VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE - MČR V NÁMOŘNÍM JACHTINGU V ROCE 2023 A MČR MLÁDEŽE V ROCE 2023

Dana Dvořáková | 25.04.2022

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro rok 2023 v kategorii One design v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.2.) a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2023 v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.3.). Současně si Výkonný výbor ČSJ vyhrazuje právo tuto veřejnou soutěž zrušit jako celek, nebo zrušit samostatně veřejnou soutěž na pořadatelství MČR 2023 na moři či mládeže.


Nedílnou součástí přihlášky do veřejné soutěže musí být:

·         specifikace MČR, ke které podává uchazeč přihlášku

·         identifikaci všech Spolupořadatele(ů) a kontaktních osob

·         místo konání, termín, počet tréninkových a závodních dnů

·         formát závodu (počet a druh rozjížděk)

·         výše startovného a dalších poplatků, které nejsou zahrnuty ve startovném

·         reference nebo popis akcí obdobného rozsahu, které uchazeč v minulosti pořádal

·         pro MČR na moři: typ a počet zajišťovaných lodí; předpokládaný počet „vlastních“ lodí

 

 

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je stanoven do 15. 5. 2022. Přihlášky zasílejte elektronicky na sekretariát ČSJ.

Starší články z kategorie Výkonný výbor ČSJ

12. 3. 2022 se konala online konference EUROSAF. Český svaz jachtingu na konferenci zastupoval...

Čtvrtek, 17. března 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams

Výkonný výbor obdržel dne 9. 3. 2022 oznámení pořadatele o konání automobilového závodu „PRAŽS...

Včera se světová jachtařská federace World Sailing připojila k Mezinárodnímu olympijskému výbo...

Pozvánka na setkání rozhodčích a jednání komise rozhodčích ČSJ, které se kona...

Zobrazit všechny články


nahoru