Vstup do areálu sportovního střediska Yachtclubu Dyje na Nových Mlýnech

Eva Skořepová | 17.04.2020

Usnesení Výkonného výboru YachClubu Dyje z.s. ze dne 16. 4. 2020
Na základě omezujících protiepidemiologických opatření Covid 19 a platných nařízení Vlády ČR a Ústředního krizového štábu ČR bude v souladu se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice pro Jihomoravský kraj od dnešního dne do odvolání zpřístupněn areál pro členy YC a sportovce vykonávající vodní sporty ve středisku YC Dyje v Pavlově za těchto podmínek:


1) Do areálu bude možné vstupovat a zdržovat se zde každý den v době od 07:00 do 19:00 hodin. Přespání a zdržování se v areálu mimo stanovenou dobu je ZAKÁZÁNO!!


2) Přístup do areálu bude umožněn pouze
o  členům YC a jejich rodinným příslušníkům žijícím ve společné domácnosti,
o  sportovcům vykonávajícím vodní sporty, a to bez doprovodu,
o  zaměstnancům a smluvním organizacím zajišťujícím servisní činnost v souvislosti s provozem střediska (popeláři, vývoz fekálií, ).


3) V areálu nejsou povoleny žádné návštěvy.


4) Pobyt v areálu bude omezen výhradně na účely výkonu vodních sportů, opravy a údržby lodí a příslušenství, opravy a údržby vlastních ubytovacích zařízení.


5) Převlékání a vystrojení sportovců, i s ohledem na klimatické podmínky, bude probíhat v jejich vlastním soukromém zařízení (obytný automobil, karavan, mobilehome,..), které užívají výhradně jen tito sportovci a jejich rodinní příslušníci a nikoliv ve společném sociálním zařízení či jiném objektu v areálu YC.

 

6) V případě, že jsou tato soukromá zařízení vybavena chemickým WC, je doporučeno je užívat a vyhnout se užívání veřejného WC v areálu.

 

7) Příprava plavidel a sportovního vybavení před vyplutím bude probíhat na travnaté ploše, případně v přístavním mole situovaném v přístavišti na vodní hladině.

 

8) U každého plavidla se bude pohybovat posádka o max. počtu 2 osob (sportovců).

 

9) Při pohybu více osob v areálu je třeba dodržovat minimální vzájemnou odstupovou vzdálenost 2 m.

 

10) Sportovní činnost bude vykonávána výhradně plavbou na vodní hladině. V rámci uděleného souhlasu nelze provádět tzv. suchý nácvik na břehu, případně další tréninkové aktivity uvnitř areálu sportovního střediska.

 

11) Ze společných sociálních zařízení budou zprovozněny a zpřístupněny jen dvě samostatné kóje (invalidi), kdy každá z těchto kójí je vybavena WC, umyvadlem s teplou vodou a sprchovým koutem, doplněná o mýdlo a dezinfekcí na ruce. K osušení rukou budou užívány jednorázové papírové utěrky. V kójích je zakázáno odkládat sportovní oblečení, výstroj, neopreny atd.

 

12) Úklid a dezinfekce prostor bude zajištěna cestou provozních pracovníků úklidu a údržby následovně:
Nejméně 3x denně - setření podlah, povrchů sanitární keramiky, klik, madel, vypínačů, polic dezinfekčním roztokem. Stejným způsobem bude probíhat i dezinfekce prostoru chemické výlevky a
jejího příslušenství. Vynesení smetí a použitých jednorázových papírových utěrek.
Každou celou hodinu - použití dezinfekce na lihové bázi a její aplikace do místnosti samostatného WC ve formě aerosolu. (Po aplikaci dezinfekce nebude možné po dobu 5-ti minut vnitřní prostory WC užívat.)
Nejméně 2x denně - dezinfekce nádob na shromažďování směsného komunálního odpadu a bezprostředního okolí formou dezinfekčního roztoku.
Po dobu trvání omezujících opatření bude mechanicky a dalším vhodným způsobem zabráněno vstupu a užívání párty stanu, dětského hřiště a dalším činnostem, které bezprostředně nesouvisí s výkonem sportovní činnosti či údržbou a opravami sportovního areálu.

 

13) Po dobu trvání omezujících opatření je autokemp, nacházející se ve sportovním areálu, zcela uzavřen a není provozován. Při pohybu ve středisku a údržbě sportovního areálu budou všechny osoby oprávněné ke vstupu používat ochranné roušky, dodržovat bezpečné rozestupy a dbát zvýšených zásad osobní hygieny.

 

14) Do areálu nebude vpuštěna veřejnost. Každá oprávněná osoba vstupující do areálu má povinnost se hlásit na recepci a současně dbát vydaných pokynů a pokynů provozních zaměstnanců a správce střediska.

 

15) Jakékoliv porušení stanovených zásad užívání sportovního střediska bude považováno za hrubé porušení provozního řádu a stanov.

 

Za výkonný výbor Yachtclubu Dyje z.s.
MVDr. Jiří Krabička - předseda v.r.


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ