Zápis z květnového jednání VV

Dana Dvořáková | 02.06.2006

Čtvrtek 25. května 2006, ČYK Praha

Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Parůžek, Žmolík,

Omluven: Soušek, Ondráček, Mrzílek, Hrubý

KK: Švec

1) Projednání zápisu

Zápis schválen bez připomínek.

2) Zprávy z jednotlivých oblastí

p. Parůžek – KLM, KKK – informoval o hlasování per rollam o přijetí nových členů. VV potvrdil výsledky tohoto hlasování a přijal za členy následující subjekty:

Sportovní spolek Vodník; bylo jim přiděleno registrační číslo 1135

Windsurfing Club Velké Dářko; bylo jim přiděleno registrační číslo 2003

p. Parůžek – KLM, KKK – informoval o valné hromadě lodní třídy Fireball, která zvolila nového předsedu Petra Kořána. VV děkuje odstupujícímu předsedovi Petru Sklenářovi za dosavadní práci a zároveň přeje Petru Kořánovi hodně úspěchů.

p. Parůžek – KLM, KKK – předložil žádost o výjimku ze soutěžního řádu, článek číslo 6 – kategorie závodníků („ostaršení“), u těchto závodníků:

Eduard Fiala, narozen 4. 7. 1999

Sára Tkadlecová, narozena 8. 10. 1999

VV žádosti vyhověl.

p. Žmolík – PR – žádá zástupce pořadatelů MČR, aby dodali vypsání závodů a podklady pro tiskovou konferenci, která bude po 19. 6. 2006. Podklady je nutné dodat do 15. 6. 2006.

3) Informace z krajů, ČWA a ČANY

Nebyly podány žádné informace

4) RD a MS, ME

VV schválil nominaci na MS 2006 ALT Cadet, které se koná 21. 7. – 30. 7. 2006 v Maďarsku. Posádka: Zdeněk Parůžek ml.

Dominik Loudín

Trenér: Zdeněk Parůžek st.

Pro tuto posádku bude čerpán příspěvek z MŠMT pro tento závod.

VV schvaluje nominaci na ME ALT Laser, které se koná 5. 7. – 12. 7. v Polsku.

Senioři:

Martin Trčka – reprezentant ČSJ

Jan Čutka – reprezentant ALT Laser

Ivan Šenkýř – náhradník

Junioři do 21 let:

Petr Drahorád

Příspěvek MŠMT bude čerpat Martin Trčka. O použití příspěvku MŠMT na ME juniorů rozhodne VV na základě doporučení ALT Laser na příštím VV.

VV schvaluje nominaci Veroniky Fenclové na MS ALT Laser Radial – ženy, které se koná 29. 7. – 12. 8. 2006 v USA.

VV schvaluje nominaci na ME ALT Evropa, které se koná 1. 8. – 12. 8. 2006 v Itálii:

kategorie muži: Tomáš Krejza

kategorie ženy: Kateřina Šmídová

náhradník: Zdeněk Chlup

VV schvaluje nominaci na ME juniorů ALT Evropa, které se koná 22. 7. – 28. 7. 2006 ve Španělsku:

kategorie dorostenci: Viktor Teplý

kategorie dorostenky: Petra Šmídová

náhradník: Dan Audy

VV dodatečně schválil nominaci trenéra Lenky Šmídové na WSG 2006 Kevina Burnhama. VV vzal na vědomí rozhodnutí KVS o finančním zajištění na úrovni dalších trenérů, kteří se zúčastnili WSG.

VV vzal na vědomí, že na základě dohody mezi KM a KVS budou náklady na trenéra Jiřího Bobka hrazeny z rozpočtu KM.

VV vzal na vědomí znepokojení KVS nad dobou trvání rozjížděk na MČR na Nových Mlýnech ALT Finn, kde většina rozjížděk trvala pouze 25 až 30 minut. Obvyklá délka rozjížděk této třídy na velkých závodech je 50 a více minut.

Zpráva z KVS bude přílohou zápisu.

5) MČR 2006

Na návrh lodních tříd schválil VV vypsání kategorií MČR následovně: viz tabulka v příloze tohoto zápisu.

6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2006

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 15. 5. 2006.

7) Informace předsedy a výkonného sekretáře

VV vzal na vědomí rezignaci Marka Pavlovského na člena VV. Dle pravidel již nemůže VV nového člena kooptovat, protože již dvě kooptace v tomto volebním období proběhly. Marek Pavlovský nadále zůstává předsedou komise rozhodčích. VV děkuje Marku Pavlovskému za práci ve VV ČSJ.

VV vzal na vědomí rozhodnutí ČOV o olympijském stipendiu pro Veroniku Fenclovou. Slavnostního podpisu smlouvy se 1. června 2006 zúčastnění Veronika Fenclová a předseda ČSJ Karel Bauer.

VV projednal připomínky k disciplinárnímu řádu ČSJ, zpracované Ing. Chmelařem. VV vzal připomínky na vědomí a požádá pana Chmelaře o zpracování návrhu nového znění disciplinárního řádu ve smyslu předložených připomínek.

VV vzal na vědomí usnesení Disciplinární komise z jednání konaného dne 13. 5. 2006. Dále se VV zabýval doporučením disciplinární komise uvedeným v bodě 3 tohoto usnesení a dospěl k závěru, že Výkonnému výboru nepřísluší v tomto případě ukládat cokoli Protestní komisi MČR.

8) Různé

VV vzal na vědomí informaci o přidělení investiční dotace na strojní investice ve výši 158 000 Kč a odsouhlasil nákup člunu VSR 5.2 - C v ceně dle nabídky 6 735 EURO. VV schválil uvolnění částky do 100 000 Kč na pokrytí rozdílu mezi cenou člunu a výší přidělené dotace.

Václav Olmer – AKP – předložil informace o Českém poháru, který vypisuje AKP. Do pohárových závodů je zařazeno následujících pět závodů:

10. 6. Regata Lovosice, Lovochemie Lovosice, Labe – Žernoseky

26. 8. Truc regata, LK Štěchovice, Slapy – Modrá loděnice

23. 9. Poslední vítr, SC Testudo, Slapy 95km

14. 10. Vytrvalostní závod kajutových lodí ČYK, Vltava – Praha

Dále je zařazen do Poháru KAJ závod Mistrovství ČR, konaný na Slapech ve dnech 15. – 17.9

VV bere na vědomí a schvaluje těmto závodům přiřazení koeficientu 4 v souladu se soutěžním řádem.

VV schválil návrh Antonína Mrzílka na vyřazení člena SCM Jakuba Rozsypala z těchto důvodů: Jakub Rozsypal porušuje základní pravidla fungování SCM, tím, že nesleduje webové stránky, ani nereaguje na korespondenci. Díky tomu nesplnil žádný z úkolů včas a ani se nepřihlásil či neomluvil ze soustředění na Mlýnech.

VV projednal návrh rozpočtu na MS ISAF YOUTH 2006 předložený A. Mrzílkem. VV konstatuje, že na účast v tomto závodě lze použít částku 96 600 Kč jako příspěvek MŠMT a zbylé náklady musí hradit sami účastníci.

Významný funkcionář ČSJ, pan Jan Kaufmann, oslaví dne 24. 6. 2006 životní jubileum, 80. narozeniny. VV mu za celou jachtařskou obec upřímně gratuluje.
Přílohy ke stažení

  vypsani_kategorii_mcr.doc (94K)
  zapis_ze_schuze_kvs_mca_2552006.doc (20K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ