Zápis KVS

Dana Dvořáková | 01.11.2007

Schůze KVS říjen 07

Přítomni : Mrzílek, Musil, Outrata, Raška, Teplý

Omluveni: Chlup

1. Trenažer

M.Šilhavý již poněkolikáté slíbil poslat dvě varianty na měřící zařízení k posilovací lavici, ale zatím zůstalo jen u slibů! J. Outrata se pokusí zajistit urychlené dodání dokumentů.

2. Rozdělení financí na TE

Tabulka společně s pokyny k vyúčtování byla reprezentantům včas zaslána. Finanční prostředky byly rozděleny dle předem schválených pravidel. V současné době M. Soušek rozeslal konečné hodnoty ke kterým mají reprezentanti vyhotovit smlouvy. Zabezpečení TE bylo dostatečné, takže si reprezentanti mohli dovolit částečně pokrýt i náklady na trenéry.

3. Hydro-meteo tým – P. Sklenář a P. Ondráček zatím spolupracují sporadicky, protože se míjejí. Firma DHI je připravena k jednání. Jelikož se blíží termín schválení rozpočtu na příští sezónu KVS žádá P. Ondráčka o urychlené dokončení modelového výstupu z TE - do 10.11.07 (T. Mrzílek předá požadavek P. Ondráčkovi). KVS se chce blíže seznámit s případným výstupem od firmy DHI, takže T. Musil se spojí s P. Sklenářem a zjistí podrobnosti.

4. Budget 2007

VV schválil příspěvek V. Fenclové 30000,- namísto KVS navrhovaných 20000,-. Zástupci tříd, připravili přehled významných závodů reprezentantů (Grade 1 a 2, MS, ME, MSJ, MEJ) s výsledky. Na základě diskuse se KVS rozhodla přidělit rezervu ve výši 5000,-Kč (zbytek z 50000 rezervy budgetu) + 48935,-Kč (zbytek budgetu od J. Čutky) celkem tedy 53935,-Kč rovnoměrně mezi závodníky, kteří vyjeli pro ČR nominaci na OH 2008 tj. Maier a Trčka. Částku mohou využít na přípravu v Austrálii.

KVS navrhuje VV ČSJ využít mimořádnou dotaci 100000,-Kč od ČOV na zajištění reprezentantů v Austrálii na konci roku 2007.

5. Nákup kontejneru a vybavení kontejneru pro potřeby repre zejména k zabezpečení OH

VV ČSJ na minulém zasedání rozhodl koupit kontejner, který by měl výrazně zlepšit podmínky při velkých společných regatách v zámoří zejména při OH 2008. D. Dvořáková sehnala high cube kontejner- cena cca 65000,-Kč. M. Maier je ochoten jej připravit. Rozpočet zatím neumí odhadnout. Vnitřní výbava cca 100000,-Kč.

6. Doprava na MS 2008

Kontejner byl naložen 8.10. v Čechofrachtu (člun Šmídová, člun Fenclová, loďe Šmídová, Maier 2x (po vzájemné dohodě zajistí dopravu lodi Hrubému). Bobkovi loď nenaložili, protože nemají vyjasněného trenéra. Za vyložení kontejneru a uskladnění lodí, člunů a příslušenství v Melbourne odpovídá L. Šmídová a L. Mrzílková. KVS žádá sekretariát o zajištění prostoru v Melbourne pro člun a dva finny.

Dle vyjádření R. Teplého mohou závodníci, kteří se zúčastní Sail Melbourne požádat o slevu na přepravě z Evropy ve výši 300 euro. KVS žádá reprezentanty, aby tuto možnost prověřili ve svých třídách.

7. Předolympijské sympozium Praha

T. Mrzílek se 10.-13.10. zúčastnil akce: Předolympijské sympozium „Lékařské a fyziologické aspekty účasti středoevropských národních olympijských týmů na

Hrách XXIX. Olympiády Beijing 2008“.

Předolympijské symposium pořádalo Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace ve spolupráci s Českým olympijským výborem a jeho Lékařskou komisí pod záštitou Olympijské solidarity Mezinárodního olympijského výboru.

T. Mrzílek zpracuje závěry ze sympozia a prezentuje na semináři trenérů.

8. Příprava budgetu pro rok 2008, zajištění reprezentantů na MS 2008

Jelikož se jedná o rok olympijský, budou dle filozofie ČSJ podporováni pouze reprezentanti, kteří usilují o nominaci na OH nebo už nominaci vyjeli!

Reprezentanti by měli co nejdříve vědět s jakými pravidly mohou počítat! Celková částka však bude schválena až na konferenci ČSJ.

Většina reprezentantů, kteří získali nominaci nebo se budou snažit ji vyjet, je nucena absolvovat trénink a vlastní MS 2008, které je posledním nominačním závodem na OH, v Austrálii a na Novém Zélandu. Několikaměsíční pobyt v zámoří je velmi finančně náročný.

KVS se snažila ve stanovení pravidel pro rozdělení budgetu na rok 2008 přihlédnout k tomu, že se některé třídy mají šanci ještě nominovat a také zohlednila již nominované. Tabulka je rozdělena na období před kvalifikací a po ní, kdy podporu budou využívat pouze třídy či závodníci již nominovaní! Tabulka bude rozeslána členům VV ČSJ k připomínkám. Zveřejněna bude po listopadovém zasedání VV.

9. Marketingové zajištění ČSJ, zejména reprezentace ČR

KVS s politováním konstatuje, že se PR komisi a VV ČSJ doposud nepodařilo zdárně ukončit jednání o marketingovém zajištění ČSJ a tím především reprezentace ČR!

10. Rozpočet 2008

KVS projednala a schválila návrh rozpočtu na rok 2008

11. Různé

R. Teplý vstoupil do jednání s firmou Partners, která je schopna sjednat pojištění odpovědnosti pro jachtaře v limitu požadovaném na většině regat v zahraničí za velmi slušnou cenu. Sjednání pojištění by nebylo nijak vázáno se zakoupením licencí ČSJ. Každý závodník by si sjednal smlouvu jednotlivě. R. Teplý podá písemný návrh k jednání VV ČSJ v listopadu.

12. Výsledky

Ranking ISAF k 3.10.07

LAR 357 50 Fenclová

176 Vaidišová

470W 107 9 Šmídová-Mrzílková

85 Koutná-Preibischová

RSX 217 118 Kučera

130 Malina

L 813 65 Trčka

322 Čutka

F 197 24 Maier

31 Hrubý

43 Lidařík

71 Vika

470M 243 84 Fiala-Škoda

106 Bobek-Bobek

Zapsal: T. Mrzílek


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ