Zápis z březnového jednání VV

Dana Dvořáková | 23.04.2006

Čtvrtek 16. března 2006, ČYK Praha

Přítomni: Bauer, Maier, Láznička, Soušek, Parůžek, Pavlovský
Omluven: Žmolík, Mrzílek, Hrubý
KK: Ondráček

1) Projednání zápisu


Zápis schválen bez připomínek.


2) Zprávy z jednotlivých oblastí

p. Láznička – KVS, HZS – informoval o jednání, které proběhlo v Českém Krumlově na městském úřadě.

p. Láznička – KVS, HZS – informoval o připravovaném školení HZS, které proběhne v Havířově začátkem dubna.

p. Soušek – STK – připravil aktualizaci soutěžního řádu, která bude projednána na dnešním zasedání VV.

p. Parůžek - KKK, KLM – podal informace o výrobě deseti nových razítek pro měřiče.

p. Pavlovský KR – informoval, že seminář rozhodčích ve Vlašimi je připravený.


3) Informace z krajů, ČWA a ČANY

p. Ondráček – KK – informoval o Valném shromáždění ČANY, které volilo nového presidenta, členy VV a KK.

VV děkuje odstupujícím členům a zejména Petru Ondráčkovi a přeje mu hodně pracovních úspěchů.

Zpráva ČANY bude součástí zápisu.


4) RD a MS, ME

VV vzal na vědomí, že tým Koutná – Preibišová se nezúčastní WSG.

p. Láznička – KVS – RD – informoval o české účasti na WSG.

VV vzal na vědomí informace o jednání KVS, která připravila návrh rozpočtu české účasti na WSG. Tento návrh neobsahuje soutěže Team Racing.VV rozhodl, že dopředu uhradí startovné a kauci. Příspěvek na dopravu a bydlení bude uhrazen po akci dle vyúčtování, maximálně do výše stanovené KVS. Výjimku tvoří ALT Hobie Tiger a Team Racing, kde kauci musí uhradit sami závodníci na místě.

Zápis KVS bude přílohou tohoto zápisu.


5) MČR 2006

VV schválil změnu termínu MČR ALT Finn z 28. 9. 2006 na 5. 5. 2006.

ČANY požádalo o dodatečné schválení koeficientu 5ip pro ALT Elan40 na závodě Euroregata. VV souhlasí s tím, že pro ostatní kategorie zůstává 4k.

p. Soušek – informoval VV, že závod Májová regata dosud není zařazen v chorvatském termínovém kalendáři. V případě, že se tak nestane do 31. 3. 2006, nebude Májová Regata oficiální soutěží ČSJ.

VV projednal otázku případného poskytnutí marketingových práv pro MČR 2006. Finanční příspěvek ČSJ může být poskytnut pouze na ta mistrovství, u kterých nebudou na pořadatele převedena žádná marketingová práva. U ostatních mistrovství ČR budou (na žádost pořadatele) marketinková práva smluvně převedena na pořadatele. U MČR, na které bude poskytnut příspěvek, budou ve smlouvě zároveň uvedeny sankce za porušení marketingových práv ČSJ.

Příjmy pořadatele MČR z dotací (např. krajů, EU, státních rozpočtů) nebudou považovány za porušení marketinkových práv ani v případě, že poskytovatel dotace bude prezentován v souvislosti s marketingovými právy ČSJ.

V odůvodněných případech může ČSJ poskytnout pořadateli pouze přesně specifikovanou část marketingových práv při současném poskytnutí příspěvku.

Definice marketingových práv ČSJ:

ČSJ je výhradním držitelem veškerých práv spojených s logem ČSJ, pořádáním mistrovství republiky v jachtingu a pořádáním dalších akcí organizovaných přímo ČSJ. Konkrétně se jedná o jakékoliv komerční použití loga ČSJ, slovního spojení „Mistrovství republiky“ a veškerých obrazových a zvukových záznamů z MČR a dalších akcí organizovaných přímo ČSJ.

VV jmenoval garanty na MČR 2006:
FB + C – A. Mrzílek
Pirát – J. Maier
Tornado – J. Maier
420 – A. Mrzílek
FD – Z. Parůžek


6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2006

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 8. 3. 2006.


7) Informace předsedy a výkonného sekretáře

VV schválil nominaci ČSJ na MS ISAF:
Muži (dvouposádkové lodě) – Petr Fiala, Michal Škoda
Ženy (dvouposádkové lodě) – Lenka Mrzílková, Hana Chudějová
Vedoucí týmu, trenér – Antonín Mrzílek


8) Různé

VV projednal a schválil návrh kandidatury Karla Bauera na předsedu ČSTV v nadcházejících volbách, které se budou konat v dubnu 2006. Karel Bauer s kandidaturou souhlasí. Kandidaturu připraví a odešle generální sekretářka ČSJ.

VV rozhodl o přijetí SK Tři Sestry – Stará Kovárna (občanské sdružení). Bylo jim přiděleno registrační číslo subjektu 1134.

p. Soušek – předložil změny soutěžního řádu platného od 1. 4. 2006. VV tento řád schválil.
Přílohy ke stažení

  zpravy_z_cany_16_3_06.doc (38K)
  zapis_z_kvs_mca_1632006.doc (20K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ