ZÁPIS Z ČERVNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Dana Dvořáková | 18.06.2019

Čtvrtek, 13. června 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus (do 13:30), Lambl, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík, Sünderhauf

Omluveni: 0

PR: Skořepová

KK: Ondráček

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil zástupce ČANY Petr Sládeček s hlasem poradním pro přidělování spolupořadatelství MČR na moři 2020.

 

 

1) Projednání zápisu


Zápis jednohlasně schválen bez připomínek.

 

 

K úkolu 19-18 (Provést úpravu Registračního řádu ČSJ a předložit návrh úprav na květnovém zasedání VV):

Úkol splněn. R. Vašík předložil návrh úprav Registračního řádu ČSJ. VV po zapracování připomínek návrh Registračního řádu ČSJ jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit upravený Registrační řád ČSJ na webu v sekci dokumenty.

 

K úkolu 19-22 (Zveřejnit na webu v sekci dokumenty nové znění směrnice C5):

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nové znění směrnice C5 je zveřejněné na webu ČSJ v sekci dokumenty.

 

K úkolu 19-24 (Zaslat na World Sailing ve stanoveném termínu jmenovitou registraci schválených účastníků MSJ 2019):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že jmenovitá registrace účastníků Youth Sailing World Championships byla na WS zaslána před stanoveným termínem.

 

K úkolu 19-25 (Vyzvat zájemce o pořádání MČR na moři 2020 k doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 10. 6. 2019):

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že zájemci o pořádání MČR na moři 2020 byli vyzváni k doplnění přihlášek.

 

K úkolu 19-26 (Zahájit jednání o znění smlouvy s jednotlivými trenéry ČSJ):

Vzhledem k tomu, že A. Mrzílek odstoupil z výběrového řízení na pozici trenéra SpS Q, Výkonný výbor jednohlasně schválil Nikol Staňkovou na pozici trenéra SpS Q jako druhou v pořadí výběrového řízení.

Úkol splněn. Bude projednáno na dnešním VV v bodě 3).

 

K úkolu 19-27 (Zpracovat a zaslat členům VV návrh strategie komunikace ČSJ):

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že zpracovala návrh strategie komunikace ČSJ, který je přílohou tohoto zápisu, a který bude dále rozpracován.

 

K úkolu 19-28 (Uzavřít se zákonným zástupcem A. Popova smlouvu o zápůjčce lodě Laser 4.7): Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva je s p. Popovem uzavřená.

 

K úkolu 19-29 (Informovat ALT 29er, Q a 420 o konání závodu OH nadějí v Maďarsku a probrat s nimi možnost přeložení pohárových závodů v tomto termínu):

Úkol splněn M. Páleníček informoval, že uvedené lodní třídy se závodu OH nadějí neúčastní.

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – podal informace o průběhu probíhajících rekvalifikací na trenéra jachtingu II. třídy v roce 2019 (viz informace v příloze).

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 27. - 28. 9. 2019 proběhne letošní závěrečný praktický seminář pro trenéry II. třídy na Nových Mlýnech. Seminář povede náš nejúspěšnější trenér Jakub Kozelský. Program semináře naleznete v příloze.

 

Výkonný výbor gratuluje posádce Hebe Sailing Team k titulu vicemistři na MS ORC 2019. Dále VV gratuluje dalším třem českým posádkám na tomto závodu, a to posádce Tři Sestry Team k 7. místu, posádce Giulia k 9. místu a posádce Polar II, která skočila na 27. místě.

Výkonný výbor dále gratuluje posádce Hebe Sailing Team k 1. místu ve třídě a 3. místu celkově v závodě Memoriál Burgato.

 

 

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 


Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy KVS na prodloužení smluv s trenérem SCM Laser M. Smolařem a trenérem SpS Q A. Mrzílkem do 31. 8. 2019 za stávajících podmínek.

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít dodatky smluv s M. Smolařem a A. Mrzílkem.

 

Limit pro čerpání nákladů trenérů SpS Q a SCM Laser do 31. 8. 2019 bude stanoven předsedou KVS J. Krausem.

 

Výkonný výbor ukládá J. Krausovi, M. Páleníčkovi a M. Souškovi připravit do 23. 6. 2019 návrh znění smluv s trenéry SCM a SpS.

 

O návrhu znění smluv bude Výkonný výbor následně hlasovat per rollam.

 

M. Páleníček – KTM – podal informaci, že bylo zahájeno jednání s trenéry ČSJ - s trenérem SCM Laser a SCM Bic Techno jedná J. Kraus a s trenérem SCM 29er a SpS Q je v jednání M. Páleníček.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293 a trenéra SpS Optimist za měsíc květen. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

M. Páleníček – KTM – podal informace z dosud proběhlých akcí SCM a SpS.

 

VV se zabýval neúčastí lodní třídy Laser 4.7 na pohárových závodech a jejich klesající členskou základnou. Danou problematiku bude nadále řešit M. Páleníček s ALT Laser a s trenérem SCM Laser.

 

Komise mládeže ČSJ předložila návrh na výši maximálních nákladů na realizaci projektu Talentová mládež proplacených z rozpočtu ČSJ pro jednotlivé ALT pro rok 2019 následovně:

 

 

VV schválil výše uvedené částky hlasováním (pro: Lambl, Soušek, Musil; Fantová, Vašík, Sünderhauf; proti: 0; zdrželi se: Brabec, Páleníček).

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí rozdělení podpory na akce trenéra SCM 29er z rozpočtové kapitoly 08-27 SCM 29er následovně:

posádka Čermák / Košťál - 225 000,- Kč

 

VV jednohlasně schválil jmenovitou nominaci na závod READY STEADY TOKYO (Test Event) následovně:

15. 8. – 22. 8. 2019, Enoshima (JNP):

Finn: Ondřej Teplý

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT RS Feva na rozdělení podpory účasti na ME RS FEVA, které se konalo v Le Havre (FRA), následovně:

1. František Viták - Vojtěch Cibulka - 50%  z celkové částky příspěvku

2. Lucie Košatová - Matěj Iljuchin - 50% z celkové částky příspěvku

 

VV schválil dodatečnou jmenovitou nominaci na 2019 Youth Sailing World Championship pro třídu Laser Rad. Chlapci, následovně:

Youth Sailing World Championships, 13. 7. – 20. 7. 2019, Gdynia, (POL):

Laser Radial chlapci: Andrew Lawson

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT Laser na níže uvedené akce následovně:

MEJ L 4.7, 18. – 25. 5. 2019, Hyerés (FRA) -  dodatečně schválená nominace

dívky: Klára Himmelová, Markéta Kališová

chlapci: Jiří Himmel, Jiří Vacula, Zdeněk Vysloužil

 

MEJ U21 Lar, Las, 20. – 27. 8. 2019, Dziwnów (POL):

dívky: Klára Himmelová

chlapci: Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka, Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson

 

MSJ U21 Lar, Las, 26. 10. – 2. 11. 2019, Split (CRO):

dívky: Klára Himmelová

chlapci: Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka, Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson

 

MS RS FEVA, 20. – 26. 7, Follonica (ITA):

Jakub Václavík – Kateřina Muchová

Eliška Stibůrková – Magdalena Najvárková

Bořek Borkovec – Tereza Stibůrková

Eliška Richterová – Jan Richter

Vojtěch Cibulka – Josef Hanton

Ondřej Najvárek – Klára Kaltounková

Ondřej Baštář – Petr Pelnář

Dan Viščor – Nela Viščorová

Dominik Ostrý  - Linda Dokoupilová

David Szmaragowski – Sára Svobodová

Příspěvek budou čerpat všechny posádky stejným dílem (každá posádka 9 176,- Kč)

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT FB na dodatečnou nominaci na ME následovně:

ME FB, 26. - 31. 5. 2019, Lipno- Černá v Pošumaví (CZE)

posádka: Martin Kubový – Roman Roček – bude čerpat příspěvek na akci (14 311,- Kč)

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT FB na MS následovně:

MS FB, 20. – 30. 8. 2019, Montreal (CAN)

posádka: Martin Kubový – Roman Roček – bude čerpat příspěvek na akci (114 524,- Kč)

 

 

4) MČR 2019
 

M. Soušek – STK, KR, HZS ČSJ – podal informace o letošních prvních MČR, která se budou konat:

22. – 23. 6. 2019  MČR CaO v Černé v Pošumaví

22. – 24. 6. 2019  MČR RS Feva na Nových Mlýnech

28. – 29. 6. 2019  MČR VAU na Velkém Dářku

 

VV obdržel ve vypsaném termínu doplnění přihlášky pro spolupořádání MČR na moři pro rok 2020 v kategorii One-Desing od TPS Centrum s.r.o. Výkonný výbor jednohlasně potvrzuje výběr TPS Centrum s.r.o. jako spolupořadatele MČR One-Desing na moři pro rok 2020.

 

Výkonný výbor na základě žádosti od Colins Yacht Club, jednohlasně rozhodl zrušit MČR ORC 2019.

Výkonný výbor vzal na vědomí stažení žádosti Colins Yacht Club na spolupořádání MČR ORC 2020.

Výkonný výbor pověřuje M. Souška k jednání s Chorvatským svazem jachtingu o možnosti uspořádání MČR ORC 2020 v rámci závodu chorvatského CRO ORC.

                                           

5) Čerpání rozpočtu 2019
 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 11. 6. 2019.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ


R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z celostátní porady předsedů členských národních sportovních svazů ČUS, která se konala 5. 6. 2019 v aule ČUS.

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci Radima Vašíka jako delegáta na 37. VH ČUS, která se uskuteční 19. června 2019 v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk.

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu zadávacího řízení na strojní investice.

 

VV jednohlasně schválil termín VH ČSJ na 21. 3. 2020 od 10:00.

 

 

7) Různé

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 3. 6. 2019 o prodloužení stávající smlouvy na zajištění komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou, která je aktuálně platná do 30. 6. 2019: Smlouva bude ve stávajícím znění prodloužena s platností do 31. 12. 2020                                                                                                                                                                      

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru:

Pro: Kateřina Fantová, Jan Kraus, Tomáš Musil, Milan Páleníček, Zdeněk Sünderhauf,

Proti: Václav Brabec

Zdržel se: Vojtěch Lambl, Martin Soušek, Radim Vašík

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam prodloužení stávající smlouvy o zajištění komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek.                                                                                                                                                                    

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít dodatek smlouvy o zajištění komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou s platností do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek.

 

VV jednohlasně schválil do jednotlivých odborných komisí následující osoby:

 

Komise vrcholového sportu:

Předseda: Jan Kraus

Členové: Johana Rozlivková (organizace a vytvoření podkladů sledující dlouhodobou výkonnost jachtařům, jejich vyhodnocování a přenášení zkušeností a potřeb RD a TMK)

Anna Wehrenberg (PR, marketing, finance, administrativní činnost)

Michal Maier (sport – odborný pozorovatel, poradce, kontakty na zahraniční subjekty, tréninkové lokality, materiál apod.)

 

PR komise ČSJ:

Předsedkyně: Kateřina Fantová

Členové: Eva Skořepová, Pavel Winkler, Zdeněk Chlup

 

Komise krajů a klubů:

Předsedkyně: Kateřina Fantová

Členové: 11 – Martin Soušek, 12 – Ivo Jakubec, 13 – Karel Luksch, 14+15 – František Viták, 16 + 17 – Jiří Maier, 18 – Miloš Kormunda, 19 – Martin Srdínko, 20 – Pavel Kamenský, 21 – Radim Vašík, 22 – Stanislav Červenka, 23 – Petr Přikryl, 24 – Jiří Bobek

 

Komise loďařsko-měřičská:

Předseda: Vojtěch Lambl

Členové: Michal Jukl, Radek Smetana, Jiří Gemperle, Ladislav Mendík

 

Komise mládeže a rozvoj členské základny:

Předseda: Vojtěch Lambl

Členové: Tomáš Musil, Martin Žižka

 

Komise talentované mládeže:

Předseda: Milan Páleníček

Členové: Jan Pokorný, Petra Wehrenberg, Martin Žižka, Aneta Páleníčková, Milan Hájek

 

Výkonný výbor děkuje asociaci ČWA a FB za vynikající uspořádání ME RAC a ME FB 2019. Dále Výkonný výbor děkuje spolupořadatelským klubům Yacht clubu Dyje a Jachetnímu klubu Černá v Pošumaví.

 

VV bere na vědomí informaci, že V. Brabec a V. Lambl zahájili jednání o možnosti pořádání společného MČR pro mládežnické lodní třídy a pro OH třídy.  Výkonný výbor tento projekt podporuje.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 19. září 2019 od 12 hod. v YC CERE.

 

Seznam příloh zápisu:

1. Informace o průběhu probíhající rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy v roce 2019

2. Program praktického semináře pro trenéry II. tř.

3. Zpráva trenéra SCM 29er za květen 2019

4. Zpráva trenéra SCM Bic Techno za květen 2019

5. Zpráva trenéra SpS za květen 2019

6. Návrh strategie komunikace ČSJ
Přílohy ke stažení

  rekvalifikace_na_trenera__jachtingu_ii_k_30_11_2018.pdf (452K)
  prakticky_seminar_treneru_2019_-_mlyny.pdf (626K)
  zprava_scm29er_5_2019.pdf (470K)
  zprava_o_cinnosti_scm_bic_techno_kveten.pdf (94K)
  zprava_trenera_sps_za_kveten_2019.pdf (736K)
  csj_strategie_komunikace.pdf (481K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ