Povolení k závodu - 071108

Dana Dvořáková | 01.06.2007

Mistrovství ČR - Stylová regata,,Biograd - Chorvatsko

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA

TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

LUČKA KAPETANIJA ZADAR

LUČKA ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

Klasa:342-04/07-01/9

Ur.br:530-03-04/05-07/02

Biograd na Moru, 29.05..2007.

Lučka kapetanija Zadar-ispostava Biograd na moru nadležna temeljem članka 1. Zakona o Lučkim kapetanijama (N.N. RH br. 124/97) rješavajući zahtjev JAHT KLUBA BIOGRAD

Od 29.05.2007. I na temelju članka 71. Pravilnika o uvijetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka ( N.N. RH br. 90/05) i članka 202. ZUP-a donosi:

RJEŠENJE

ODOBRAVA SE ODRŽAVANJE

STYLOVE REGATE,REGATE KRSTAŠA

Od 02.06.-07.06.. 2007. na regatnom polju Pašmanskog, i Murterskog kanala.

Organizator natjecanja dužan je održavati red na podrućju natjecanja, osigurati brodice za spašavanje i voditi brigu o svim vidovima sigurnosti plovidbe i nesmetano odvijanje plovidbe. Organizator natjecanja dužan je svakoj brodici / jahti koja sudjeluje na regati provjeriti valjanost dozvole za plovidbu (brodice), odnosno svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu (jahte ),također provjeriti uvjerenje / svjedodžbu o osposobljenosti posade.

Regatu završiti do zalaska sunca.

OBRAZLOŽENJE

JAHT KLUB BIOGRAD podnio je zahtjev da mu se odobri održavanje

STYLOVE REGATE, REGATE KRSTAŠA dana 29.05.2007. Ocijenivši da je zahtjev osnovan, Lučka kapetanija Zadar-ispostava Biograd na moru, udovoljava zahtjevu, te je riješila kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba po tar. Br. 1 i 2 Tarife upravnih pristojba Zakona o upravnim pristojbama (N.N. RH br. 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena i na podnesku poništena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka u Zagrebu, u roku od 15 dana po primitku ovog rješenja. Žalba se predaje putem ove kapetanije, a biljeguje se sa 50,00 kn upravne pristojbe.

DOSTAVITI:

1.Lučka Kapetanija - Zadar

2.Organizator natjecanja

3.Pismohrana


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ