ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSJ

Dana Dvořáková | 10.02.2006

Čtvrtek 19. ledna 2006, ČYK Praha
Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Mrzílek, Soušek, Parůžek, Bělunek,
Omluven: Pavlovský, Žmolík
KK: Ondráček

1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.

2) Zprávy z jednotlivých oblastí

Maier čluny ? Informoval o nákupu nového motor. člunu.

Láznička ? HZS ? informoval o tom, že bude udělen Zlatý odznak Hladinové záchranné služby Doc. MUDr. Janu Špundovi. Byla vyřešena náhrada dataprojektoru plnohodnotnou náhradou.

Mrzílek ? TMK - Byla doplněna práce fyzická příprava a nejnovější verze je na www.cere.cz v sekci manuály.

Soušek ? STK ? Byla dokončena tvorba CTL 2006, bude dána na web a obdrží ji zástupci základních organizačních článků na Konferenci 2006.

Parůžek - KKK, KLM ? Podal informace o proběhlé schůzce zástupců krajů a informoval o
proběhlém seminář měřičů.

Pavlovský (Soušek) KR ? informoval o tom, že je na webu zveřejněn aktualizovaný seznam rozhodčích v sekci dokumenty.

Na návrh KR VV jmenuje K. Luksch, M. Chmelaře, M. Kormundu, V. Novákovou národními rozhodčími soudci s funkčním obdobím do 31.12.2009.

3) Informace z krajů, ČWA a ČANY
Zpráva ČANY bude součástí zápisu.

4) RD a MS ME
Informoval o průběhu schůze KVS.
KVS jednalo o nominaci na ISAF World Sailing Games 2006 a VV ji schválil následovně a v jednotlivých kategoriích:
Laser Radial ženy ? Fenclová, Vaidišová
Laser Standard muži ? Trčka, Čutka
470 ženy ? Šmídová ? Kratzig, Koutná - Preibischová,
470 muži ? Kotek - Adam, Bobek - Bobek
RSX muži ? Malina, Kučera
RSX ženy
Katamarán ? Pavliš Zdeněk, Pavliš Ondřej
v souladu s vypsáním.

Vzhledem k tomu, že pořadatel není povinen akceptovat dvě posádky z jedné země mohou být posádky uvedené v předchozím seznamu pořadatelem odmítnuty.

VV vzal na vědomí, že KVS se rozhodla nevyhovět přeřazení Čutky z RD B do RD A.

VV vzal na vědomí připomínku KVS o nutnosti hledání nových finančních zdrojů pro RD (marktering, sponzoring). VV bude.hledat možnosti zpracování marketingové strategie ČSJ.

VV vzal na vědomí informace KVS o projednání žádosti Kotek ? Adam o složení RD 470 (viz zápis KVS, který bude součástí zápisu).

5) MČR 2006 + CTL 2006

VV projednal žádost KSJ Vysočina a YC Jihlava o přidělení koeficientu 5 mz. VV rozhodl žádosti nevyhovět a to z důvodů, že závod ČANY nezařadila do Interpoháru a vzhledem ke krátké historii tohoto závodu.

VV schválil poslední verzi CTL 2006.
VV projednal návrh ČEZ, a.s. - Elektrárny Tušimice na podporu závodů MČR na Nechranicích formou placené reklamy.
VV rozhodl převést svá marketingová práva smlouvou o pořádání MČR na SK Lomazice.
Při rozdělování dotací na MČR vezme tuto smlouvu v potaz.

6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2005 + Návrh rozpočtu 2006

VV vzal na vědomí konečné čerpání rozpočtu ČSJ 2005 a doporučuje Konferenci ČSJ toto čerpání schválit.

Soušek informoval o tom, že existují neproplacené položky z KM z roku 2005. VV rozhodl prostředky proplatit s tím, že se objeví v rozpočtu roku 2006 a o tyto položky bude upravena příjmová část rozpočtu.

7) Informace předsedy a výkonného sekretáře

Společně informovali o tom, že Jakešová podala výpověď.

Bauer podal informaci, že ČOV uvolní prostředky na nákup lodě pro Lenku Šmídovou a odhlasoval zařazení V. Fenclové do programu olympijských stipendií.

8) Různé
Mrzílek informoval o první akci SCM v Neratovicích a o tom, že byla zpracována a předložena zpráva o činnosti SCM za rok 2005.

Soušek podal informaci, že se dělá úpravu Race Controlu v návaznosti na tvorbu nových webových stránek a že nový Race Control bude k dispozici na stránkách ČSJ v březnu 2006.

VV jmenoval na návrh KLM měřiče:
Tomáš Musil ? měřič FB
Michal Horák ? měřič FB
Ondřej Lehečka ? hl. měřič FD
Ladislav Mendík ? hl. měřič DN, měřič Optimist
Zdeněk Davídek - měřič Optimist

Odvolání:
Jan Klimeš ? hl. měřič DN
Martin Kubový ? hl. měřič FD

Ondráček informoval o kontrole v SCM a zpráva bude součástí zápisu.

KK informovala o tom, že stále nemohla dokončit kontrolu hospodaření KM a za přítomnosti člena KK Ing. Mariana bylo dohodnuto předání zbývajících materiálů, které umožní provést dokončení této kontroly.

VV obdržel stížnost Petra Kučery a požádala KK o stanovisko.

Jiří Belunek informoval o tom, že z důvodu pracovní zaneprázdněnosti nemůže dále působit v TMK a KVS.


Tereza JakešováPřílohy ke stažení

  zprava_z_cany.doc (36K)
  zprava_z_kk.doc (36K)
  zapis_z_kvs.doc (24K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ