Monitoring povodňových škod

Dana Dvořáková | 04.05.2006

Před časem jsme Vás žádali o sepsání evidence škod v souvislosti s nedávnými povodněmi. Blíží se termín odevzdání podkladů pro ČSTV.

Evidenci škod zašlete na sekretariát (jachting@cstv.cz) nejpozději do 15. května. Je nutné uvést zejména tyto údaje :

- název TJ/SK, včetně IČ, organizačního čísla přiděleného ČSTV, okresu a kraje

- pojmenování majetku – např. hřiště fotbalu, volejbalu, kabiny fotbalu, tělocvična apod.

- právní vztah k majetku – vlastnictví TJ/SK, v provozu TJ/SK na základě smlouvy o nájmu, výpůjčce

- zda je majetek pojištěn a uplatněna náhrada škody, event. výše přiznaného odškodnění

- věcný popis způsobené škody

- odhad způsobené škody s rozdělením na nemovitý a movitý majetek

- odhad vlastních finančních zdrojů použitelných na odstranění škod

Děkuji.

Dana Dvořáková


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ