Jachtařské fórum 2020

Eva Skořepová | 01.12.2020

Novinka v kalendářích členů Českého svazu jachtingu, ale i jiných zájemců o český jachting probíhala čtyři večery od pondělí 23. do čtvrtka 26. listopadu prostřednictvím Microsoft Teams. Každý tak měl možnost se připojit, ať už byl v Praze, Brně nebo kdekoli na světě.


Tato nová platforma, jejímž cílem je zejména umožnit diskusi mezi odpovědnými osobami v ČSJ a jejími členy má být paralelou k Valné hromadě, kde na konstruktivní debatu nezbývá čas, protože Valné hromadě, jakožto nejvyššímu orgánu ČSJ, jsou vyhrazeny i jiné úkoly.

 

 

Letošního Jachtařského fóra se zúčastnilo 81 aktérů, kteří diskutovali o vizích a cílech připravených pracovní skupinou Reorganizace ČSJ pod vedením Václava Brabce. Každý večer byl věnován jiné části. Po krátkém zahájení vždy následovala prezentace dané problematiky vedoucími pracovních skupin. V pondělí se diskutovalo o sportovní činnosti a reprezentaci. S tématem účastníky seznámil Tomáš Musil, místopředseda ČSJ a předseda Sportovního úseku. V úterý byly na programu kluby a kraje. Toto téma prezentovala předsedkyně Komise klubů a krajů a členka VV Kateřina Fantová. Středa patřila PR a marketingu, kde Kateřina Fantová jako předsedkyně PR komise a PR manažerka ČSJ Eva Skořepová společně představily dokument Strategie komunikace ČSJ 2021–2024. Poslední večer byl věnován organizaci. Tohoto tématu se zhostili Václav Brabec a Vláďa Dvořák, člen VV a předseda Trenérsko-metodické komise.

 

Zhruba po 45 minutách vždy následovala moderovaná diskuse, ve které se k různým tématům vyjadřovali nejenom trenéři, funkcionáři klubů a krajů, ale také závodníci a rodiče. Všechny večery byly zaznamenávány, pokud jste se tedy Jachtařského fóra nemohli zúčastnit, můžete si jednotlivé večery přehrát na těchto odkazech:

 

1. Sportovní činnost – PONDĚLÍ:

https://youtu.be/Zdx_wZHN6Fs

 

2. Kraje & Regionální organizace – ÚTERÝ:

https://youtu.be/6YXsjq5IUTk


3. PR & Marketing – STŘEDA:

https://youtu.be/BcWcwuhGYkI

 

4. ČSJ – organizace ­– ČTVRTEK:

https://youtu.be/Cs_PnDe2JNI

 

Děkujeme všem za účast na letošním Jachtařském fóru, za vaše konstruktivní názory a připomínky. Pracovní skupina Reorganizace ČSJ v následujícím týdnu jednotlivé výstupy (video záznamy, zápisy ze schůzek, poskytnutou písemnou zpětnou vazbu) zpracuje a naplánuje termín schůzek v dílčích pracovních skupinách, které se budou konat v týdnu od 4. 1. 2021. Těchto schůzek se budou moci účastnit také členové ČSJ, kteří o to projeví zájem. Jednotlivé pracovní skupiny aktualizují dokument Projektový záměr, aby tak mohl být předložen Valné hromadě k projednání.

 

Věříme, že čas strávený na jednotlivých diskusních večerech byl přínosný pro celý český jachting.

 

 


 


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ