Nové lodě pro kluby a reprezentanty 

Eva Skořepová | 19.04.2021

Český svaz jachtingu díky dotacím z MŠMT již podruhé dodal závodní lodě a surfové plováky reprezentantům a tréninkové lodě do klubů. Z nových závodních Optimistů Devoti se radují členové SpS, SCM a SpS Techno 293 má k dispozici foilové plováky, nové skify získalo SCM 29er, přibylo šest nových plachetnic ILCA (Laser) a do klubů bylo rozděleno 26 tréninkových Optimistů a 9 lodí třídy RS Feva.  Lodě třídy Optimist připravené k proměření v YC CERE v Praze

 

 

Z měření lodí třídy Optimist

 

RS Feva a Optimist míří do Českého Yacht Klubu.

 

 

 Dvě plachetnice RS Feva připluly do YC LS Brno. 

 

 

 

Mladí reprezentanti si poprvé strojí své nové Optimisty na Gardě. 

 

 

 

Radost z nového prkna

 


 
Realizace výběrového řízení pro investice ČSJ 2020 

 

 

Příprava výběrového řízení pro investice ČSJ v roce 2020 probíhala od listopadu 2019.  

 

 

Analýza potřeb

Nejprve bylo třeba zjistit materiální potřeby v klubech. Komise mládeže a rozvoje členské základny (KMR) v listopadu 2019 sestavila dotazník pro kluby, které provádějí výcvik jachtařů a jejich závodní týmy se zúčastňují pohárových soutěží. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké lodě z podporovaných (Optimist, RS Feva, Techno 293, ILCA) i nepodporovaných lodních tříd v klubech mají, jejich stáří a zda by byly vhodné na výměnu či prodej. Dále zda a jaké mají kluby motorové čluny a vleky, zda disponují mikrobusem pro dopravu závodníků. Součástí šetření bylo i zjištění počtu trenérů a jejich kvalifikace i jak početné mají závodní týmy u podporovaných tříd. 


  
Šetření se zúčastnilo 45 klubů. Ze sesbíraných dat vyplynuly následující celkové potřeby klubů: 99 lodí Optimist v závodní verzi, 104 lodí Optimist v „tréninkové“ verzi, 34 lodí RS Feva, 30 plováků Techno 293, 37 lodí ILCA, 10 plováků iQFoil, 9 lodí RS Tera, 4 lodě RS Vision, 3 lodě Cadet, 2 lodě RS Quest, 2 lodě 420. Dále pak 19 motorových člunů o délce cca 4,5 m a s motorem o výkonu 40–50 HP, 5 motorových člunů vhodných do vln o délce cca 5,5 m a s motorem o výkonu 40–50 HP a 10 malých motorových člunů o délce cca 3,5 m a s motorem o výkonu 10–30 HP.  
  


Vyhodnocení požadavků klubů a ALT 

Na základě analýzy potřeb klubů a zkušeností při pořizování materiálu z investiční dotace MŠMT v roce 2019 byl v únoru předložen první návrh investičního záměru pro rok 2020 v tomto rozsahu:  

 

 • 3 trenérské nafukovací čluny s pevným dnem, délka 540–560 cm, motor 50 HP
 • 3 vleky (jeden s nástavbou na Optimisty, druhý na Lasery a třetí na 29ery) 
 • 8 plachetnic ILCA 
 • 8 plováků iQFoil 
 • 12 plováků Techno 293
 • 5 plachetnic 29er 
 • 10 plachetnic RS Feva 
 • 10 plachetnic Optimist v závodním provedení 
 • 26 plachetnic Optimist v klubovém provedení.  

 

Dále bylo rozhodnuto, že závodní lodě se budou pořizovat bez plachet, neboť u nich nelze dosáhnout dotačními pravidly předepsané udržitelnosti.  


  
Schválení záměru  

VV ČSJ v březnu předběžně odsouhlasil návrh pořizovaného materiálu a pověřil statutární zástupce ČSJ analýzou dotačního programu a přípravou podkladů pro sepsání žádosti. 

 


  
Žádost o dotaci MŠMT   

Statutární zástupci ČSJ provedli v březnu analýzu dotačního programu MŠMT s názvem podprogramu 133D523 „Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže 2020“, z které vyplynulo, že program je vhodný pro pořízení požadovaného materiálu. Dále byly ve spolupráci s hospodářem Martinem Souškem upřesněny finanční zdroje spoluúčasti dotace. Z velké části se jednalo o nevyčerpané zdroje dotací z loterií z minulých let a z prodeje staršího majetku ČSJ (zejména člunů a trupů 29er).  


  
Statutární zástupci ČSJ sepsali v dubnu draft žádosti o dotaci. Za účelem zjištění finančního rozsahu provedl Tomáš Musil rámcový průzkum trhu a připravil pro VV ČSJ návrh investičního záměru. 

 


  
Schválení žádosti o dotaci MŠMT   

Na základě aktuálního průzkumu cen a trhu, Výkonný výbor ČSJ v dubnu upravil své rozhodnutí z března o záměru pořízení movitého majetku z investičního programu MŠMT takto: 

 

 • 3 trenérské čluny s vleky v celkové hodnotě cca 2 500 000 – 2 700 000 Kč 
 • 6 plachetnic ILCA v celkové hodnotě cca 1 100 000 – 1 200 000 Kč 
 • 20 plováků IQFoil v různé konfiguraci vybavení celkem za cca 1 800 000 – 2 000 000 Kč 
 • 4 plachetnice 29er v celkové hodnotě cca 1 300 000 – 1 500 000 Kč 
 • 36 plachetnic Optimist (závodní i tréninkové) celkem za cca 2 050 000 – 2 450 000 Kč
 • 9 plachetnic RS Feva v celkové hodnotě cca 1 200 000 – 1 300 000 Kč 


Předseda ČSJ, Radim Vašík, na základě schválení VV ČSJ odeslal žádost o dotaci na MŠMT. 

 


  
Příprava nákupu  

V červnu byla MŠMT předschválena investiční dotace z Podprogramu 133D 523 „Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže“. Výše celkových nákladů materiálu je 10 560 422 Kč. Výše schválené dotace je  8 000 000 Kč. Vlastní zdroje jsou 2 560 422 Kč. MŠMT vyzvalo ČSJ, aby do 31. 7. 2020 doložil veškeré podklady z výběrových řízení a potvrzené smlouvy na dodávky. 

 


   
Výběr partnera pro dotační management  

Tomáš Musil v červnu poptal tři firmy na dodávku administračních služeb spojených s realizací výběrových řízení v rámci uvedené investiční dotace. Nejnižší nabídkovou cenu zaslala firma Pyramida CS (150 000 Kč + DPH), se kterou ČSJ spolupracoval i v předchozím roce. VV ČSJ na svém červnovém zasedání výběr firmy Pyramida CS schválil. 
   

 

 

Výběr dodavatelů  

 

Marketingový průzkum trhu 


Vladimír Dvořák a Tomáš Musil připravili podklady pro marketingový průzkum. V termínu od 23. 6. do 3. 7. 2020 pak probíhal marketingový průzkum s cílem zjistit aktuální nabídku trhu pro nákup materiálního vybavení. Průzkum provedla společnost Pyramida CS. Vyhodnocení zpracoval Vladimír Dvořák.  

 


Schválení hodnoticí komise  


V červenci VV ČSJ schválil komisi pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na čluny, vleky a plachetnice Laser, 29er, Optimist, RS Feva a plováky IQ Foil ve složení: Vladimír Dvořák, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil a Radim Vašík.  

 

 

Vytvoření výběrových řízení  

 

Hodnotíce komise společně s firmou Pyramida CS na základě výsledků marketingového průzkumu trhu rozhodla o tom, že výběrová řízení budou na každou oblast probíhat samostatně.  

Celkem tedy bylo vypsáno 8 samostatných výběrových řízení:  

 

1. tři trenérské čluny 

 

2. tři vleky, jeden s nástavbou pro plachetnice Optimist, jeden s nástavbou pro plachetnice ILCA a jeden s nástavbou pro plachetnice 29er 

 

3. šest plachetnic ILCA 

 

4. devět plachetnic RS Feva 

 

5. čtyři plachetnice 29er 

 

6. dvacet plováků iQFoil   

 

7. deset závodních plachetnic Optimist 

 

8. dvacetšest klubových plachetnic Optimist 
  
Pro každou z osmi soutěží byla vytvořena detailní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy. 

 

Výběrová řízení probíhala jako otevřená prostřednictvím portálu veřejných zakázek

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/cesky-svaz-jachtingu

 
U každé soutěže byla jediným hodnoticím kritériem cena. 

 

Dále bylo na www.sailing.cz v aktualitách uvedeno upozornění na probíhající výběrové řízení a firmy, které odpověděly na marketingový průzkum byly na uveřejnění výběrového řízení upozorněny e-mailem. 

 


   
Vyhodnocení nabídek 

V termínech jednotlivých výběrových řízení byly předloženy a posouzeny tyto nabídky:  

 

1. Motorové čluny – 4 nabídky (AVAR Yacht, BG Technik CS a.s., MARINE s.r.o., ProYachting). Jako vítězná byla vybrána nabídka člunů VSR 5.4 s motory Yamaha od firmy AVAR Yacht. 

 

2. Vleky – 4 nabídky (AVAR Yacht, JB přívěsy s.r.o., ProYachting, RHC Otinoves s.r.o.). Jako vítězná byla vybrána nabídka vleků od firmy RHC Otinoves s.r.o.

 

3. Plachetnice ILCA – 2 nabídky (Devoti Sailing s.r.o., ONEYACHT s.r.o). Komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku lodí ILCA od firmy Devoti Sailing s.r.o.

 

4. Plachetnice 29er – 2 nabídky (ProYachting, REAT s.r.o.). Komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku lodí 29er od firmy ProYachting.  

 

5. Plováky IQ foil – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka plováků iQFoil od firmy Water solutions s.r.o.

  

6. Plachetnice RS Feva – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka plováků iQFoil od firmy ProYachting. 

 

7. Závodní plachetnice Optimist – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka závodních plachetnic Optimist od firmy Devoti Sailing s.r.o.

 

8. Klubové plachetnice Optimist – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka tréninkových plachetnic Optimist od firmy REAT s.r.o.

 

  

 

Realizace

Vítězní dodavatelé byli schváleni VV ČSJ a byli s nimi podepsány smlouvy. Během listopadu a prosince 2020 byl ČSJ dodán objednaný materiál. Čluny a vleky byly registrovány u státních úřadů.  

 

Během prosince proběhl aukční odprodej (obálkovou metodou) 3 starších člunů VSR, který byl částečným zdrojem finanční spoluúčasti dotace. Dále byla s ALT 29er dohodnuta dlouhodobá zápůjčka (s opcí na odprodej) 4 starších lodí 29er. 


Zároveň byly opět osloveny kluby s cílem aktualizovat informace o svých potřebách. Následně byl ve spolupráci s trenéry SPS a SCM a jednotlivými lodními třídami sestaven klíč přidělení nově pořízeného majetku (tréninkové a závodní lodě Optimist, RS Feva, lodě ILCA a plováky iQFoil). Jednotlivým závodníkům a klubům byly předloženy podmínky dlouhodobé zápůjčky. 

 

 

Postup rozdělení 

Lodě 29er budou provozovány svazem ve stejném režimu jako lodě pořízené v roce 2013. Proto nebyly dále zahrnuty do rozdělování. 

 

Komise mládeže a rozvoje (KMR) vypracovala dotazník, jenž byl rozeslán k vyplnění klubům pracujícím s mládeží, a který obsahoval 28 otázek. KMR již při odeslání tohoto dotazníku měla připravené bodové ohodnocení možných odpovědí na jednotlivé otázky. Pomocí tohoto bodového ohodnocení byly došlé dotazníky (celkově od 30 klubů) seřazeny od klubu s nejvyšším počtem po klub s nejnižším počtem bodů. Dva z klubů nepožádaly o žádný materiál, který byl v rámci tohoto projektu přidělován, a pro další vyhodnocování byly tedy vyřazeny. Celkový součet bodů byl 425,5, celková hodnota (dle vysoutěžených cen) materiálu byla 4 729 044 Kč. Z těchto údajů byla vypočtena teoretická výše podpory pro jednotlivé kluby, na jakou mají tyto kluby nárok, dle dotazníku.  

 

Jako primární ukazatel při finálním rozdělování byly vzaty návrhy trenérů SPS a SCM, kteří tyto své návrhy komunikovali s jednotlivými ALT. Dle těchto návrhů byl přidělen tento materiál konkrétním členům RD, SCM a SPS: 

 

 • ILCA 5 lodí: Viktor Teplý, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Michal Rais, Zdeněk Vysloužil 
 • iQFoil 16 plováků: Karel Lavický, Kateřina Švíková, Jana Slívová, Barbora Švíková, David Drda, Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Alexandra Lojínová, Radim Hasman, Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, Šimon Skřepek, Kateřina Altmannová, Adam Nevelöš, Nicol Říčanová, Tibor Nevelöš
 • RS Feva 8 lodí: po dvou lodích YCLS Brno a YC Pardubice, po jedné lodi YC CERE, ČYK, Lokomotiva Plzeň a Lokomotiva Cheb
 • Optimist 8 závodních lodí: Jeremiáš Přikryl, Jiří Tomeš, Jan Valenta, Matyáš Ráža, Jáchym Klíma, Jan Kraus, Ondřej Klíma, Julie Čaganová 

Dále byla sečtena hodnota tohoto materiálu pro jednotlivé příjemce a tato hodnota byla odečtena od jejich teoretické výše podpory. Díky tomuto kroku vzniklo redukované pořadí, ve kterém se nahoru posunuly kluby, kterým nebylo návrhem trenérů a ALT nic přiřazeno. KMR následně přiřadila zbývající materiál: 

 

 • ILCA 1 loď: JK Brno
 • iQFoil 4 plováky: Jan Kuchař, Lukáš Diviš, Adéla Rašková, Pavel Netík 
 • RS Feva 1 loď: DIM České Budějovice 
 • Optimist 2 závodní lodě: YC Velké Dářko, JK Cheb 
 • Optimist 26 tréninkových lodí: tři lodě JK Jestřábí, po dvou lodích JK Brno, JK Sokolov, YC Velké Dářko, YC Dyje, JMJ Staré Splavy, JK Prostějov, LS Kroměříž, VS Lanškroun a po jedné lodi JK Cheb, YC CERE, Lokomotiva Cheb, JK Plzeň, VS Duchcov, DIM České Budějovice, TJ Sokol Palkovice 


KMR postupovala dle redukovaného pořadí a přiřazovala materiál dle požadavků daného klubu (jak bylo popsáno v dotazníku). Výjimkou byly iQFoily, u kterých rozdělení zbývajících plováků bylo v gesci trenéra SCM Milana Hájka. 
Díky výše popsanému postupu byl přidělen nový materiál 27 klubům. 

 


 

Předávání  

Dne 19. 2. proběhlo ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem předáváni velké většiny lodí ILCA, RS Feva, Optimist Devoti a plováků iQFoil jednotlivým závodníkům a zástupcům oddílů. Zbývající lodě jsou předávány individuálně správcem majetku ČSJ Michaelem Maierem v Roudnici nad Labem. Lodě Optimist od firmy FarEast jsou předávány průběžně zástupci svazu v Praze v areálu YC CERE. 

 

 


Hodnocení projektu  

Hlavním cílem projektu je zlepšení materiálních podmínek dospělých i juniorských reprezentačních družstev a rozvoj členské základny svazu. Prvního cíle bylo nepochybně dosaženo. Zda se podaří naplnit i cíl druhý, ukážou následující sezóny. V návaznosti na obdobnou podporu v roce 2019 zatím můžeme pozorovat nárůst členské základny alespoň ve třídě Optimist. 


VV ČSJ děkuje všem členům svazu, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. 
  

 

 


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ