ZÁPIS Z LEDNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ

Dana Dvořáková | 29.01.2018

Čtvrtek, 18. ledna 2018 – YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf

Omluveni: Vašík

KK: Švec

Host: Skořepová

 

                                             

1) Projednání zápisu

 

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s ALT jsou již uzavřeny.

 

K úkolu 17-45 (Uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z Programu II.):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny.

 

K úkolu 17-52 (Zabývat se stížností pana Josefa Janči):

Úkol splněn. K. Švec podal informaci, že Kontrolní komise ČSJ na základě provedeného šetření došla k závěru, že ze strany dotčených subjektů a jejich kompetencí v ČSJ nebyly porušeny příslušné závazné dokumenty ČSJ. Dále předseda KK ČSJ informoval členy VV, že byl panu Jančovi odeslán dopis se závěry KK ČSJ.

 

K úkolu 17-54 (Připravit návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze):

Úkol splněn. R. Vašík připravil návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze).

 

K úkolu 17-55 (Zanést návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) na Městský soud v Praze):

Úkol splněn. D. Dvořáková podala informaci, že návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) byl podán na Městský soud v Praze a 16. 1. 2018 obdržel ČSJ do datové schránky usnesení Městského soudu v Praze o zápisu pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok).

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ

 

Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace o činnosti trenérů SCM a SpS. Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva trenéra SCM 29er je přílohou tohoto zápisu.

 

Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace z lednového jednání Sportovního úseku ČSJ, které se uskutečnilo 15. 1. 2018. Zápis ze schůzky SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.

 

Maier – hlavní trenér ČSJ – informoval o tom, že Veronika Kozelská Fenclová si prozatím posouvá začátek závodní sezony 2018.

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody

 

VV jednohlasně schválil návrh KVS na doplnění členů SCM pro rok 2018 o Sáru Tkadlecovou ve třídě 49er FX.

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace předložený předsedou KVS:

ME Finn, 9. - 17. 3. 2018, Cadiz (Francie):

Ondřej Teplý

Michal Maier (bez finančních nároků)

 

KVS v návaznosti na jednání s oběma posádkami třídy 49er FX a s ohledem na bod 2.1 směrnice C19 a zápis z Výkonného výboru v říjnu 2017 předkládá návrh úprav kvalifikačních pravidel pro účast na MS 2018 v dánském Aarhusu následovně: VV ČSJ bude rozhodovat na základě výsledků ze tří nominačních závodů. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každé posádky sečtou logaritmické body u dvou nejlepších z těchto tří závodů: Mallorca 2018, Medemblik 2018, Kiel 2018. VV jednohlasně návrh KVS schválil.

 

 

4) MČR 2018

 

Soušek – STK - podal informaci, že finální verze CTL bude předložena VV k vzetí na vědomí na únorovém zasedání.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2017.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČOV, které se konalo 17. ledna 2018.

 

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat 17. března 2018 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ na webu společně s návrhem programu. VV ukládá D. Dvořákové rozeslat termín konání a pozvánku s návrhem programu Valné hromady ČSJ elektronicky sdruženým subjektům ČSJ.

 

Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Výkonný výbor obdržel od TJ Vodní sporty Duchcov dva návrhy na udělení čestných odznaků ČSJ, VV bude o udělení čestných odznaků ČSJ rozhodovat na únorovém zasedání VV.

VV vyzývá ostatní subjekty ČSJ k případnému podávání návrhů na udělení čestných zlatých a stříbrných odznaků ČSJ.

 

VV obdržel žádost Františka Vitáka o poskytnutí půjčky od ČSJ ve výši 70 000,- Kč na nákup lodě 420. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf; proti 0; zdržel se: Maier) souhlasí s poskytnutím půjčky p. Vitákovi a ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ s dvouletou splatností.

 

 

7) Různé

 

Skořepová – PR – podala aktuální informace o plánovaných akcích ČSJ na veletrhu FOR BOAT, který se bude konat v termínu 9. – 11. 3. 2018 na výstavišti v Letňanech.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2017. Dále vzal VV na vědomí plán práce na leden a únor 2018 (viz přílohy tohoto zápisu).

 

VV ukládá R. Vašíkovi pro příští rok upravit systém hlasování pro anketu „Jachtař roku“ tak, aby nebylo nutné zaškrtnout v každé kategorii jména všech třech nominovaných.

 

Sünderhauf – TMK, PR – představil členům VV plánované aktivity Jachtařské akademie pro rok 2018 (viz příloha tohoto zápisu).

 

Fantová – KKK – informovala o tom, že o víkendu 12. – 14. 1. 2018 proběhlo ve sportovně-relaxačním centru Třemošnice pracovní setkání zástupců Komise klubů a krajů ČSJ. Pracovního setkání se zúčastnilo celkem 22 zástupců Komise klubů a krajů. Zápis z jednání KKK je přílohou tohoto zápisu.

 

Fantová – KKK– informovala o tom, že 17. 1. 2018 proběhlo pracovní jednání s náměstkem Libereckého kraje, Mgr. Petrem Tulpou, za účasti předsedkyně KKK ČSJ, předsedů jachtařských klubů z Máchova jezera a zástupce KSJ. Účelem schůzky bylo zařazení jachtingu do Her IX. letní ODM 2019, která proběhne v červnu 2019 v Libereckém kraji.

Dále K. Fantová informovala, že byl zaslán dopis hejtmanovy Libereckého kraje Martinu Půtovi s žádostí o zařazení jachtingu do Her IX. letní ODM 2019.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 v YC CERE.

 

Seznam příloh zápisu:

  1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ
  2. Zpráva trenéra 29er SCM
  3. Zápis ze schůze SÚ ČSJ – leden 2018
  4. Aktivity Jachtařské akademie v roce 2018
  5. Přehled PR listopad – prosinec 2017 a plán leden – únor 2018
  6. Návrh programu VH ČSJ 2018Přílohy ke stažení

  1_zapis_ze_schuze_su_csj_-_leden_2018.pdf (371K)
  2_zprava_scm29er_12_2017.pdf (129K)
  3_aktivity_jachtarske_akademie_v_roce_2018.pdf (255K)
  4_prehled_pr_listopad-prosinec_2017_a_plan_leden-unor_2018.pdf (364K)
  5_zapis_z_jednani_komise_klubu_a_kraju_csj.pdf (379K)
  zapis_z_vv_vcetne_priloh.docx (17K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ