Zápis z druhého řádného zasedání Výkonného výboru Asociace kajutových plachetnic

Dana Dvořáková | 17.02.2006

V úterý 14.2.2006 se konalo v CERE zasedání Výkonného výboru Asociace kajutových placetnic......
Asociace kajutových plachetnic
Vratislavova 15, 128 00 Praha 2, E-mail:Akajp@seznam.cz

V Praze dne 14.2.2006

Zápis
z druhého řádného zasedání Výkonného výboru Asociace kajutových plachetnic konaného v úterý dne 14.2.2006 v CERE od 18.00 hod.

Přítomni: Olmer, Kynčl, Křelinová, Vojtíšek
Omluveni: Zekl, Podracký

1) Kontrola úkolů
1-05: trvá, konkrétní formy spolupráce budou projednány s novým VV ČANY, který vzejde z Valné hromady ČANY
2-05: splněn: K. Křelinová podala podrobné informace k získání handicapu ORC
3-05: splněn: formulář žádosti o přidělení Yardsticku je k dispozici na e-mailové vyžádání u AKP s podrobnějšími informacemi

2) VV AKP schválil:
- návrh znaku a vlajky AKP
- formulář přihlášky pro fyzické a právnické osoby
- novou adresu sídla: Vratislavova 15, 128 00 Praha 2

3) Handicap ORC ? K. Křelinová
Podrobné informace včetně návodu na vyplnění budou vystaveny na stránkách AKP, včetně možných variant postupů získání ORC certifikátu

4) Spolupráce s Asociací lodní třídy Café 24
Úkol 1-06: K. Křelinová projedná možné formy spolupráce této lodní třídy s AKP

5) Organizace MR 2006
V. Olmer se zúčastní jednání VV ČSJ, kde projedná veškeré požadavky na organizaci závodu ze strany ČSJ.

5) Pohár kajutových plachetnic 2006
Budou kontaktováni pořadatelé závodů Kaj a bude jim objasněna problematika handicapů a specifičnost jejich použití v pohárových závodech.
Pohár AKP 2006 bude vyhodnocen ve třech kategoriích, podobně jako MR (tj. handicap ORC, Yardstick a absolutní pořadí).

6) Na základě dopisu YC Pasát Líšťany bude na příští schůzi VV AKP pozván pan Václav Kačín ? úkol 2-06: V. Olmer zašle pozvánku.

7) Další schůze VV AKP se bude konat 22. 3. 2006
Václav Olmer


Dana Dvořáková


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ