VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE - MČR V NÁMOŘNÍM JACHTINGU V ROCE 2022 a MČR mládeže v roce 2022

Dana Dvořáková | 22.04.2021

Výkonný výbor ČSJ rozhodl vypsat veřejnou soutěž na pořadatelství MČR na moři pro rok 2022 v kategoriích One design, ORC a Offshore v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.2.) a na pořadatelství MČR mládeže v roce 2022 v souladu s platným Soutěžním řádem ČSJ B5 (čl. 3.3.). Současně si Výkonný výbor ČSJ vyhrazuje právo tuto veřejnou soutěž zrušit jako celek, nebo zrušit samostatně veřejnou soutěž na pořadatelství MČR 2022 na moři či mládeže nebo pouze některou/některé z kategorií MČR na moři.


Nedílnou součástí přihlášky do veřejné soutěže musí být:

 

·         specifikace MČR a kategorie, ke které podává uchazeč přihlášku

·         identifikaci všech spolupořadatelů(e) a kontaktních osob

·         místo konání, termín, počet tréninkových a závodních dnů

·         formát závodu (počet a druh rozjížděk)

·         výše startovného a dalších poplatků, které nejsou zahrnuty ve startovném

·         reference nebo popis akcí obdobného rozsahu, které uchazeč v minulosti pořádal

·         pro MČR na moři: typ a počet zajišťovaných lodí; předpokládaný počet „vlastních“ lodí,

 

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je stanoven do 18. 5. 2021. Přihlášky zasílejte elektronicky na sekretariát ČSJ.
Přílohy ke stažení

  soutezni_rad-2.pdf (616K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ