Náhradní termín Valné hromady ČSJ 2020 a návrh programu

Dana Dvořáková | 04.05.2020

Výkonný výbor ČSJ na svém dubnovém zasedání schválil náhradní termín konání Valné hromady ČSJ, která se bude konat v neděli 28. června 2020 od 10.00 v Aule České unie sportu na Strahově.


 

Návrh programu:

 

1.      volba pracovního představenstva, mandátové komise, komise pro usnesení

2.      udělení čestných odznaků ČSJ

3.      předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2019

4.      schválení doplňovací volby nových členů VV

5.      projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ v uplynulém období

6.      projednání zprávy o činnosti Kontrolní komise v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost

7.      projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic

8.      projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku

9.      projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ

10.    projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné hromady ČSJ

11.    zprávy odborných komisí ČSJ

12.    projednání a schválení novelizace Stanov ČSJ

13.    diskuse

14.    předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ

15.    závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu

 

 

Ostatní materiály (mandát delegáta, čerpání rozpočtu 2019, návrh rozpočtu 2020) budou zaslány elektronicky nejpozději 10 dní před VH.

 


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ