ČESKÝ SVAZ JACHTINGU VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE TRENÉRŮ

Dana Dvořáková | 08.02.2019

  1. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist
  2. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial
  3. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X
  4. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er

 Náplň práce:

 

a)     Připravují plán akcí SCM/SPS na sezonu (období říjen až říjen následujícího roku) a předkládají jej v září daného roku KVS k posouzení, která jej následně postupuje VV ČSJ ke schválení na jeho

říjnovém zasedání.

Při přípravě plánu akcí se řídí zásadami uvedenými v příloze 6.11 Návrhu koncepce podpory lodních tříd.

b)     Sledují adepty na zařazení a navrhují KVS zařazení závodníků do SPS/SCM a do RD či RDJ.

c)     Spolupracují se závodníky a jejich osobními trenéry na přípravě individuálního plánu na sezonu.

d)     Určují pravidla hodnocení členů SCM a zveřejňují je současně s návrhem plánu akcí na sezonu.

e)     Jedenkrát měsíčně podávají VV ČSJ písemnou zprávu o činnosti SPS/SCM a hodnocení členů SPS/SCM.

f)      Spolupracují s osobními, klubovými příp. třídovými trenéry a kondičním trenérem ČSJ.

g)     Předkládají návrh na případné poskytnutí sportovního materiálu ČSJ.

h)     Pravidelně komunikují s rodiči závodníků. Sledují a vyhodnocují plnění tréninkových plánů (deníků) jednotlivých závodníků.

i)      Navrhují nominace závodníků na jednotlivé významné závody a akce.

j)      Rozhodují o využití finančních i materiálních prostředků vyčleněných v rozpočtu ČSJ na přímou podporu členů SCM/SPS.

k)     Jsou zodpovědní za efektivní využití finančních prostředků SPS/SCM.

 

Požadujeme:

 

-       Zkušenosti se závodním jachtingem v mezinárodním měřítku

-       Zkušenosti závodní a trenérské s danou lodní třídou

-       Schopnost komunikovat v anglickém jazyce

-       Mezinárodní zkušenosti a kontakty v oblasti trimu a techniky jízdy

-       Platný řidičský průkaz min. BE

-       Platný průkaz Vůdce malého plavidla min. M

-       Komunikační schopnosti

 

Nabízíme:

 

-          Pro výkon uvedené náplně práce bezplatné zapůjčení motorového člunu VSR s vlekem

-          Roční odměnu 390.000 Kč za min. 100 dní na vodě

-          Finanční prostředky až do výše stanovené rozpočtem ČSJ (cca 350.000 Kč) ročně na úhradu nákladů (ubytování, cestovné, stravné, služby) související s akcemi dle ročního tréninkového plánu                 přípravy a výkonu uvedené náplně práce

-          Volnou pracovní dobu

-          Smlouvu na období 1. 7. 2019 – 31. 8. 2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce

 

Informace o pozici:

Společnost                                                  Český svaz jachtingu, IČ 61379387

Požadované vzdělání:                                min. ukončené SŠ s maturitou

Preferovaný typ pracovního poměru:         OSVČ

 

Informace pro uchazeče k podání přihlášky do výběrového řízení:

Přihlášku do výběrového řízení zašlete písemně nebo předejte osobně po dohodě s paní Danou Dvořákovou (tel. +420 604 186 733) na adresu Český svaz jachtingu, Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha v zapečetěné obálce s označením „Výběrové řízení - TRENÉR“. Na uvedenou adresu musí být přihláška doručena nejpozději do pátku 29. 3. 2019 do 12:00 hod. Nedílnou součástí přihlášky jsou:

·         Jméno, Příjmení, datum narození, IČ, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefonní kontakt, emailová adresa uchazeče o pozici.

·         Označení jedné ze čtyř vypsaných pozic, na kterou se uchazeč hlásí.

·         Motivační dopis s uvedením, jakým způsobem uchazeč plní všechny výše uvedené požadavky uvedené v odstavci „Požadujeme“ tohoto dokumentu.

·         Prostou kopii řidičského průkazu a průkazu vůdce malého plavidla.

·         Písemně zpracované vlastní představy o výběru talentovaných sportovců a způsobu jejich hodnocení.

·         Písemně zpracovaný vlastní návrh rámcového ročního plánu přípravy závodníků v rozsahu 100 dní na vodě.

Nekompletní přihláška může být důvodem k vyřazení uchazeče z výběrového řízení.

 

 

V Praze dne 5. února 2019

                                                                                                       Ing. Karel Bauer, CSc.

                                                                                                              předseda ČSJ

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Přílohy:

·         Příloha 6.11 Návrhu koncepce podpory lodních tříd

 

 

Použité zkratky:

·         SPS – Sportovní středisko mládeže

·         SCM – Sportovní centrum mládeže

·         ČSJ – Český svaz jachtingu

·         KVS – komise vrcholového sportu ČSJ

·         VV ČSJ – Výkonný výbor ČSJ

·         RD – Reprezentační družstvo ČSJ

·         RDJ – Reprezentační družstvo juniorů ČSJ

 

Příloha 6.11 - Zásady pro Tréninkový plán (program přípravy):

 

Při přípravě tréninkového plánu a plánu akcí se trenéři SCM/ SPS řídí následujícími zásadami:

 

·         V období do konce střední školy je objem omezen tak, aby závodníci stíhali školu v normálním tempu (tedy jako ostatní vrstevníci). Maximální využití všech prázdnin a víkendů. Minimalizace dní mimo školu (nicméně s nějakou absencí musí závodníci počítat). Pro dlouhodobý vrcholový sport je výhodné ze společenského i osobnostního hlediska univerzitní vzdělávání, a tak i program SPS a SCM by měl být uzpůsobený tomu, aby závodníci byli schopni se dostat na VŠ. Minimální objem musí být 100 dní trenérem SPS/SCM organizovaných akcí (vč. závodů) na vodě v roce. Doporučený objem vč. individuální přípravy by měl být 130 až 150 dní. Po nástupu na VŠ se předpokládá výrazně rozvolněné studium s doporučeným objemem cca 150 až 200 dní na vodě.

·         Tréninkový plán na sezónu je rozdělen na 4 fáze

  •    Přípravnou –obvykle podzim-zima, zásadní je rozvoj fyzičky a velký důraz je kladen na trénink na vodě a rozvoj techniky (minimum závodů)
  •    Závodní – obvykle jaro, brzké léto – velký podíl závodů, rozvoj zejména závodních dovedností (taktika, strategie, psychika)
  •    Vrcholnou – obvykle MS (či ME). Forma (fyzická i závodní) by zde měla vrcholit na konkrétním závodě. U mládeže je to obvykle v průběhu prázdnin
  •    Regenerační – cca měsíc bez jachtingu, po dvou týdnech bez fyzické přípravy pomalý náběh nového ročního cyklu

·         Fyzická příprava je celoroční, převážně individuální v rozsahu cca 5-6 jednotek v týdnu.

 

·         Plán by měl obsahovat cca 8–10 závodů za sezonu a co nejvíce tréninkových akcí, pokud možno v mezinárodním kolektivu.

 

·         Plán fyzické a jachtařské přípravy je pro členy SPS a SCM mandatorní, výjimky jen ve výjimečných jednorázových případech (zranění, zkouška v nevhodném termínu, rodinné důvody)

 

 
Přílohy ke stažení

  csj_vypisuje_vyberove_rizeni_na_pozice_treneru.pdf (737K)


nahoru
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
SOUHLASÍM VÍCE INFORMACÍ