ZÁPIS Z ČERVNOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2018

Dana Dvořáková | 25.06.2018

Čtvrtek, 21. června 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí


Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Smetana

KK: Švec

 

 

1) Projednání zápisu

 

Doplnění minulého zápisu:

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci Karla Bauera na delegáta 36. VH ČUS, která se konala 20. 6. 2018 ve sportovním centru Nymburk.

 

 

K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018) a k úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.

 

K úkolu 18-17 (Připravit návrh podpory účasti členů SCM Bic Techno 293 na vrcholových akcích z rozpočtu SCM):

Úkol splněn. T. Musil předložil návrh podpory účasti členů SCM Bic Techno 293 na vrcholových akcích z rozpočtu SCM, následovně:

Určení výše finanční podpory účasti na akcích závodníků jednotlivých skupin SpS a SCM pro jednotlivé skupiny - celková výše finanční podpory jednotlivých skupin je určena podle výše nákladů na účast na všech ME a MS, kterých se můžou zúčastnit všichni členové příslušné skupiny, nejvýše však dvě posádky na akci. Navíc se připočítává jeden závod nebo soustředění určené pro všechny členy skupiny.

Výše nákladů na akci je určena výší startovného, skutečnou cenou za ubytování a stravné, příspěvkem na dopravu v případě konání akce v Evropě, cen letenek a příspěvku na dopravu lodě kontejnerem v případě konání akce mimo Evropu a případných poplatků klubu za umístění lodě.

Rozdělení finanční podpory v rámci jednotlivých skupin:

Rozdělení finanční podpory v rámci jednotlivých skupin je zcela v kompetenci příslušného trenéra, který může použít tyto prostředky na zcela jiné akce, pro jiný počet účastníků nebo ve výši dle jeho uvážení. Trenér musí pouze dodržet níže uvedenou celkovou sumu příslušející jeho skupině.

 

Na základě těchto pravidel byly příspěvky pro rok 2018 určeny takto:

•   SPS: 305.000,-

•   SCM 29er: 349.000,-

•   SCM Laser: 471.000,-

•   RDJ Laser: 304.000,-

•   SCM Bic Techno 293: 170.000,-

Uvedené částky (kromě podpory SCM Bic Techno 293) byly uvedeny v návrhu rozpočtu přijatém VH ČSJ v březnu (položky 0821 až 0824).

Výkonný výbor návrh jednohlasně schválil. K. Bauer podal informaci, že uvedený návrh byl zaslán trenérům SCM 29er, SCM Laser a trenérovi SpS s úkolem, aby s návrhem elektronicky seznámili své zařazené závodníky a o provedení tohoto úkolu informovali v kopii sekretariát ČSJ. Vzhledem k tomu, že úkol splnil pouze trenér SCM 29er David Křížek, ukládá Výkonný výbor D. Dvořákové poslat návrh podpory na vrcholových akcích všem členům SCM Laser,  RDJ Laser a SpS. Přílohou zápisu je tabulka, pomocí které byly tyto částky určeny.

 

K úkolu 18-14 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce MS/ME 2018)):

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv a vyplacení příspěvků na akce MS/ME 2018 probíhá průběžně v návaznosti na schválené nominace.

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní závody 

 

VV vzal na vědomí informace přednesené předsedou ČSJ K. Bauerem.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er a trenéra SpS za květen (viz přílohy zápisu).

Zprávy ostatních trenérů nebyly předloženy. VV ukládá K. Bauerovi projednat s hl. trenérem ČSJ a trenérem SCM Laser nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy s ČSJ a navrhnut, případně rozhodnout o sankcích pro konkrétní trenéry.

 

 

VV jednohlasně schválil rozšíření jmenovité nominace na MS 2018 v dánském Aarhusu (30. 7. – 12. 8. 2018), která byla schválena na květnovém zasedání VV, následovně:

 

Laser Radial

Veronika Kozelská Fenclová

Martina Bezděková

 

Laser Standard

Viktor Teplý

Štěpán Novotný

Jakub Halouzka

Benjamin Přikryl

 

Finn

Ondřej Teplý

Michael Maier

 

RS:X M

Karel Lavický

 

RS:X Ž

Kateřina Švíková

 

49er FX

Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová

Veronika Živná – Kateřina Živná

 

Nacra 17

Michal Koštýř – Klára Kulhánková

 

470 Ž

Johana Nápravníková Kořanová – Lenka Mrzílková

 

Kiteboarding M

Lukáš Vogeltanz

 

Dále VV jednohlasně schválil následující trenéry a doprovodné osoby na MS 2018:

trenér pro RS:X M + Ž – Federico Esposito

trenér pro Laser Radial – Thomas Piesker

trenér pro Laser Radial – Giedrius Guzys

trenér pro Finn – Roman Teplý

trenér pro 49er FX – Boris Živný

trenér pro Nacra 17 – Egon Kulhánek

Team Leader: Karel Bauer

Doprovodný personál: Michal Voženílek, Larry Cargill, Michal Smolař, František Švík, Petr Přikryl, Martin Bezděk, Renata Živná

fyzioterapeuti: Alena Dobešová, Gabriela Juřinová, Tomáš Mihalík

Vlajkonošem výpravy bude na zahajovacím ceremoniálu Veronika Kozelská Fenclová.

 

VV jednohlasně schválil návrhy nominací ALT Tornádo na MS a ME, následovně:

 

MS TOR, 21. - 29. 7. 2018, Francie (La Grande-Motte):

Posádka: Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová – posádka bude čerpat schválený příspěvek na akci ve výši 43 318,- Kč

 

ME TOR, 12. - 16. 9. 2018, Itálie (Garda):

posádka Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová – posádka bude čerpat schválený příspěvek na akci ve výši 31 325,- Kč

 

VV jednohlasně schválil návrhy nominací ALT Evropa na MS a MEJ, následovně:

MS EVR, 4. - 11. 8. 2018, Německo (Kuhlungsborn):

muži

Štěpán Sivý

Jiří Žáček

 

MEJ EVR, 8. - 14. 7. 2018, Itálie (Garda):

junioři

Tomáš Mlejnek – bude čerpat schválený příspěvek na akci ve výši 8 615,- Kč

Adam Plodek

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Cadet na MS, následovně:

 

MS CAD, 26. 7. – 3. 8. 2018, Německo (Bodstedt):

posádky:

Eliška Vychová – Magdalena Holá – posádka bude čerpat schválený příspěvek na akci ve výši 30 186,- Kč a trenér posádky bude čerpat příspěvek ve výši 14 431,- Kč

Lucie Hálová – Veronika Pfeiferová

Tadeáš Tkadlec – Matyáš Pfeifer

Michaela Cvikrová – František Žalud

Aneta Páleníčková – Nela Dvořáková

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Flying Dutchman na MS, následovně:

 

MS FD, 22. – 28. 7. 2018, Holandsko (Medemblik):

posádky:

Jiří Hrubý – Roman Houdek – posádka bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 16 823,- Kč

Petr Storch – Tomáš Palkovský – posádka bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 16 823,- Kč

 

VV jednohlasně schválil dodatečnou nominaci ALT RS Feva na MSJ, následovně:

                     

MSJ RS Feva , 4. – 8. 4. 2018, Florida (USA):

Petr Tupý – Dan Viščor – posádka bude čerpat poměrnou část celkového schváleného příspěvku na akci ve výši 39 690,- Kč

Anna Justová – Nela Viščorová – posádka bude čerpat poměrnou část celkového schváleného příspěvku na akci ve výši 39 690,- Kč

František Viták – Vojtěch Cibulka – posádka bude čerpat poměrnou část celkového schváleného příspěvku na akci ve výši 39 690,- Kč

Trenér posádek bude čerpat příspěvek ve výši 65 793,- Kč

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT RS Feva na MEJ, následovně:

 

MEJ RS Feva , 11. – 15. 8. 2018, Weymouth (GBR):

Patrik Škvařil – Sarah Buchtová – posádka bude čerpat poměrnou část celkového schváleného příspěvku na akci ve výši 37 742,- Kč

Lucie Košatová – Eliška Richterová – posádka bude čerpat poměrnou část celkového schváleného příspěvku na akci ve výši 37 742,- Kč

Lukáč Košata – Jan Richter – posádka bude čerpat poměrnou část celkového schváleného příspěvku na akci ve výši 37 742,- Kč

Trenér posádek bude čerpat příspěvek ve výši 12 418,- Kč

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Fireball na MS, následovně:

 

MS FB, 25. – 31. 8. 2018, Carnac (FRA):

posádky:

Martin Kubový – Roman Roček – posádka bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 34 927,- Kč

Jiří Parůžek – Jakub Košvica – posádka bude čerpat 50 % schváleného příspěvku schválený na akci ve výši 34 927,- Kč

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Raceboard na MS, následovně:

 

MS RAC, 25. – 30. 6. 2018, Blanes (ESP):

Pavel Kamenský – bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 20 890,- Kč

Martin Slíva – bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 20 890,- Kč

 

 

4) MČR 2018

 

M. Soušek – STK – podal informace z proběhlého MČR Catamaran Open a Devoti One.

 

M. Soušek – STK – podal informace z druhého závodu České jachtařské ligy.

 

K. Švec – KK – podal informace z proběhlého MČR RS700.

 

Výkonný výbor obdržel žádost ALT ČWA o navýšení počtu sad medailí pro MČR Bic Techno 293 a MČR RAC 2018. VV pověřil garanta MČR rozhodnout o této žádosti na místě konání závodu podle skutečného počtu přihlášených závodníku.

 

VV projednal žádost spolupořadatele MČR ORC 2018 Collins Yacht Clubu o změny v organizaci MČR ORC 2018 a rozhodl následovně:

1) Výkonný výbor jednohlasně schválil pro MČR ORC 2018 jako předsedu protestní komise Richarda Kafku, jako člena protestní komise Václava Brabce.

2) V záležitosti týkající se zařazení etapy „Jabuka“ do programu MČR rozhodl VV jednohlasně, že „Jabuka“ bude zařazena do MČR a bude započítaná jako jedna rozjížďka a nebude ji možné škrtnout.

MČR na moři 2019: podle směrnice C1 by zájemci o pořádání MČR na moři 2019 měli zaslat přihlášku do veřejné soutěže o spolupořadatelství MČR na moři 2019 do května 2018. VV doposud žádnou přihlášku neobdržel a proto v souladu se směrnicí C1 odkládá rozhodnutí o spolupořadateli MČR na moři 2019 na zasedání VV v září 2018. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit výzvu na webu ČSJ, zaslat výzvu tradičním pořadatelům MČR na moři a pozvat na zářijové zasedání VV zástupce ČANY. Termín pro podávání přihlášek je nejpozději do 31. 8. 2018.

 

 

VV jednohlasně schválil udělení výjimky pro pořádání MČR 2018 ALT 420 a rozhodl vypsat v roce 2018 pro ALT 420 MČR v termínu 28. - 30. 9. 2018, CTL182168 za podmínky dodržení stanoveného minimálního počtu závodníků, tj. deset.

VV jednohlasně schválil následující funkcionáře pro MČR LT420: hl. rozhodčí P. Přikryl; rozhodčí T. Formánek; předseda protestní komise R. Vašík; členové protestní komise L. Vavrla, K. Nedbalcová; garant MČR Radim Vašík.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 20. 6. 2018.

 

VV schválil rozdělení částek pro  KSJ v roce 2018, následovně:

 

Kraj   CELKEM
11 -   173 154
12 -     81 922
13 -     64 247
14 -     46 200
15 -     32 357
16 -     70 452
17 -     54 640
18 -     10 170
19 -     32 927
20 -     14 589
21 -    125 021
22 -      31 341
23 -      17 936
24 -      59 043
Celkem
814 000
 

VV ukládá M. Souškovi realizovat vyplacení uvedených schválených částek KSJ.

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání VV ČUS, který se konal 19. 6. 2018 na Strahově.

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z VH ČUS, která se konala 20. 6. 2018 ve sportovním centru Nymburk.

 

VV obdržel žádost Josefa Horešovského o schválení obsahu kurzu první pomoci REMOTE DISTANCE pro jachtaře, který by měl být zveřejněn na webu World Sailing. VV žádost projednal a vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou záležitost, požádá před konečným rozhodnutím o stanovisko osobu, která bude schopná obsah kurzu odborně posoudit.

 VV ukládá D. Dvořákové požádat v této záležitosti o pomoc ČOV.

 

VV obdržel žádost ALT 420 o finanční podporu následujících vrcholových posádek 420:

Zuzana Vychová / Eliška Vychová

Tobiáš Kraus / Štěpán Sedlák

Aneta Páleníčková / Klára Postránecká

Lukáš Wehrenberg / Michaela Cvikrová

František Viták / Magda Holá

VV obdrženou žádost projednal a jednohlasně rozhodl vybrat s navržených posádek k podpoře posádky  Z. Vychová – E. Vychová a L. Wehrenberg – M. Cvikrová. Každá posádka obdrží příspěvek ve výši 50 000,- Kč s tím, že posádce Z. Vychová – E. Vychová bude příspěvek vyplacen formou úhrady startovného na MSJ WS v USA a posádka L. Wehrenberg – M. Cvikrová obdrží zúčtovatelný příspěvek na realizaci tréninkového a závodního programu ve třídě 420 pro rok 2018.

 

Dále VV obdržel žádost ALT 420 o mimořádnou dotaci z rozpočtu ČSJ pro LT 420. VV konstatuje, že o tento příspěvek lze požádat v rámci grantového řízení Komise mládeže ČSJ pro rok 2018. VV žádost předal KM a doporučuje ALT 420, aby zahájila jednání s předsedou KM ČSJ Václavem Novotným.

 

Výkonný výbor gratuluje posádce TŘI SESTRY SAILING TEAM k celkovému 3. místu v závodě ROLEX GIRAGLIA CUP a posádce HEBE SAILING TEAM k vítězství v prologu tohoto závodu.

 

 

7) Různé

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o dosud stále trvajících dokončujících pracích na novém webu ČSJ. V současnosti je spuštěn žebříček klubů a žebříček závodníků. Stále se upravuje databáze členů.

 

K. Fantová – KKK – informovala o průběhu výstavy s velkou expozicí jachtingu ke stoletému výročí vzniku republiky „Re:publika 1918–2018“ (26. 5. – 17. 6. 2018, Brno). Historické materiály zapůjčil ČYK. VV tímto velice děkuje ČYKu za spolupráci a zapůjčení historických materiálů. Dále K. Fantová informovala, že brněnští novináři děkují E. Skořepové za vynikající spolupráci mezi brněnskými novináři a PR manažerkou ČSJ.

 

K. Fantová – KKK – předložila žádost o přijetí Colins Yacht Clubu do ČSJ. VV jednohlasně schválil žádost a o přijetí Colins Yacht Clubu do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno registrační číslo 1153. VV ukládá R. Vašíkovi registrovat nový klub na webu ČSJ.

 

V. Novotný – KM – podal informaci, že Komise mládeže ČSJ vyzývá LT k podávání žádostí o grant z rozpočtu KM (viz příloha zápisu). Termín pro zaslání žádosti je do 15. 7. 2018. VV ukládá D. Dvořáková zveřejnit výzvu na webu ČSJ.

 

K. Švec – KK – upozornil, že není dodržován jednací řád VV v tom smyslu, že materiály k projednání nejsou zasílány ve stanoveném termínu a doporučuje VV zjednání nápravy.

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o změně místa konání praktického semináře pro trenéry, a to namísto původně avizovaného Lipna nově v Brně ve stejném termínu 28. – 30. září 2018.

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 20. září 2018 v YC CERE.

 

Seznam příloh zápisu:

 

1. Zpráva trenéra 29er SCM – květen 2018

2. Zpráva trenéra SpS – květen 2018

3. Výzva KM ČSJ k podávání žádostí o grant z rozpočtu KM

4. Tabulka - náklady na účast SCM v roce 2018
Přílohy ke stažení

  Zpráva SCM 29er - květen (120K)
  Zpráva trenéra SPS za květen 2018 (889K)
  Výzva Komise mládeže ČSJ . Grant 2018 (419K)
  Náklady na účast SCM-2018-final (212K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ