Zápis z dubnového jednání VV

Dana Dvořáková | 05.05.2006

Čtvrtek 20. dubna 2006, ČYK Praha

Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Soušek, Parůžek, Pavlovský, Žmolík, Mrzílek, Hrubý,

Omluven: nikdo

KK: Ondráček

1) Projednání zápisu

Zápis schválen bez připomínek.

2) Zprávy z jednotlivých oblastí

p. Pavlovský KR – informoval o semináři rozhodčích ve Vlašimi. Byla distribuována nová verze Race Control. Dále byla provedena nominace rozhodčích na MČR.

Byl zpracován výtah z pravidel lodních tříd, které se týkají pravidla č. 42.

Připraven je metodický list pro rok 2006, který bude umístněn na webu.

VV vzal na vědomí informaci o zasedání komise mládeže.

Zápis z KM bude přílohou tohoto zápisu.

VV souhlasí s přijetím nového člena – SkiSurfTenis klub Plzeň. Bylo jim přiděleno registrační číslo 1424.

p. Mrzílek -TMK - informoval o školení trenérů II. třídy – všeobecná část, které se bude konat 14. září 2006 na FTVS UK.

p. Mrzílek –TMK - informoval o účasti trenérů II. třídy (Kozelský, Mrzílek) na semináři trenérů lodní třídy Laser Radial a 470 v Zadaru. Na základě školení byla zpracována prezentace využívaná v SCM.

3) Informace z krajů, ČWA a ČANY

p. Ondráček – KK – informoval o přípravě úpravy legislativy Námořního zákona a v této souvislosti upozornil i na potřebu novelizace zákona o vnitrozemské plavbě.

VV pověřil ČANY přípravou podkladů.

Zprávy z ČANY jsou přílohou zápisu.

4) RD a MS, ME

VV schválil rozšíření nominace na WSG o Team Racing:

A: Petr Fiala – Lenka Mrzílková

Jan Kittler – Eda Plhoň

B: Radek Smetana - Markéta Schwarzová

Tomáš Vaidiš – Magdaléna Soukupová

VV vzal na vědomí, že náklady na účast závodníků (Bobek P., Bobek O., Fiala P., Mrzílková L.,Vaidišová K.,Kučera P.) budou hrazeny z komise mládeže, ostatním budou hrazeny z rozpočtu KVS.

Prostředky na kauci pro závodníky s výjimkou Tornád a Team Racingu budou poskytnuty vedoucímu výpravy v hotovosti.

VV vzal na vědomí a souhlasí s budgetem pro Rudolfa Lidaříka ve výši 40.000 korun z rozpočtu KVS a vyplatí mu 50% zálohu.

VV vzal na vědomí informaci o zasedání KVS.

Zápis z jednání KVS je přílohou tohoto zápisu.

5) MČR 2006

VV schválil tabulku nominací funkcionářů na závody MČR (viz. příloha). Tabulka bude postupně doplňována.

6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2006

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 18. 4. 2006.

7) Informace předsedy a výkonného sekretáře

VV potvrzuje rozhodnutí o změně nominace na MS ISAF:

Ženy (dvouposádkové lodě) – Lenka Mrzílková, Hana Chudějová

Ženy (jednoposádkové lodě) – Lucie Pospíšilová

Vedoucí týmu, trenér – Antonín Mrzílek

VV schválil nominaci Veroniky Fenclové na ME v lodní třídě Laser Radial – ženy

VV schválil nominaci ČWA (RS:X) na MS: Malina, Kučera (náhradník) a ME: Malina, Kučera (náhradník). Finanční příspěvek z MŠMT bude poskytnut závodníkovi Malinovi.

8) Různé

VV projednal dopis p. Jegorova. Odpověď připraví Karel Bauer.

VV projednal aktuální stav obsahu domény sailing.cz
Přílohy ke stažení

  zapis_z_km.doc (27K)
  zpravy_z_cany_20_4_06.doc (36K)
  2006_mcr_nominace_funkcionaru.xls (38K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ