Team racing regata Praha 22.04.-23.04.2006

Martin Soušek | 12.04.2006

Vážení příznivci Team Racingu, o víkendu 22.4 až 23.4 se v Yacht klubu CERE koná Team Racing ve formátu dva na dva.

Vážení příznivci Team Racingu,

o víkendu 22.4 až 23.4 se v Yacht klubu CERE koná Team Racing ve formátu dva na dva. Pro uskutečnění jsou nutné dvě podmínky a to pokles hladiny Vltavy a dostatečný počet přihlášených týmů. První podmínku asi neumí ovlivnit nikdo, ale ta druhá je ve vašich rukou (doufám, že vás osloví nízké startovné). Veškeré potřebné informace najdete v přiloženém vypsání, pouze připomínám, že je potřeba se emailem přihlásit nejpozději do úterý 18.4.

Jakub Kozelský

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarní TR Praha 2006


VYPSÁNÍ ZÁVODU

Yacht Klub CERE a SAS

PROGRAM ZÁVODU

22.4.

Registrace

Setkání kormidelníků

Rozjížďky

0900-1000

1000

1100-1800

23.4

Ranní setkání kormidelníků

Rozjížďky

Ukončení závodu, vyhlášení vítězů

0945

1000-1500

1600

1. MÍSTO KONÁNÍ

Závod se koná 4.-6.listopadu v Praze v Jachtkubu CERE.
Klub naleznete ZDE (odkaz na www.mapy.cz)

2. Pořadatel

Pořadatelem závodu je YC CERE a SAS.

3. Pravidla

3.1. Závod se bude konat podle pravidel tak, jak je definováno Závodními pravidly jachtingu. Platí Dodatek D ZPJ pro závod družstev.

4. Závodníci

Vzhledem k minimální ceně startovného, které bude použito pouze pro přímé náklady se závodem, může být kterýkoliv závodník vyzván k výpomoci při organizaci (příprava lodí, startování, příprava tratě, rozhodování v rozjížďkách apod.)

5. Bezpečnost

Všichni závodníci jsou povinni mít vlastní záchrannou vestu předepsaného výtlaku a jsou povinni ji míti oblečenou a řádně upevněnou od vyplutí do přistání.

6. Družstva, Podmínky účasti

6.1. Závod je určen pro družstva, které se skládají ze čtyř závodníků (dvou dvoučlenných posádek). Družstvo zastupuje Team leader, který může být pátým nezávodícím členem týmu. Team leader musí být starší 18 let.

6.2. Název týmu může obsahovat název klubu, jméno sponzora nebo výrobku nebo jiné označení družstva. Název nesmí mít urážlivý či jiný význam odporující dobrým mravům. Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku družstva, pokud se domnívá, že tuto podmínku nejsou splněny. V případě názvu týmu, který je delší než 16 znaků, může Pořadatel používat zkrácenou verzi názvu týmu.

6.3. Všichni závodníci musí splňovat podmínky dle ISAF kodexu oprávnění.

7. Předběžné PŘihlášky, potvrzení přihlášky

7.1 Družstvo, které má zájem účastnit se závodu musí poslat závaznou přihlášku na email cere@cere.cz s názvem týmu a jménem team leadra. Nejpozději do úterý 18.4.2006.

7.2 Pokud se k tomuto datu nepřihlásí dostatečný počet družstev má pořadatel právo závod zrušit. Pořadatel může tento termín prodloužit.

7.3 Nejpozději 18.října 2006 Pořadatel potvrdí (případně odmítne) předběžné přihlášky.

7.4 Družstvo, která poslalo předběžnou přihlášku, závodu se nemůže zúčastnit a pořadatel již není schopen zajistit náhradní tým, je povinno uhradit storno poplatek 500kč. Tuto odpovědnost na sebe přebírá Team leadr.

7.5 Startovné je 1000,-Kč pro družstvo 4 osob (+páté osoby team leadera). Za každého závodícího člena týmu, který v tomto kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let, obdrží tým slevu 100,-Kč, pokud je členem SCM nebo YC CERE pak obdrží slevu 100,-Kč.
Startovné musí být uhrazena při registraci před zahájením závodu.

8. Vratná záloha – demage deposit

8.1 Každé družstvo je zodpovědné za škody na lodích a vybavení pořadatele. Vratná záloha (demage deposit) ve výši 3000Kč musí být zaplacena nejpozději při registraci.

8.2 Tato záloha bude použita pro zaplacení škod na lodích nebo příslušenství pořadatele. Kolize, která způsobí škodu, bude okamžitě vyšetřena rozhodčím a pořadatelem za přítomnosti osoby, která plachtila na poškozené lodi, a osoby, která kolizi způsobila. Bude odhadnuta výše škody a určena zodpovědná osoba. Jestliže celková škoda přisouzená družstvu je vyšší než záloha, družstvo musí poskytnout další zálohu dříve, než mu bude umožněno pokračovat v závodu.

8.3 Družstvo, které bude shledáno neschopným plachtit bezpečně, bude vyloučeno z následujících rozjížděk.

8.4 Škody, které nebudou přisouzeny žádnému družstvu mohou být rovnoměrně rozděleny mezi všechny družstva do výše zálohy

9. Lodě, Minimální váha posádky

9.1 Závod se pojede na lodích typu 420 (bez hrazd a bez spinakrů) dodaných pořadatelem. Závodníci jsou povinni plachtit na lodích tak, jak jsou poskytnuty pořadatelem a jak bude upřesněno v Plachetních směrnicích

9.2 Není stanovena minimální váha posádky.

10. Časový plán

viz úvodní strana

11. Formát závodu

Závod se bude konat jako Závod družstev „dva na dva“ podle dodatku D ZPJ. Počet rozjížděk závisí na počtu přihlášených družstev a povětrnostních podmínkách. Formát závodu bude určen v Plachetních směrnicích.

Neznemožní-li to povětrnostní podmínky, předpokládá se, že všechny týmy budou závodit každý (i poslední) den závodu.

12. Trať závodu

Tratě jednotlivých rozjížděk se budou skládat z několika krátkých úseků tak, aby doba trvání jedné rozjížďky byla asi 8-12min.

13. Bodovací systém

Bodovací systém bude dle Dodatku D a Plachetních směrnic.

14. Doprovodné lodě

Doprovodné lodě se musí registrovat v kanceláři závodu před první rozjížďkou.

15. Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou k dispozici při registraci. Návrh znění Plachetních směrnic bude k dispozici na webových stránkách pořadatele před závodem.

16. Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu série nebo závodu bez jakékoli náhrady.

17. Odpovědnost

Všichni, kteří se účastní této série nebo závodu, tak konají na vlastní nebezpečí. Pořadatel, nebo jakákoli strana podílející se na organizaci série nebo závodu, se zříká jakékoli zodpovědnosti za zranění, smrt, osobní nebo materiální škodu, ztráty nebo náklady vzniklé z jakékoli příčiny, včetně nedbalosti, ve spojení s závodem nebo po závodě.

Neváhej nás kontaktovat, pokud máš jakoukoliv otázku ohledně závodu, možnostech ubytování, pobytu v Praze nebo by jsi se rád zúčastnil, ale nemáš tým, rád by jsi pomohl s organizací nebo by jsi se rád na rozjížďky přišel podívat.

Contacts/ Kontakty
Event director: Jakub Kozelsky: cere@cere.cz , mobile: +420 775 108 850, Fax: +420 242 498 256


Prosím vyplňte a odevzdejte při registraci:

REGISTRATION FORM / Registrační formulář

for the / k závodu

Jarní TR Praha 2006

Name of the Team / jméno týmu

Name

Rok narození/ Year of birth

Reg. číslo
(CZE only)

HELM 1/ kormidelník 1

CREW 1/ kosatník 1

HELM 2/ kormidelník 2

CREW 2/ kosatník 2

TEAM LEADER

Name
Address
mobile
fax
E-mail

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

We agree to be bound by the rules of the ISAF, the Notice of Race and the Sailing Instructions. We understand that the Organising Authority accepts no responsibility for loss of life, injury, or loss of, or damage to any vessel or equipment.

Bereme na vědomí, že závod se bude konat podle ZP ISAF, vypsání a plachetních směrnic. Jsme srozuměni s tím, že pořadatel neručí za jakékoliv škody nebo ztráty způsobené na zdraví, životech, lodích nebo jiných zařízeních.

_________________ ____________________________

Date/ Datum Signature of team leader/ Podpis Team leadera


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ