Letní setkání finnařů na Seči

Dana Dvořáková | 27.06.2006

Zveme jménem Yachtclubu Pardubice všechny finnaře na čtvrtý ročník sportovně přátelského setkání, které se koná ve dnech 15. a 16. července 2006 na Sečské přehradě - Ústupky (49°49´7,9´´N, 15°39´14,8´´E).

Setkání je určeno pro všechny finnaře bez rozdílu, od vrcholových závodníků po začátečníky a zejména pro rekreační jachtaře bez registrace. K účasti není zapotřebí žádných formalit. Zveme srdečně i ty co vlastní loď nemají a zajímají se o tuto populární lodní třídu, dále pak početný doprovod závodníků.

Akce je poprvé součástí oficiální celostátní termínové listiny jachtařských závodů jako veřejný otevřený závod VOZ. V rámci setkání se uskuteční předem neurčený počet rozjížděk způsobem, který bude pro účastníky překvapením a podrobnosti se dozví při slavnostním nástupu.

K závodu je třeba, aby si každý účastník přivezl dobrou náladu a hlavně, jakoukoliv cenu pro své soupeře, vhodnou pro závěrečné vyhlášení pořadí závodníků. Pořadí bude provedeno losováním a předáním těchto cen.

Samostatné ocenění získá nejstarší loď na startu, nejkrásnější loď, nejmladší a nejstarší závodník.

Závěr a vyhodnocení prvního dne závodu bude pokračovat v některém z přilehlých kulturních podniků.

Občerstvení v průběhu závodu a večerní program je zajištěn.

Zájemci o ubytování si mohou zajistit rezervaci v Chatové osadě na pláži tel. 469638928 nebo 469676320.

Předpokládané zahájení akce je v sobotu v 11.00 a ukončení v neděli 13.hod.

Minimální startovné činí 300,-Kč za účastníka, vyšší startovné není omezeno.

Za případné potvrzení účasti předem děkujeme.

Těšíme se na Vás. Karel Čajčík a Jirka Lejhanec

YC Pardubice

Více informací o závodech na Sečské přehradě na adrese http://yachtsec.vanad.com

Další případné informace

Karel Čajčík, Tel. 603 229 345

Specielní plachetní směrnice pro setkání Finnařů na Seči - ročník 2006

Místo konání závodu: Sečská přehrada-Ústupky, kotviště YC Pardubice ve dnech 15.-16.7.2006

Závodní dráha a počet rozjížděk ( na vodě):

Bude určeno pořadatelem při nástupu závodníků s ohledem na povětrnostní podmínky.

Účastníci, kteří svou loď strojí méně často, mohou požádat o přidělení pomocníka tak, aby důstojně stihli začátek závodu.

Při plavbě je doporučeno v maximální možné míře dodržovat základní pravidla jachtingu.

Závodí-li však na Finnu dáma i v tomto roce platí, že má absolutní přednost plavby ať pluje kterýmkoliv směrem a jakoukoliv rychlostí.

Všichni závodníci musí mít na sobě vhodné ochranné a záchranné prostředky od vyplutí do přistání.

Střídání posádek na jedné lodi je dovoleno.

Maximální povolený náskok v předu plující plachetnice je 50m.

Úprava dráhy během plavby je možná a bude oznámena pořadatelem, pokud se mu to podaří včas technicky zajistit. Může se také týkat jen vybraných závodníků.

V případě protestu proti závodní komisi, nebo mezi závodníky se skládá protestné 2500,- v korunách, nebo v jiné volně směnitelné měně stejné hodnoty. Toto protestné je nevratné.

Návrhy na spolupráci od případných sponzorů se příjmají.

Zdravotní dozor na vodní hladině zajišťuje vlajková loď HZS (Hladinová záchranná služba)YC Pardubice.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

Závodníci jsou ve vlastním zájmu povinni dodržovat přiměřený pitný režim.

Vyskytne-li se případ, že některá plachetnice nemá dosud uznané jméno, je možné zajistit dodatečně důstojné pokřtění lodi přímo v prostoru kotviště.

Na vodě je třeba dbát zvláštního ohledu na plující plachetnice starší více jak čtvrt století a na závodníky, kteří se dosud pohybovali na vodní hladině zcela osamoceni, nebo na plavidle bez jakéhokoliv oplachtění.

Po ukončení závodu bude na slavnostním nástupu stanoveno konečné pořadí v závodě losováním a předáním cen dle zvláštních pravidel.

Některé ceny mohou být předány již u společného večerního setkání na určeném místě.

Závodní komise

Seč 12. června 2006


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ