Čestné odznaky ČSJ udělené na Valné hromadě ČSJ

Eva Skořepová | 23.03.2024

Na Valné hromadě ČSJ, která se konala v sobotu 23. března v Praze na Strahově, byly uděleny dva zlaté, sedm stříbrných a jeden bronzový čestný odznak ČSJ. 


 

Udělené odznaky:
Zlatý odznak – Ivan Kantorík, 1945, JK Ostrava
Zlatý odznak – Lubomír Hofmann, 1948, Yacht Club Velké Dářko

Stříbrný odznak – Zdeněk Adam, 1956, Jachetní oddíl VS Duchcov
Stříbrný odznak – Ing. Arch. Jiří Bobek, 1958, Yachtclub Baník Ostrava
Stříbrný odznak – Alexandr Dyškant, 1943, Yacht Club Velké Dářko
Stříbrný odznak – MVDr. Jiří Krabička, 1954, YC Dyje
Stříbrný odznak – Jiří Lejhanec,1945, Yachtclub Pardubice
Stříbrný odznak – Michael Maier, 1964 JK Máchova Jezera Staré Splavy
Stříbrný odznak – Zdeněk Parůžek, 1959 JK Lázně Toušeň
Stříbrný odznak – Zdeněk Sünderhauf, 1954 ČYK Praha – udělen již na začátku ledna na první přednášce Jachtařské akademie.

Bronzový odznak – René Sehnal, 1974, Yacht Club SaS

 

 

Zlatý odznak – Ivan Kantorík, 1945, JK Ostrava

Dlouholetý trenér, rozhodčí, závodník a předseda Jachetního klubu Ostrava (dříve Jiskra Hrušov, později pak MCHZ Ostrava se významně zasloužil o rozvoj jachtingu. Jachtařský klub založil v roce 1972 a téměř po celou dobu jeho trvání stál v jeho čele. Zároveň působil jako trenér a rozhodčí, závodně je aktivní ještě i dnes ve svém věku 77 let. Klubu a jachtingu zasvětil celý svůj život a vychoval několik generací skvělých jachtařů.

(převzal Ladislav Hyrš)

 

 

 

Zlatý odznak – Lubomír Hofmann, 1948, Yacht Club Velké Dářko

Je nejstarším registrovaným členem Yacht Clubu Velké Dářko. Od roku 1956 za klub závodil v různých lodních třídách. Členem výboru klubu byl s několika kratšími přestávkami celkem 39 let, pracoval jako trenér mládeže, měl na starost organizaci závodů, dlouhodobě vedl komisi rozhodčích a námořního jachtingu. Jeho hlavní činností byla práce v závodních komisí jachtařských závodů jak na Velkém Dářku, tak i na všech vodách České republiky i Slovenska. Rovněž byl členem komise rozhodčích ČSJ. V posledních letech se věnuje hlavně námořnímu jachtingu a jako kvalifikovaný kapitán se každoročně účastní námořních plaveb a závodů. Byl jmenován zasloužilým rozhodčím ČSJ a od roku 2007 je držitelem čestného stříbrného odznaku ČSJ.

 

 

 

Stříbrný odznak – Zdeněk Adam, 1956, Jachetní oddíl VS Duchcov

Zdeněk Adam tento měsíc oslavil 68 let. Od roku 1981 je předsedou jachetního klubu Vodní sporty Duchcov a tuto funkci vykonává dodnes. Začínal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ve třídě Cadet. V mládí stavěl plachetnici Fireball, na které pak také závodil. Významným způsobem se zasadil o rozvoj a údržbu materiální základny, která slouží k rozvoji sportovní činnosti klubu. Jednalo se především o nákup pozemků a následnou výstavbu loděnice v Oldřichově, rozvoj loděnice v Církvicích a Duchcově, nákup autobusu, motorových člunů a jiného materiálního vybavení pro závodníky. Jako předseda se snaží o udržování dobrých společenských vazeb v klubu. Za to mu patří veliké díky všech jeho členů. 

(převzal Martin Kršnák)

 

 

 

Stříbrný odznak – Ing. Arch. Jiří Bobek, 1958, Yachtclub Baník Ostrava

Začínal s jachtingem na winsurfingu v oddílu jachtingu TJ Slavia Havířov v roce 1984. Později přestoupil do Yachtclubu Baník Ostrava, kde příležitostně závodil v lodní třídě Fireball. Od roku 1998 byl členem oblastního výboru svazu jachtingu Severní Moravy ve funkci sekretáře a později ve funkci předsedy. Po reorganizaci krajského uspořádání vykonával funkci předsedy KSJ Moravskoslezského kraje, následně Moravskoslezského krajského svazu jachtingu. Od roku 2001 zastupoval moravskoslezský jachting ve výboru MS KS ČSTV, kde stále působí v rámci MS KO ČUS. Je trenérem II. třídy, věnoval se závodníkům na lodích Optimist, 420 a 470. Dále je aktivním rozhodčím II. třídy a členem HZS. Ve spolupráci s členy OJ TJ Sokol Palkovice pomohl obnovil tradici organizace závodu Interpohár, pro jehož pořádání zajišťoval finanční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Je dlouholetým členem Kontrolní komise ČSJ a od roku 2023 jejím předsedou.

 

 

 

Stříbrný odznak – Alexandr Dyškant, 1943,  Yacht Club Velké Dářko

Je jedním z nejstarších členů Yacht Clubu Velké Dářko, vloni oslavil 80. narozeniny, členem klubu je od roku 1959. Ve výboru klubu aktivně pracoval celkem 22 let jako jednatel a správce majetku. Pravidelně se zúčastňoval všech závodů na Velkém Dářku jako člen závodní komise a pořadatel. V letech 2005 až 2015 pracoval jako správce loděnice na Velkém Dářku.
Ve svém věku je neustále aktivní a účastní se všech sportovních a pracovních akcí v klubu.

 

 

 

Stříbrný odznak – MVDr. Jiří Krabička, 1954, YC Dyje

Od roku 1988 vykonával funkci statutára Yachtclubu na Pasohlávkách v organizaci TJ Vodní sporty Břeclav. Již při budování dolní Novomlýnské přehrady se významně podílel a zasloužil se o vznik a budování nového Yachtclubu Dyje Břeclav v Pavlově. Od založení Yachtclubu Dyje v roce 1992 byl jeho předsedou až do roku 2022, kdy předal vedení klubu dál. Za 32 let se aktivně podílel nejen na budování a rozvoji jachtingu, ale i na organizaci a zajištění jachtařských závodů, kterých se účastní dodnes. Svým přičiněním, snahou, úsilím a aktivitou se významně podílel na rozvoji jachtingu v Česku.

(převzala Svatava Poláková)

 

 

 

Stříbrný odznak – Jiří Lejhanec, 1945, Yachtclub Pardubice

Začínal s jachtingem na Seči už v jedenácti letech, kdy spolu se svými čtyřmi bratry škemral u Pepíka Janouška, aby je svezl na Pirátu. Následně přišla stavba první vlastní lodě – Mloka, z prken a s palubou z překližky. Od roku 1958 přišly i první závody, Jirka se hned od začátku umisťoval na předních pozicích a velké boje sváděl zejména s Mirkem Cenkem a Zdeňkem Směšným. Následovala stavba laminátového Mloka, dřevěného Finna a pak i dalších lodí. Jirka je celou sportovní kariéru členem v jediném jachtařském klubu –TJ TMS Pardubice, který se po roce 1989 přejmenoval na současný Yachtclub Pardubice. Zároveň během kariéry zastával i řadu funkcí – byl předsedou KSJ a také dlouholetým předsedou svého mateřského klubu. Z této pozice se významně zasloužil o získání současné základny klubu na Sečské přehradě a aktuálně si plní dlouholetý sen o rozvoji další jachtařské základny na písníku Hrádek. K vodě a jachtingu přivedl syna Jirku a vnuka Filipa, kteří oba zaznamenali nemálo sportovních úspěchů v celostátních soutěžích. Nejen oni se těší, že si s ním ještě minimálně jednou na Seči zazávodí.

(převzal Martin Srdínko)

 

 

 

Stříbrný odznak – Michael Maier, 1964, JK Máchova Jezera Staré Splavy

Začínal v Yachtclubu Roudnice na dětských lodních třídách Optimist a Cadet. Na mezinárodní úrovni začal závodit v lodní třídě Cadet v roce 1976. V lodní třídě Finn startoval 33x na mistrovství světa (Finn Gold Cup), 27x na mistrovství Evropy, 6x vyhrál mistrovství světa masters, na mistrovství Evropy získal stříbrnou medaili a třikrát vyhrál závod EuroOlymp. Pětkrát se na Finnu zúčastnil olympijských her (1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Athény, 2008 Peking a 2012 Londýn). Jako jediný Čech v historii závodil na Americkém poháru – byl členem týmu +39 CHALLENGE v letech 2004–2007. V současné době je skipperem slovinské supermaxijachty WAY OF LIFE a závodí také na Staru. Od roku 2009 je členem JK Máchova Jezera Staré Splavy. Michael Maier se stal také patnáctkrát absolutním vítězem ankety Jachtař roku a v letech 1994 až 2012 byl členem OLYMPU. Za svou dlouhou jachtařskou kariéru získal celkem 32 titulů mistra republiky (Cadet 2x, Finn 16x, Kajutové lodě 2x, Star 12x).

(převzal Jiří Fetterle)

 

 

 

Stříbrný odznak – Zdeněk Parůžek, 1959 JK Lázně Toušeň

Začínal s jachtingem ve čtrnácti letech jako kosatník na lodi třidy 420 v Jachtklubu Toušeň, jehož členem zůstává dodnes. Již v mladickém věku okusil plavbu po moři, když se s tatínkem, který postavil loď jménem Solaris, a toušeňským Přemkem Drábkem plavili po Baltu. Na prahu dospělosti Zdeněk přesedlal z třídy 420 na Fireball. Tomu jako aktivní závodník zůstal věrný po bezmála čtyřicet let, nadále jako kosatník, a sám dokonce postavil dvě lodě, které pojmenoval Aldebaran a Aldebaran II. Dlouho tvořil stálou posádku „Zdeňků“ se jmenovcem Poloprutským, v roce 1983 spolu vybojovali mistrovský titul. V druhé polovině devadesátých let se pak dal dohromady s kormidelníkem Vláďou Myslíkem, který patřil k české fireballistiské špičce. S ním závodil dalších více než patnáct let a s ním také patřil do posádky, která na počátku tisíciletí zvítězila na mistrovství ČR ve třídě Café 24. Tou dobou se před Zdeňkem již otevřela jeho druhá významná jachtařská etapa, která započala tím, že posadil své dva syny na mládežnickou loď Cadet. K závodění tak přidal roli trenéra. Později, jak synové odrostli, přebíraly po nich štafetu na Cadetu dvě neteře, ale ani po skončení této rodinné návaznosti Zdeněk třídu neopustil. Již v roce 2008 se stal jejím předsedou a zůstává jím dodnes. Podílel se za tu dobu na výchově a přípravě spousty dětí, mezi nimiž najdeme i skvělé a nadějné jachtaře. Významně se zasadil o setrvání této mezinárodní mládežnické dvouposádkové třídy na českých vodách, když v průběhu let počty závodníků výrazně poklesly, a dopomohl jejímu opětovnému růstu v nedávné době. Zdeněk se jachtingu věnoval i mimo aktivit přímo u vody. V letech 2006–2014 působil ve výkonném výboru ČSJ, kromě jiného i jako předseda komise mládeže, a dlouhé roky je také měřičem různých lodních tříd, včetně Fireballu i Cadetu.

 

 

 

Bronzový odznak – René Sehnal, 1974, Yacht Club SaS

Začínal s jachtingem ve Slavoji Vyšehrad (dnes ČYK) na lodní třídě Cadet, následně závodil na lodních třídách Flying Dutchmann, Fireball, Devoti One a v neposlední řadě se stále intenzivně věnuje námořnímu jachtingu. V současné době je členem Yacht Clubu SaS. Dlouhodobě vykonává činnost rozhodčího ve všech specializacích. Bronzový odznak je mu udělen při příležitosti životního jubilea 50 let.
 

 

Všem oceněným gratulujeme!

 

 

Starší články z kategorie Zprávy odborných komisí a HZS

Jachtařské přednášky v roce 2024 proběhly v termínu od 9. ledna do 27. února 2024. Celkově je ...


Jednání Komise rozhodčích se konalo v neděli 10.3.2024 v Třemošnici.

V Třemošnici letos opět panovala přátelská atmosféra a účastníci se aktivně zapojili do diskus...

V sobotu 9.3.2024 proběhne tradiční setkání rozhodčích v Třemošnici. V neděli navazuje jednání...

Zobrazit všechny články


nahoru