ZÁPIS Z LISTOPADOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2023

Dana Dvořáková | 18.11.2023

Čtvrtek, 16. listopadu 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams


Přítomni:

Výkonný výbor (VV):                Jiří Hýža (JH), Petra Kafková (PK), Štěpán Novotný (ŠN) (od 12:05 do 12:30), Marek Pavlovský (MP), Petr Přikryl (PP), Martin Soušek (MS), Radim Vašík (RV)

Generální sekretář ČSJ:          Dana Dvořáková (DD)

Kontrolní komise:                    Jiří Bobek (JB)

Hosté:                                      Eva Skořepová (ES)

 

Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí, rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka nominovat do ankety „Juniorský sportovec roku 2023“ Kristýnu Piňosovou. Návrh nominace byl na Českou nadaci sportovní reprezentace zaslán elektronicky dne 3. 11. 2023.

 

Výkonný výbor ČSJ bere na vědomí, rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka doplnit do nominací ankety Jachtař roku 2023 v kategorii „juniorky“ Nelu Sadílkovou.

 

(i)      Projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů
 

 

Zápis z říjnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):

Úkol trvá. JH předložil návrh na vytvoření pracovní skupiny pro realizaci procesu online uzavírání cestovního pojištění pro členy ČSJ na základě rámcové smlouvy s pojišťovnou Allianz. Složení pracovní skupiny: Jiří Hýža, Radim Vašík, Petr Šlehofer, Štěpánka Fialová. V současné době je možnost uzavírání cestovního pojištění do zahraničí pro členy ČSJ poptávkou na e-mail fialova@sailing.cz

Dále JH informoval, že proběhla schůzka se zástupcem pojišťovny Pantaenius PL. Na základě této schůzky JH sestaví pracovní skupinu, která dojedná a předloží do konce ledna 2024 pojistné podmínky pro pojištění lodí ČSJ a podmínky pro pojištění členů ČSJ při účasti na závodech. 

 

K úkolu 23-09 (Vyplatit členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQFOil, Optimist, Techno 293, RS Feva schválené příspěvky na základě zaslaného vyúčtování příspěvku):

Úkol trvá. MS informoval, že vyplácení příspěvků členům SpS a SCM ILCA, 29er, IQFOil, Optimist, Techno 293, RS Feva probíhá průběžně na základě zaslaného vyúčtování. Výkonný výbor byl MS informován o aktuálním stavu vyúčtovaných příspěvků.

 

K úkolu 23-11 (Vypracovat novou směrnice zásad financování ČSJ dle aktuálního stavu):

Úkol trvá. RV informoval o struktuře nové směrnice zásad financování ČSJ. Pracovní skupina ve složení Radim Vašík, Martin Soušek, Milan Šorm bude průběžně pokračovat na nové směrnici zásad financování ČSJ. Průběžně budou na jednání pracovní skupiny zváni členové VV.

 

K úkolu 23-12 (Vypracovat návrh řešení žádosti ALT Pirát a vypracovat odpověď na zaslaný dopis):

Úkol trvá. SN byl na listopadovém zasedání pouze krátký čas, VV proto ukládá SÚ předložit návrh řešení žádosti ALT Pirát na prosincovém zasedání VV.

 

K úkolu 23-14 (Zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2023 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2024 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2023 vyčerpány): Úkol splněn. Bude řešeno v rámci bodu 4) aktuální čerpání rozpočtu ČSJ.

 

K úkolu 23-15 (Zaslat Martinovi Souškovi do 10. prosince závazné termíny vycházející ze závazných dokumentu ČSJ „termín úkolu, název úkolu, vazba na směrnici, bod směrnice a nositel úkolu“)

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že podklady obdržel pouze od MP. Výkonný výbor ukládá ostatním členům VV, aby své podklady poslali MS nejpozději do 10. prosince 2023.

 

 

(ii)    Sportovní úsek ČSJ
 
1)      informace z jednání sportovního úseku

 

 

Výkonný výbor ČSJ gratuluje Kristýně Piňosové z RODOP iQFOil Teamu ke 3. místu na mistrovství světa do 19 let, které vybojovala v olympijské třídě iQFOil v Cádizu.

 

Dále VV ČSJ děkuje českému týmu za reprezentaci ve finále „fotbalového“ mistrovství světa v jachtingu – SSL Gold Cupu na Kanárských ostrovech.

 

ŠN – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 6. 11. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Složení a ohodnocení reprezentačního družstva pro sezonu 2023/24

SÚ předložil návrh na složení RD a rozdělení budgetů RD pro sezonu 2023/24. Budgety jsou navrženy do 30. dubna 2024 (na 1. polovinu sezóny) a zbytek financí bude přerozdělen podle počtu kvalifikovaných na OH 24 a závodníků zařazených do nově vzniklých družstev RD 28 a RD 32.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje složení a ohodnocení reprezentačního družstva pro 1. polovinu sezóny 2023/24. RD 24: Alessia Palanti 636 tis. Kč, Klára Himmelová 593 tis. Kč, Viktor Teplý 601 tis. Kč, Ondřej Teplý 678 tis. Kč, Zosia Burska/Sára Tkadlecová 555 tis. Kč, Karel Lavický 432 tis. Kč, Kateřina Švíková 653 tis. Kč, Barbora Švíková 620 tis. Kč, Kristýna Piňosová 433 tis. Kč, Vojta Koška 521 tis. Kč. RD28/32: Dokoupilová Linda 178 tis. Kč, Dadák Lukáš/Viščor Dan 154 tis. Kč, Kraus Lukáš/Baštář Ondřej 154 tis. Kč, David Drda 181 tis. Kč, Kateřina Altmanová 259 tis. Kč, Nela Sadílková 159 tis. Kč, Jindřich Houštěk 108 tis. Kč, Dominika Braunová 151 tis. Kč. Vyplacení uvedených budgetů bude Výkonným výborem schvalované samostatně.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, PK, MP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: PP

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

Složení a ohodnocení družstev SCM a SpS pro sezonu 2023/24

SÚ předložil návrh na složení jednotlivých týmů SCM a SpS a jejich ohodnocení pro sezónu 2023/24:

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje složení jednotlivých týmů SCM a SpS a finanční ohodnocení týmů SCM a SpS pro sezónu 2023/24 následujícím způsobem: ILCA 4 SCM A (každý jednotlivě 25 tis. Kč základ a 25 tis. Kč trenér SCM): Jeremiáš Přikryl, Tatiana Bělunková, Tomáš Peterka, Jiří Tomeš. ILCA 4 SCM B (bez finančního ohodnocení): Beata Dokoupilová, Daniel Beroun, Jan Fikáček Richard Kováč. SCM ILCA 6 (každý jednotlivě 25 tis. Kč základ a 25 tis. Kč trenér SCM): Kristýna Flosmanová, Jan Bělík, Michal Rais, Jan Kříž, Jan Valenta. SCM 29er (každá posádka jednotlivě 42 tis. Kč základ a 42 tis. Kč trenér SCM): Nela Viščorová/Anna Košťálová, Adam Winkler/Kristián Bezušek, Karolína Lojková/Petr Pelnář. SCM IQFoil (každý jednotlivě 25 tis. Kč základ a 25 tis. Kč trenér SCM): Kristýna Chalupníková, Markéta Štěpánková, Alexandra Lojínová, Šimon Skřepek, Vojtěch Kaczur. SpS IQFoil/T293 (každý jednotlivě 15 tis. Kč základ a 15 tis. Kč trenér SpS): Klára Chalupníková, Anna Bauerová, Štěpán Loužek, Zdeněk Plch, Jan Verl, František Burda, Ina Bauerová, Nicol Quittnerová, Kristýna Štěpánková, Marek Křenek. Optimist SpS A (každý jednotlivě 15 tis. Kč základ a 15 tis. Kč trenér SpS): Štafa Patrick, Chlumská Tereza, Hrubý David, Kováč Vladimír, Štolba Marek, Dymáková Liliana, Skořepová Anna, Lojka Jakub, Grodl Tomáš. Optimist SpS B (bez finančního ohodnocení): Valenta Max, Dokoupil Hynek, Košíková Matilda, Graczová Dorota, Berntová Ela, Zákoucký Hynek. Příspěvek podle kvalifikace na MS a ME 2024 pro lodní třídu Optimist celkem 45 tis. Kč. SpS RS Feva (každá posádka jednotlivě 25 tis. Kč základ a 25 tis. Kč trenér SpS): Monika Křenková/Kristýna Křenková, Matěj Martan/David Křížek, Petr Jeřábek/Jakub Krejza, Lara Němcová/Nina Naxerová, Šimon Krátký/Jáchym Novotný, Matyáš Myslík/Eliška Myslíková.

 

Výsledky hlasování: pro: PK, MP, MS, RV                       proti: JH    zdržel se: PP

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

Rozdělení zbylého příspěvku pro RD dle plnění plánu sezony 22/23

SÚ předložil návrh na vyplacení 4. zálohy pro RD dle plnění plánů za sezonu 22/23:

 

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje návrh SÚ na vyplacení 4. zálohy na budget pro RD dle plnění plánů za sezonu 22/23. Záloha bude vyplacena po vyúčtování všech předchozích vyplacených záloh a po předání vyúčtování i na tuto 4. zálohu: RD 24 Alessia Palanti 91 tis. Kč, Klára Himmelova´ 100 tis. Kč, Viktor Teply´ 94 tis. Kč, Ondřej Teply´ 104 tis. Kč, Karel Lavicky´ 116 tis. Kč, Kateřina Sˇvi´kova´ 129 tis. Kč, Barbora Sˇvi´kova´ 90 tis. Kč, Kateřina Altmannová 70 tis. Kč, Z. Burska´/S. Tkadlecova´ 101 tis. Kč, Vojtěch Kosˇka 75 tis. Kč. RD 28: Mikuláš Vaszi 13 tis. Kč, Dominika Braunova´ 19 tis. Kč, Jindřich Housˇteˇk 26 tis. Kč.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, ŠN, PK, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

Rozdělení příspěvku pro RS Feva

ŠN – předal informaci, že SÚ na svém jednání schválil návrh trenéra SpS RS Feva na rozdělení zbývajícího budgetu roku 2023 následovně:

 

 

ŠN – předal informaci, že SÚ rozhodl o nominaci v anketě o nejlepšího jachtaře World Sailing 2023 a následně byla tato nominace zaslána na World Sailing:

Female: Vilma Bobeck and Rebecca Netzler

Male: Bart Lambriex and Floris van de Werken

The 11th Hour Racing Sustainability Award: Biotherm Sailing Team

Team of the Year: Australia SailGP

 

Výkonný výbor vzal předložené nominace na vědomí.

 

ŠN – předložil návrh trenérky 29er Dominiky Vaďurové na rozdělení čtyř lodí 29er pro sezónu 2024.

3086 – L. Kraus/ O. Baštář

3087 – K. Lojková/P. Pelnář

3088 – N. Viščorová/A. Košťálová

3089 – A. Winkler/K. Bezušek

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje návrh trenérky SCM 29er Dominiky Vaďurové na rozdělení čtyř lodí 29er pro sezónu 2023/2024: č. 3086 – L. Kraus/O. Baštář, č. 3087 – K. Lojková/P. Pelnář, č. 3088 – N. Viščorová/A. Košťálová, č. 3089 – A. Winkler/K. Bezušek. VV pověřuje MS, aby se zástupci těchto posádek uzavřel smlouvy na zápůjčku lodí za stejných podmínek jako v loňském roce.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                       proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

 

1)      informace z komise vrcholového sportu

 

ŠN – podal informace z komise vrcholového sportu ČSJ. Zápis o činnosti komise vrcholového sportu ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

2)      informace z komise mládeže, činnost SCM a SpS

 

PP – podal informace z jednání komise mládeže, které se konalo 31. 10. 2023 prostřednictvím MS Teams. Zápis z jednání KM je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PP – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen jsou přílohou tohoto zápisu.

 

PP – předložil návrh KM uzavřít krátkodobý, časově omezený kontrakt na trenéra SCM 29er s Kajetanem Jablonskim, zejména na plánovanou zimní přípravu období od prosince 2023 do února 2024 v rozsahu 30 dnů na vodě celkem s finančním ohodnocením 3 900 Kč na den s podmínkami dle smluv se svazovými trenéry SCM. PP připraví k podpisu smlouvu na tento kontrakt.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje uzavřít krátkodobý, časově omezený kontrakt na trenéra SCM 29er s Kajetanem Jablonskim na plánovanou zimní přípravu v období od prosince 2023 do února 2024 v rozsahu 30 dnů na vodě celkem s finančním ohodnocením 3 900 Kč na den s podmínkami dle smluv se svazovými trenéry SCM. PP připraví smlouvu k podpisu na tento kontrakt.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

3)      informace trenérsko-metodické komise a jachtařské akademie

 

PK – podala informace z činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ. Příští jednání TMK se bude konat 21. 11. 2023.

 

PK – předložila zprávu školitele Antonína Mrzílka ze školení trenérů III. třídy, které se konalo 20. - 22. 10. 2023 v OYC v Praze. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

PK – informovala, že semináře k obnově trenérských licencí III. a II. třídy se budou konat v termínech 26. 11. 2023 a 2. 12. 2023 v Praze, 26. 11. 2023 v Brně.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

 

5)      nominace na mezinárodní závody

 

Žádné nominace nebyly předloženy.

 

 

(iii)      Administrativně-technický úsek ČSJ
 

1)      mistrovství ČR

 

RV – podal informace z posledních dvou MČR Team Race 2023, která se konala v YC CERE, a to „O krále Prahy“ a „Velká cena Prahy“.

 

 

2)      informace z PR komise

 

ES – podala informace z jednání PR komise, které se konalo 14. 11. 2023. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu. Příští schůzka PR komise se bude konat ve čtvrtek 9. ledna 2024 přes MS Teams.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

PK – předložila návrh TMK na jmenování Milana Hájka trenérem roku 2023.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje Milana Hájka na ocenění Trenér roku 2023.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

RV – předložil návrh na ocenění Martina Kulíka za mimořádný přínos jachtingu.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ oceňuje Martina Kulíka za mimořádný přínos jachtingu.

 

Výsledky hlasování: pro: PK, MP, PP, MS, RV                                      proti: 0 zdržel se: JH

 

Návrh usnesení byl schválen.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za říjen a plán práce na listopad a prosinec, který je přílohou tohoto zápisu.

 

3)      informace z komise klubů, komise lodních tříd

 

JH – podal informace z jednání komise klubů, které se konalo 13.11.2023 prostřednictvím Microsoft Teams. Zápis z jednání KKL je přílohou tohoto zápisu.

 

Výkonný výbor vzal předložené informace na vědomí.

 

RV – informoval, že dne 27. 10. 2023 provedl zápis RO ČSJ Praha a Středočeský kraj a dne 1. 11. 2023 přišlo prostřednictvím datové schránky ČSJ z Městského soudu v Praze usnesení k zápisu RO ČSJ Praha a Středočeský kraj. Aktuálně je těsně před zápisem do rejstříku. Dne 24. 10. 2023 se konal ustavující sněm RO Plzeňský a Karlovarský kraj.

 

 

4)      aktuální čerpání rozpočtu ČSJ

 

RV informoval Výkonný výbor o stavu návrhu rozpočtu pro rok 2024. Podrobně vysvětlil návrh jednotlivých položek rozpočtu na příjmové i výdajové stránce. Výkonný výbor vzal na vědomí aktuální stav návrhu rozpočtu pro rok 2024.

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu roku 2023 ke dni 14. 11. 2023 a veškeré informace, se kterými byli jednotliví členové VV seznámeni.

 

(iv)    Informace předsedy VV ČSJ a generálního sekretáře ČSJ


RV – informoval, že dne 16. 10. 2023 podepsal Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci projektu Olympijský festival Paříž 2024 u jezera Most.

 

DD – informovala že NSA zveřejnila dne 15. 11. 2023 výzvu „Můj klub 2024“. Tato informace byla elektronicky zaslána na kluby ČSJ.

 

DD – podala informace ze semináře pořádaného NSA k vyplňování dotazníku souvisejícího s prioritizací sportu, který se konal dne 14. 11. 2023 prostřednictvím MS Teams.

 

 

(v)   Různé


MP – podal informace z podzimního jednání komise rozhodčích, které se konalo online 9. listopadu 2023. Zápis z jednání KR ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

MP – předložil návrh komise rozhodčích na jmenování Michala Žáka Národním rozhodčím (NRo) a Národním soudcem (NJ).

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ jmenuje Michala Žáka Národním rozhodčím (NRo) a Národním soudcem (NJ).

 

Výsledky hlasování: pro: JH, PK, MP, PP, MS, RV                               proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl schválen

 

MP – informoval, že jarní setkání rozhodčích se uskuteční v sobotu 9. 3. 2024 tradičně v Třemošnici, v neděli 10. 3. 2024 naváže jednání Komise rozhodčích případě jednání pracovních skupin.

 

MS – předložil celkem tři nabídky dvou firem na sledování svazových vozů Mercedes a motorových člunů, a to od firmem Sherlog a AutoGPS. Nabídky byly na jednání Výkonného výboru diskutovány. Jedná se o elektronickou knihu jízd do svazových aut a provozní knihu s online sledováním motohodin do svazových motorových člunů.

 

Návrh usnesení: Výkonný výbor ČSJ schvaluje objednání systému sledování pro čtyři auta Mercedes a pro jedenáct svazových člunů od firmy AutoGPS. Výkonný výbor pověřuje MS zprocesováním zakázky.

 

Výsledky hlasování: pro: JH, MP, PP, MS, RV                                       proti: 0 zdržel se: PK

 

Návrh usnesení byl schválen

 

MS – informoval o tom, že probíhá tvorba CTL pro rok 2024.

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 14. prosince 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams.

 

Zapsala:

Dana Dvořáková

Generální sekretář ČSJ

 

Seznam příloh:

1.       Soupis usnesení z jednání VV ČSJ 16. 11. 2023

2.       Zápis z jednání SÚ ČSJ – 6. 11. 2023

3.       Zápis KVS ČSJ – říjen, listopad

4.       Zápis z jednání komise mládeže – 31. 10. 2023

5.       Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen

6.       Informace o činnosti TMK ČSJ – říjen

7.       Zpráva ze školení trenérů III. třídy

8.       Zápis z jednání PR komise 14. 11. 2023

9.       Přehled PR za říjen a plán práce na listopad a prosinec

10.     Zápis z jednání KR ČSJ – 8. 11. 2023

11.     Zápis z jednání KKL - 13.11.2023

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

Čtvrtek, 26. října 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 21. září 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Český svaz jachtingu vypisuje výběrové řízení na pozici: Trenér Sportovního střediska mládeže ...

Čtvrtek, 24. srpna 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Čtvrtek, 20. července 2023, 12:00 – on-line jednání přes Microsoft Teams

Zobrazit všechny články


nahoru