV odsouhlasil poslání přihlášky na organizování 2007 ISAF SAILING WORLD CHAMPIONSHIP.

VV schválil návrh společného dopisu předsedy YC Dyje a předsedy ČSJ, týkající se řešení problematiky pozemku pro YC Dyje.

VV schválil poskytnutí půjčky pro P. Fialu.
Částka: 200.000,-
Účel půjčky: koupě lodě 470

VV schválil poskytnutí půjčky pro M. Hrubého.
Částka: 270.000,-
Účel půjčky: koupě lodě Finn


VV obdržel dopis od P. Hlubučka a požádal KK, aby prověřila jeho stížnost na práci KM.

8) Různé

Ondráček informoval o tom, že KK nemohla provést plánovanou kontrolu hospodaření KM, protože J. Bělunek nepředložil doklady nezbytné ke kontrole hospodaření KM.

VV rozhodl o udělení stříbrného odznaku pro Václava Švece, Miroslava Kouřila, Miroslava Vápeníka, Karla Hejla, Miloslava Čadka, Pavla Hlubučka a o udělení zlatého odznaku pro Oldřicha Vintišku a Věru Kýrovou.

VV schválil změny směrnice D7.

VV schválil zařazení 39 sportovců (jména viz příloha) do SCM.

Kontrolní komise sděluje, že stížnost na 9. Českou Námořní Rally musí řešit odvolací komise.
Zpráva KK o kontrole čerpání rozpočtu representačních družstev za rok 2005 bude přílohou zápisu. %


Přílohy ke stažení

  zapis_kvs1912006.doc (24K)
  cany19106.doc (36K)
  k_hosp_scm_05.doc (36K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ