ŠKOLENÍ NOVÝCH TRENÉRŮ JACHTINGU III. TŘÍDY V PRAZE

Eva Skořepová | 09.11.2023

Letošní druhé školení trenérů III. třídy ČSJ proběhlo opět v Praze, tentokrát v klubu OYC. Adepti z řad závodníků i rodičů se sešli v pátek v 17 hodin na Císařské louce v klubovně OYC.

Po seznámení účastníků a objasnění, co je vede k získání licence trenéra, se již věnovali scénářům tréninku. Po zkušenostech z minulých školení a také na základě zpětné vazby od účastníků jarního školení, si téma na sobotní praktickou část vybrali budoucí trenéři již 14 dní dopředu, aby se mohli lépe připravit. Dle programu TMK proběhly ještě přednášky a diskuse na téma bezpečnosti, vybavení člunu, pohybu trenérského člunu při závodech a základů trenérské činnosti.


 

 

Sobotní ráno se vyvedlo, a tak po nastrojení pěti lodí RS Tera, které dal k dispozici též OYC, proběhl brífink se závodníky a před 11 hodinou vypluli trenéři na dvou člunech, které zapůjčily kluby ČYK a CERE na vodu. Vzhledem k tomu, že na Vltavě v tomto termínu probíhaly závody, tak se podařilo sehnat pouze po jednom figurantovi z řad OYC a CERE. Naštěstí mezi adepty byla většina mladých současných závodníků, a tak tři lodě obsadili budoucí trenéři.

 

 

 

 

Někteří ve feedbacku hodnotili kladně, že mohli zažít na vlastní kůži práci kolegů. Postupně se jednotliví trenéři věnovali svým vybraným tématům, ale odpoledne vítr bohužel chřadl a chřadl až uchřadl. Poslední tři trenéři už měli těžkou úlohu předvést svoje cvičení ve větru 0 až 1 uzel. Po úklidu lodí a člunů si účastníci vyslechli hodnocení praktické části od svých kolegů a lektora. V 19 hodin se odebrali k domácímu úkolu, a sice zpracování videa a přípravě rozboru na další den.

 

 

V neděli dopoledne proběhl rozbor videí jednotlivých trenérů, opět s připomínkami od kolegů a lektora, a také sladké odměnění mladých figurantů Aničky a Káji. Poté již došlo na vyzkoušení připojení notebooků a zadání testů. Všichni adepti splnili obě části zkoušky na trenéra III. třídy jachtingu, tak jim můžeme gratulovat a doufat, že se budou trenérské činnosti věnovat a dále na sobě pracovat.

 

 

Děkuji všem účastníkům za jejich zodpovědný a aktivní přístup, někteří mají předpoklady stát se výbornými trenéry.

 

Děkuji hlavně Štěpánovi Staniekovi z OYC za zázemí jejich klubu a zapůjčení lodí včetně trenažéru a také klubům ČYK a CERE za zapůjčení člunů. Také Českému svazu jachtingu, který finančně podporuje vzdělávání trenérů.

Tonda Mrzílek, lektor školení III. třídy

Starší články z kategorie Zprávy odborných komisí a HZS

Dívejte se v pátek 3. 11. na ČT2 na Dobré ráno věnované jachtingu.

Jednání komise rozhodčích se uskuteční online ve čtvrtek 9.11.2023 ve 20:00

Ve věku 94 let zemřel v pondělí 16. 10. pan Karel Flégr.


Blahopřejeme Karlu Hejlovi k jeho 88. narozeninám.

Zobrazit všechny články


nahoru