ZÁPIS Z LISTOPADOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2018

Dana Dvořáková | 21.11.2018

Čtvrtek, 15. listopadu 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluven: Smetana

KK: Švec

PR: Skořepová

 

 

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018) a k úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkoly splněny. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny.

 

K úkolu 18-15 (Zajistit uspořádání semináře pro úřední měřiče ČSJ):

Úkol splněn. R. Smetana podal informaci, že setkání měřičů se uskuteční 1. prosince v Plzni (čas a konkrétní místo bude do konce týdne upřesněno a zveřejněno na webu ČSJ v aktualitách).

 

K úkolu 18-18 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce MS/ME 2018)):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy na akce MS/ME 2018 jsou již uzavřeny.

 

K úkolu 18-25 (Realizovat vyplacení schválených částek jednotlivým KSJ):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s KSJ jsou uzavřeny.

 

K úkolu 18-31 (Připravit návrh podpory pro účastníky kvalifikace na OH 2020):

Úkol splněn. Hlavní trenér ČSJ předložil VV seznam závodníků, kteří budou zařazeni do týmu, jehož cílem bude snaha o úspěšnou kvalifikaci ČR na OH 2020. Výkonný výbor bude brát při určení výše podpory v úvahu míru pravděpodobnosti kvalifikace jednotlivých závodníků a finanční nákladnost účasti závodníků na jednotlivých kvalifikačních MS 2019:

Laser  Standart           -    Viktor Teplý                                            

Finn                            -    Ondřej Teplý        

RSX muži                   -    Karel Lavický

49er FX                      -    Dominika Vaďurová - Sára Tkadlecová

Laser Radial               -    Martina Bezděková                                             

RSX ženy                   -    Kateřina Švíková

                                         Jana Slívová

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.

 

 

K úkolu 18-32 (Připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a případně dalších pozic (předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019): Úkol trvá. K. Bauer informoval, že na úkolu se pracuje, a že je nutné výběrové řízení připravit v souladu s koncepcí LT. Vzhledem k tomu, že úkol je širšího rozsahu, byla pro dokončení úkolu složena pracovní skupina ve složení: K, Bauer, R. Vašík, T. Musil a K. Fantová.

 

K úkolu 18-34 (Požádat J. Maiera o stanovisko k žádosti o rekonstrukci přívěsu pro transport člunu VSR a 4 lodí Laser)     

Úkol splněn. D. Dvořáková podala informaci, že stanovisko J. Maiera k žádosti o rekonstrukci přívěsu pro transport člunu VSR a čtyř lodí Laser je kladné a proto J. Maier doporučuje žádosti trenéra SCM Laser týmu vyhovět.

 

K úkolu 18-35 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvků schváleným klubům z rozpočtové kapitoly 1301):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

 

K úkolu 18-36 (Zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2018 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro rok 2019):

Úkol trvá. M. Soušek vyzývá členy VV, aby mu zaslali požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly rozpočtu pro rok 2019 nejpozději do 30. 11. 2018.

 

K úkolu 18-39 (Připravit na listopadové zasedání VV finální návrh nominovaných v jednotlivých kategoriích ankety Jachtař roku 2018):

Úkol trvá. E. Skořepová informovala, že vzhledem k tomu, že Společenský večer ČSJ spojený s vyhlášením ankety „Jachtař roku 2018“ se bude konat až 8. března 2019, byl termín pro zasílání návrhů nominací do ankety prodloužen do 20. 11. 2018. Finální návrh nominovaných v jednotlivých kategoriích bude předložen Výkonnému výboru na prosincovém zasedání.

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, trenéra SCM Laser, trenéra SpS a trenéra SCM Bic Techno / RS:X Youth za měsíc říjen. Dále vzal VV na vědomí závěrečnou zprávu trenéra SCM Laser včetně návrhu složení SCM týmu Laser a plánu sezony pro rok 2019 (viz přílohy tohoto zápisu). Zpráva hl. trenéra ČSJ nebyla předložena.

 

VV obdržel od trenéra SCM Laser M. Smolaře následující tři žádosti:

1) žádost o navýšení podpory týmu Laser pro sezónu 2018 o 45 tis. Kč. Důvodem je finanční náročnost celé sezóny a větší účast juniorů na podporovaných akcích ME, MS a hlavních soustředěních. Výkonný výbor vzal na vědomí zpětvzetí žádosti.

 

2) žádost o úpravu přívěsu pro transport člunu VSR a čtyř lodí Laser, přičemž celková cena úpravy je odhadována na cca 50 000,- Kč.

Na základě kladného stanoviska J. Maiera, rozhodl Výkonný výbor žádost jednohlasně schválit.

 

3) žádost o proplacení 50 000,- Kč za pronájem motorového člunu Brig 450F, který je každoročně používán pro tým Laser jako druhý trenérský člun, především na zahraničních regatách.

Výkonný výbor se žádostí nezabýval, jelikož úhrada za pronájem člunu byla realizována z rozpočtu SCM Laser.

 

Z důvodů žádosti o posunutí termínu ze strany Sportovního úseku ČSJ bude Výkonný výbor složení RD a RDJ družstva pro rok 2019 schvalovat až na svém prosincovém zasedání VV.

 

VV jednohlasně schválil návrh na přidání třídy Bic Techno 293 mezi podporované LT mládeže do směrnice C21 (ohodnocení za výsledky na MS a ME pro členy RD a juniory), a to následovně:

"Kromě členů RD se odměny v juniorské kategorii dále vztahují na lodní třídy Q, L47, Lar, Las, Fin, 420, 470, 29er a BIC Techno 293."

 

VV jednohlasně schválil návrh K. Bauera na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ, následovně:

Kristýna Chalupníková za 6. místo na MEJ Bic Techno 293 (Varkiza, GRE) – 14 659,- Kč.

Výkonný výbor gratuluje Kristýně Chalupníkové k vynikajícímu 6. místu na MEJ BIC Techno 293.

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Flying Dutchman na MS 2019, následovně:

MS FD, 13. – 21. 2. 2019, Nový Zéland (Nelson):

posádka: Petr Storch - Tomáš Palkovský

VV schválil čerpání příspěvku pro posádku na toto MS ve výši 138 351,- Kč. Příspěvek byl vypočten v souladu se směrnicí C20.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí oznámení Veroniky Kozelské Fenclové o ukončení reprezentační kariéry, a to z rodinných důvodů. Výkonný výbor Veronice děkuje za její dlouholetou vynikající reprezentaci a přeje jí do dalších let hodně štěstí a radosti s rodinnou.

 

 

3) MČR 2018

 

M. Soušek – STK – podal informace z proběhlých MČR Team Racing 420 a Team Racing Q.

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informace z obou proběhlých MČR na moři 2019, a to v kategorii ORC a One-Desing.

 

VV gratuluje posádce lodi Giulia kapitána Jana Hirnšala k celkovému vítězství v závodě Jabuka.

 

Dále Výkonný výbor gratuluje posádce lodě Beneteau Figaro II BOHEMIA PRAHA DEBRA, která v největší středomořské regatě Rolex Middle Sea Race zvítězila v handicapu ORC a brala stříbro v handicapu IRC. Dále VV gratuluje týmu HEBE V, který skončil na bronzové pozici ve skupině ORC 6.  V celkovém pořadí ORC skončil tým HEBE šestnáctý.

 

Výkonný výbor ČSJ vyjadřuje ocenění a poděkovaní hlavním rozhodčím a organizačním týmům na letošních MČR v ČR i na moři.

 

Výkonný výbor potvrzuje své zářijové rozhodnutí o přidělení spolupořadatelství MČR na moři 2019 v kategorii One-Desing, společnosti TPS Centrum s.r.o.

 

VV ukládá M. Souškovi, aby projednal se spolupořadateli MČR na moři 2019 doplnění žádosti podle bodu 16.4 směrnice C1.

 

4) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 8. 11. 2018.

 

 

5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z výroční  Konference World Sailing, která se konala 27. 10. - 4. 11. 2018 v USA (Sarasota, Florida). Nejdůležitějším bodem programu Konference bylo schválení OH disciplín pro Paříž 2024.

Po dlouhých debatách World Sailing Council nakonec navrhl na místo původně na jaře schválené disciplíny Mixed One Person Dinghy (jednoposádková plachetnice muži + jednoposádková plachetnice ženy – počítáno dohromady) kategorii Mixed Two Person Keelboat Offshore (dvouposádková (muž + žena) kýlová offshore plachetnice).

 

Finn tak bohužel v roce 2024 v Paříži nebude.

 

Jasné jsou tyto tři disciplíny a třídy:

1. Women's Skiff – skif ženy – 49erFX

2. Men's Skiff – skif muži – 49er

3. Mixed Two Person Multihull – vícetrupá plachetnice mix – Nacra 17

 

4. Men's One Person Dinghy – jednoposádková plachetnice muži

5. Women 's One Person Dinghy – jednoposádková plachetnice ženy

Zda zůstane lodní třídou Laser, zatím není jisté. Rozhodovat se bude až po testech na vodě, kde se kromě Laseru Standard a Radial (ILCA) představí také D-Zero od Devotti Sailing, Melges 14, který vyrábí Melges Boat Works, NELO a Mackay Boats, a RS Aero od RS Sailing.

 

6. Mixed Two Person Dinghy – dvouposádková plachetnice mix

Požadavkem je výtlačná plachetnice bez foilů s hlavní plachtou, kosatkou a spinakrem.

 

Offshore

7. Mixed Two Person Keelboat Offshore – dvouposádková (muž + žena) kýlová offshore plachetnice. Požadavkem je výtlačná jednotrupá plachetnice bez foilů, uzpůsobená pro ovládání doublehanded, v délce 6 až 10 metrů, schopná plavby ve větru 4 až 40 uzlů se standardním šalupovým oplachtěním se spinakrem.

 

Windsurfing

8. Men's Windsurfer – windsurfing muži

9. Women's Windsurfer – windsurfing ženy

Schválena byla třída RS:X, která ovšem také musí projít nějakými změnami. Ty budou zveřejněny během několika týdnů.

 

Kiteboarding

10.Mixed Kite – kiteboarding muži + ženy

Závodit se bude na foilujícím kitu RAM-Air. Testy na vodě pro výběr kýlové plachetnice, dvouposádkové plachetnice a kitu proběhnou až po jarní konferenci World Sailing, která se bude konat v květnu v Londýně, a na které se bude o výběru tříd pro testy na vodě rozhodovat.

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z říjnového jednání Výkonného výboru ČOV.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání VV ČUS, které se konalo 13. listopadu 2018 na Strahově.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání předsedů svazů, které navazovalo na Výkonný výbor ČUS na Strahově.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informace z průběhu oponentur v Olympu - Centru sportu MV ČR. Stávající členové zůstávají zařazeni i pro rok 2019.

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala o tom, že za přítomnosti Jiřího Maiera, předsedy Inventarizační komise ČSJ, byla dokončena fyzická inventura majetku ČSJ za rok 2018.

 

VV jednohlasně schválil nominaci Ondřeje Teplého do ankety „Juniorský sportovec roku 2018“, kterou pořádá Česká nadace sportovní reprezentace. VV ukládá D. Dvořákové zaslat ve stanoveném termínu návrh nominace.

 

 

6) Různé

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o plánovaných jachtařských přednáškách v roce 2019 pořádaných Jachtařskou akademií ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval, že člen TMK Matouš Rek se účastnil návštěvy v INSEP (Národní institut sportu, odbornosti a výkonnosti), konané ve dnech 5. – 8. 11. 2018 v Paříži. Poznatky z návštěvy INSEPu naleznete v příloze.

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled činnosti PR manažerky ČSJ za září-říjen 2018 a plán činnosti na listopad-prosinec 2018 (viz příloha tohoto zápisu).

 

VV jednohlasně souhlasí, aby se K. Fantová zapojila za ČSJ do programu Erasmus + Sport a zúčastnila se workshopu zaměřeného na přípravu projektových záměrů, který se bude konat v pátek 1. února 2019.

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že byla provedena kontrola hospodaření ČSJ za rok 2017. Zpráva o kontrole je přílohou tohoto zápisu.

 

T. Musil podal informaci, že Jan Myslík představil projekt „Radost s Fevou“. Výkonný výbor projekt vítá a bude hledat konkrétní podporu tomuto projektu (viz příloha zápisu).

 

VV bere na vědomí rozhodnutí trenérů SCM a SpS o rozdělení podpory jednotlivým členům SCM a SpS, následovně:

 

Rozdělení trenéra SpS - Optimist

Halouzka Michal -                 1 833,- Kč

Chalupníková Kristýna -        12 500,- Kč

Jurečka Šimon -                     22 500,- Kč

Kališová Markéta -                12 020,- Kč

Kraus Lukáš -                         29 753,- Kč

Krsička Lukáš -                      23 620,- Kč

Krsička Michal -                    24 620,- Kč

Kučera Michal -                     21 653,- Kč

Piňosová Kristýna -                12 000,- Kč

Ptáčník Matěj -                       22 053,- Kč

Ptáčník Ondřej -                     6 433,- Kč

Rais Michal -                          800,- Kč

Rek Adam -                            10 020,- Kč

Šindelka Ondřej -                   28 700,- Kč

Tlapák Vojtěch -                    17 320,- Kč

Tlapáková Zuzana -               800,- Kč

Valenová Barbora -                2 833,- Kč

 

Rozdělení trenéra SCM – 29er

Čermák Jaroslav -                  10 4926,- Kč

Košťál Petr -                           10 4926,- Kč

Vítovec  Matěj -                     35 000,- Kč

Krsička Martin -                     35 000,- Kč

Krsička Lukáš -                      25 152,- Kč

Krsička Michal -                    25 152,- Kč

Ott Adam -                             9 500,- Kč

Muzikář David -                     9 500,- Kč

 

Rozdělení trenéra SCM – Bic Techno

Švíková Kateřina -                 15 000,- Kč

Nevelöš Adam -                     38 000,- Kč

Müller Ondřej -                      35 000,- Kč

Rašková Adéla -                     15 000,- Kč

Chalupníková Kristýna -        18 000,- Kč

Piňosová Kristýna -                18 000,- Kč

Drda David -                          18 000,- Kč

Švíková Barbora -                  13 000,- Kč

 

Rozdělení trenéra SCM – Laser

Nuc Mario -                            23 104,- Kč

Švíková Kateřina -                 32 104,- Kč

Švíková Barbora -                  30 925,- Kč

Přikryl Benjamín -                 153 002,- Kč

Himmelová Klára -                52 104,- Kč

Himmel Jiří -                          41 104,- Kč

Košťálová Bára -                    33 104,- Kč

Keblová Lucie -                     27 000,- Kč

Bauerová Markéta -               19 104,- Kč

Moučka Vítězslav -                64 104,- Kč

 

 

VV obdržel dopis s vyjádřením Milana Hájka ohledně poškození motorového člunu ČSJ Zodiak Pro 9M, který měla zapůjčený ALT RS. VV ukládá D. Dvořákové vyžádat si stanovisko k tomuto dopisu od správce majetku ČSJ J. Maiera.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2018 v YC CERE.

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva trenéra 29er SCM za říjen 2018

2. Zpráva trenéra SpS za říjen 2018

3. Zpráva trenéra Laser SCM za říjen 2018

4. Zpráva trenéra Bic Techno SCM za říjen 2018

5. Závěrečná zpráva trenéra Laser SCM za rok 2018

6. Seznam plánovaných jachtařských přednášek v roce 2019  

7. Poznatky z návštěvy INSEPu

8. Přehled činnosti PR manažerky ČSJ za září-říjen a plán činnosti na listopad-prosinec 2018

9. Zpráva o kontrole hospodaření ČSJ za rok 2017

10. Projekt „Radost s Fevou“
Přílohy ke stažení

  zprava_scm29er_10_2018.pdf (738K)
  zprava_trenera_sps_za_rijen_2018.pdf (722K)
  zprava_trenera_scm_laser_za_rijen_2018.pdf (193K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_rsx_-_rijen.pdf (364K)
  2019_plan_sezony_scm_laser.xlsx (91K)
  prednasky_jacht_akademie_csj_2019.pdf (512K)
  insep_2018.pdf (277K)
  prehled_pr_zari-rijen_a_plan_listopad-prosinec-2018.pdf (443K)
  zprava_o_kontrole_hosp_csj_za_2017.pdf (701K)
  radost_s_rs_fevou.pdf (252K)
  2018_zaverecne_hodnoceni_zavodniku_scm_laser_ustni_hodnoceni__slozeni_tymu_2019.pdf (500K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ