VALNÁ HROMADA ČSJ 2018 - POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU

Dana Dvořáková | 22.01.2018

Pozvánka na Valnou hromadu ČSJ, která se bude konat v sobotu 17. března 2018 od 10:00 v aule České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov (přízemí, za recepcí)


NÁVRH PROGRAMU VH ČSJ:

 1. volba pracovního předsednictva, mandátové komise a komise pro usnesení
 2. udělení čestných odznaků ČSJ
 3. předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2017
 4. projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost
 5. projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost
 6. projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic
 7. projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku
 8. projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ
 9. projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné hromady ČSJ
 10. projednání zpráv jednotlivých odborných komisí VV ČSJ
 11. diskuse
 12. různé
 13. předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ
 14. závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu

Starší články z kategorie Vypsání a pozvánky

Český svaz jachtingu připravil pro širokou jachtařskou veřejnost n...

Téma: Plánování ( OH) kampaně a koučování závodníků Přednášející: Ian Clingan- britský kouč...

Přejeme úspěšnou příští sezonu!

Tradiční Pálavská regata se letos pojede od 28. do 30. 4. na Nových Mlýnech v lodních třídách ...

Byla spuštěna Jachtařská akademie, která je vzdělávací platformou pro širokou veřejnost se zájmem...

Zobrazit všechny články


nahoru