Jachting ve dvou povolen!

Martin Soušek | 07.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. 4. 2020 mimořádné opatření k omezení pohybu osob k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci s COVID-19. Mezi jinými, za splnění podmínek uvedených v opatření je možné se věnovat vodním sportům, tedy i jachtingu při nejvýše dvou osobách na lodi (nebo rodiny). Což je skvělé.


Usnesení vlády ČR a Mimořádné opatření MZČR v příloze. Národní sportovní agentura vydala k tomuto usnesení výkladové stanovisko, které najdete také v příloze. Dále najdete v příloze Stanovisko Legislativní komise Českého svazu jachtingu a Aktualizaci výkladového stanoviska v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 06. 04. 2020 č. 395.
 
V Mimořádném opatření MZČR se píše:

 

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, 

 

nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.
 


Co je tedy nyní možné?


Při dodržení stanovených podmínek můžete jet do klubu nebo do mariny, odkud můžete vyplout. Nošení roušek není v tomto případě nutné (v areálu klubu při dodržování dvoumetrových rozestupů nebo na vodě). Vnitřní prostory využíváte jen k tomu, abyste vyndali lodě a vzali si potřebné věci, eventuálně šli na záchod.  
 
Podle výkladového stanoviska Národní sportovní agentury mohou fungovat i půjčovny lodí a klubové občerstvení, pokud jsou zachována omezení o prodejních prostorách – tedy prodej „z okénka“ je povolen.
 
Ve výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury se píše:

 

Prodej sportovních služeb (např. platba za vstup) „uvnitř“ v provozovně – venkovním sportovišti je nadále zakázán. Pokud se však bude jednat o prodej přes internet, po telefonu, z „okénka“ nebo jinak mimo provozovnu (např. prodavač bude stát ve dveřích provozovny), tak ten dovolen je.
Dále je třeba rozlišovat vstup na venkovní sportoviště sportující osoby jakožto člena spolku (typicky člena sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty), přičemž v tomto případě sportovní činnost nepředstavuje službu prodanou veřejnosti (nečlenovi); platba členského příspěvku ve smyslu schválených stanov na tom ničeho nemění.
 
Prodej občerstvení v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že je v provozovnách poskytovatelů služeb – venkovních sportovištích povolen prodej občerstvení mimo související vnitřní prostory provozovny, např. rychlé občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla a pití s sebou.
Řada provozoven poskytovatelů služeb – venkovních sportovišť zajišťuje doprovodné služby, jako např. prodej občerstvené pro své členy (členy spolků), respektive i veřejnost. V případě prodeje z výdejového okénka nebo tzv. „s sebou“ se jedná o obdobný případ jako u prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb, který není zakázán.
 
Prodej služeb – půjčovny (jízdních kol, šlapadel, loděk, lodí a jiných prostředků ke sportovní činnosti)
Mimořádné opatření lze vykládat tak, že prodej služeb – půjčoven jízdních kol, popř. lodí a jiných prostředků ke sportovní činnosti v provozovně není dovolen, ale pokud by se tak dělo venku, jen z „okénka“, nebo jen „ve dveřích“, tedy mimo provozovnu, tak to není zakázáno. Provozovatel je povinen zajistit pravidelnou dezinfekci vypůjčeného zařízení, a to vždy před jeho opětném půjčení další osobě.


 
S tréninkem už se začalo


Reprezentanti bratři Ondřej a Viktor Teplí a Kristýna Chalupníková zahájili trénink na Nových Mlýnech, trénují třeba také Optimisti v Brně, Jablonci, Prostějově nebo Kroměříži. Pražské kluby chystají zahájení tréninků po Velikonocích.

 

 

 

 

 

Pobyt v přírodě a na vodě zvlášť působí skvěle na psychiku a pomůže všem překonat tuto nelehkou dobu. Respektujte prosím nastavená pravidla a užívejte si krásu jachtingu zodpovědně!

 

 

 

Kluby v článku

Závodníci v článku

Starší články z kategorie Zprávy odborných komisí a HZS

pokud máte chuť a čas nám pomoci novelizovat Soutěžní řád ČSJ, přečtěte si následujíc...

K přednáškám z Brna jsme doplnili zvuk. Takže doufám, že se ti s nimi bude ještě lépe pracovat...

V zimních měsících proběhly na Lodních sportech v Brně semináře pro závodníky a rozhodčí. Poku...

Výkonný výbor KSJ Jihočeského kraje z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR zrušil plán...

Zrušení školení Hladinové záchranné služby, které se mělo konat 14.03.2020 na Seči.

Zobrazit všechny články


nahoru