VALNÁ HROMADA ČSJ 2019 – NÁVRH PROGRAMU A VÝZVA PRO ČLENY ČSJ

Dana Dvořáková | 23.01.2019

Výkonný výbor ČSJ tímto vyzývá členy ČSJ, aby zasílali jmenovité návrhy nominací na předsedu ČSJ, místopředsedu ČSJ a na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise ČSJ.

Nominace lze zasílat na sekretariát do 20. 3. 2019


Konečný termín pro podávání nominací je do zahájení samotné volby, kdy má každý delegát Valné hromady ČSJ právo navrhnout doplnění hlasovacího lístku o další kandidáty.

 

Výkonný výbor ČSJ oznamuje, že Valná hromada ČSJ se bude konat v sobotu 30. března 2019 od 10:00 v aule České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov (přízemí, za recepcí)

 

Návrh programu:

 

 

1.      volba pracovního představenstva, mandátové komise, komise pro usnesení a volební komise

2.      udělení čestných odznaků ČSJ

3.      předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2018

4.      projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost

5.      projednání zprávy o činnosti Kontrolní komise v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost

6.      projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic

7.      projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku

8.      projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ

9.      projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné hromady ČSJ

10.    diskuse

11.    volba předsedy, místopředsedy a členů Výkonného výboru ČSJ a členů Kontrolní komise ČSJ pro období 2019 – 2023

12.    předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ

13.    závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ