chvilku strpení...

Závazné dokumenty ČSJ

     F10Žádost o vznik/aktualizaci základního členství ČSJ
     F12Žádost o zařazení/aktual. databáze funkcionářů ČSJ
     F13Objednávka závodních licencí
     F14Objednávka reklamní licence
     F15Potvrzení o lékařské prohlídce
     F16Ohlášení přestupu
     F17Ohlášení hostování
     F20Evidence členské základny
     F21Přihláška k závodu - registrační formulář
     F22Hlášení HRo o závodě
     F23Registrace doprovodného člunu
     F24Form ZK: Podpisový arch (720, DNF,...)
     F25Seznam porušení pravidla 42 - Pohon
     F26Výsledek protestů
     F27Seznam projednávaných protestů - časový plán
     F28Formulář - hlášení pojistné události
     F31Protestní formulář
     F41Cestovní příkaz ČSJ
     F42Vyúčtování náležitostí funkcionářů
     F43Vyuctovani pripevku clena RD
     F44Zahraniční platba
     F51Vyúčtování příspěvku MČR
     F61Návrh pro udělení čestného odznaku
     F71Žádost o grant
     F72Zpráva o průběhu grantu
     F73Vyúčtování Grantu
     F80Prezenční listina školení znovujmenování
     F81Žádost o jmenování rozhodčím
     F82Hlášení člena Protestní komise nebo Umpire
     F83Žádost o jmenování členem HZS
     F84Potvrzení o výkonu praxe HZS ČSJ
     F85Příklad Stanov spolku
     F86Memorandum mezi ČSJ a APL
     F87Stanovisko MD ČR k zajišťování zdravotní služby pl
     V1 Zápis z lednového jednání VV 2008
     V2 Zápis z únorového jednání VV 2008
     V3Zápis z březnového jednání VV 2008
     V4Zápis z dubnového jednání VV 2008
     V5Zápis z květnového jednání VV 2008
     V6Zápis z červnového jednání VV 2008
     V7Zápis ze zářijového jednání VV 2008
     V8Zápis z říjnového jednání VV 2008
     V9Zápis z listopadového jednání VV 2008
     V10Zápis z prosincového jednání VV 2008
     V11Zápis z lednového jednání VV 2009
     V12Zápis z únorového jednání VV 2009
     V13Zápis z březnového jednání VV 2009
     V14Zápis z dubnového jednání VV 2009
     V15Zápis z květnového jednání VV 2009
     V16Zápis z červnového jednání VV 2009
     V17Zápis ze zářijového jednání VV 2009
     V18Zápis z říjnového jednání VV 2009
     V19Zápis z listopadového jednání VV 2009
     V20Zápis z prosincového jednání VV 2009
     V21Zápis z lednového jednání VV 2010
     V22Zápis z únorového jednání VV 2010
     V23Zápis z březnového jednání VV 2010
     V24Zápis z dubnového jednání VV 2010
     V25Zápis z květnového jednání VV 2010
     V26Zápis z červnováho jednání VV 2010
     V27Zápis z říjnového jednání VV 2010
     V27Zápis ze zářijového jednání VV 2010
     V28Zápis z listopadového jednání VV 2010
     V29Zápis z prosincového jednání VV 2010
     V30Zápis z lednového jednání VV 2011
     V31Programové prohlášení VV ČSJ 2011-2014
     V32Zápis z únorového jednání VV 2011
     V33Zápis z březnového jednání VV 2011
     V34Zápis z dubnového jednání VV 2011
     V35Zápis z květnového jednání VV 2011
     V36Zápis z červnového jednání VV 2011
     V37Zápis ze zářijového jednání VV 2011
     V38Zápis z říjnového jednání VV 2011
     V39Zápis z listopadového jednání VV 2011
     V40Zápis z prosincového jednání VV 2011
     V41Zápis z lednového jednání VV 2012
     V42Zápis z únorového jednání VV 2012
     V43Zápis z březnového jednání VV 2012
     V44Zápis z dubnového jednání VV 2012
     V45Zápis z květnového jednání VV 2012
     V46Zápis z červnového jednání VV 2012
     V47Zápis ze zářijového jednání VV 2012
     V48Zápis z říjnového jednání VV 2012
     V49Zápis z listopadového jednání VV 2012
     V50Zápis z lednového jednání VV 2013
     V50Zápis z prosincového jednání VV 2012
     V51Zápis z únorového jednání VV 2013
     V52Zápis z březnového jednání VV 2013
     V53Zápis z dubnového jednání VV 2013
     V54Zápis z květnového jednání VV 2013
     V55Zápis z červnového jednání VV 2013
     V56 Zápis ze zářijového jednání VV 2013
     V57Zápis z říjnového jednání VV 2013
     V58Zápis z listopadového jednání VV 2013
     V59Zápis z prosincového jednání VV 2013
     V60Zápis z lednového jednání VV 2014
     V61Zápis z únorového jednání VV 2014
     V62Zápis z březnového jednání VV 2014
     V63Zápis z dubnového jednání VV 2014
     V64Zápis z květnového jednání VV 2014
     V65Zápis z červnového jednání VV 2014
     V66Zápis ze zářijového jednání VV 2014
     V67Zápis z říjnového jednání VV 2014
     V68Zápis z listopadového jednání VV 2014
     V69Zápis z prosincového jednání VV 2014
     V70Zápis z lednového jednání VV 2015
     V71Zápis z únorového jednání VV 2015
     V72Zápis z březnového jednání VV 2015
     V73Zápis z dubnového jednání VV 2015
     V74Zápis z květnového jednání VV 2015
     V75Zápis z červnového jednání VV 2015
     V76Zápis ze zářijového jednání VV 2015
     V77Zápis z říjnového jednání VV 2015
     V78Zápis z listopadového jednání VV 2015
     V79Zápis z prosincového jednání VV 2015
     V80Zápis z lednového jednání VV 2016
     V81Zápis z únorového jednání VV 2016
     V82Zápis z březnového jednání VV 2016
     V83Zápis z dubnového jednání VV 2016
     V84Zápis z květnového jednání VV 2016
     V85Zápis z červnového jednání VV 2016
     V86Zápis ze zářijového jednání VV 2016
     V87Zápis z říjnového jednání VV 2016
     V88Zápis z listopadového jednání VV 2016
     V89Zápis z prosincového jednání VV 2016
     V90Zápis z lednového jednání VV 2017
     V91Zápis z únorového jednání VV 2017
     V92Zápis z březnového jednání VV 2017
     V93Zápis z dubnového jednání VV 2017
     V94Zápis z květnového jednání VV 2017
     V95Zápis z červnového jednání VV 2017
     V96Zápis ze zářijového jednání VV 2017
     V97Zápis z říjnového jednání VV 2017
     V98Zápis z listopadového jednání VV 2017
     V99Zápis z prosincového jednání VV 2017
     Z1Zápis KVS - leden 2008
     Z2Zápis KVS - únor 2008
     Z3Zápis KVS - březen 2008
     Z4Zápis KVS - duben 2008
     Z5Zápis KVS - květen 2008
     Z6Zápis KVS - červen 2008
     Z7 Zápis KVS - říjen 2008
     Z8Zápis Komise rozhodčích - březen 2008
     Z9Zápis Komise mládeže - březen 2008
     Z10KK - Zpráva o kontrole hospodaření ČSJ za rok 2007
     Z11KK - Zpráva o kontrole hospodaření KM za rok 2007
     Z12KK - Zpráva o kontrole čerpání rozpočtu RD ČSJ-07
     Z13KK - Zpráva o kontrole hospodaření SCM YC CERE -07
     Z14Zápis Komise mládeže - listopad 2008
     Z15Zápis Komise rozhodčích- listopad 2008
     Z16Zápis Komise krajů a klubů-listopad 2008
     Z17KK - Zpráva o kontrole čerpání rozpočtu RD ČSJ-08
     Z18Zápis KVS - listopad 2008
     Z19Hodnocení RD - listopad 2008
     Z20Návrh strategie ČSJ 2009-2012
     Z21Zápis KVS - prosinec 2008
     Z22Návrh výběru členů SCM pro VV CSJ
     Z23Zápis KVS - leden 2009
     Z24Zápis KVS - únor 2009
     Z25KK - Zpráva o kontrole hospodaření SCM YC CERE -08
     Z26KK - Zpráva o kontrole hospodaření KM za rok 2008
     Z27Zápis z jednání Komise rozhodčích- březen 2009
     Z28Zápis KVS - březen 2009
     Z29Rozdělení budgetu pro RD
     Z30Zápis KVS - duben 2009
     Z31Zápis KVS - květen 2009
     Z32Navrh strategie CSJ 2009-12 upr VV CSJ b)
     Z33Zápis KVS - červen 2009
     Z34KK - Zpráva o kontrole hospodaření ČSJ za rok 2008
     Z35Zápis KVS - září 2009
     Z36Zápis KVS - říjen 2009
     Z37Zápis KVS - listopad 2009
     Z38Zápis TMK - prosinec 2009
     Z39Zápis KVS - leden 2010
     Z40KK - Zpráva o kontrole hospodaření SCM YC CERE -09
     Z41KK - Zpráva o kontrole hospodaření KM za rok 2009
     Z42KK - Zpráva o kontrole čerpání rozpočtu RD ČSJ-09
     Z43Zápis KVS - únor 2010
     Z44Zápis KVS - březen 2010
     Z45Zápis z jednání Komise rozhodčích- březen 2010
     Z46Zápis KVS - duben 2010
     Z47Zápis KVS - květen 2010
     Z48 Zápis KVS - červen 2010
     Z49Výkonnost RD 1 pololetí 2010
     Z50Zápis KVS - září 2010
     Z51Zápis KVS - říjen 2010
     Z52Zápis z jednání legislativní komise ČSJ
     Z53Zápis KVS - listopad 2010
     Z54Zápis KVS - prosinec 2010
     Z55Nominační pravidla ČSJ na OH 2012
     Z56KK -Zpráva o kontrole hospodaření SCM YC CERE -10
     Z57KK - Zpráva o kontrole hospodaření KM -10
     Z58KK - Zpráva o kontrole čerpání rozpočtu RD ČSJ
     Z59Zápis KVS - únor 2011
     Z60Zápis z jednání Komise rozhodčích- březen 2011
     Z61Zápis KVS - březen 2011
     Z62Zápis KVS - duben 2011
     Z63Zápis KVS - květen 2011
     Z64Zápis KVS - červen 2011
     Z65Zápis KVS - září 2011
     Z66Zápis KVS - říjen 2011
     Z67Zápis KVS - listopad 2011
     Z68Zápis Komise rozhodčích- listopad 2011
     Z69Zápis Komise krajů a klubů-listopad 2011
     Z70Zápis KVS - prosinec 2011
     Z71Zápis KVS - leden 2012
     Z72Zápis ze schůze TMK 2012
     Z73Zápis KVS - únor 2012
     Z74Zápis KVS - březen 2012
     Z75Zápis KVS - duben 2012
     Z76Zápis Komise mládeže - duben 2012
     Z77Zápis KVS - květen 2012
     Z78Zápis KVS - červen 2012
     Z79Souhrn zpráv z OH 2012
     Z80Zápis KVS - listopad 2012
     Z81Zápis Komise rozhodčích- listopad 2012
     Z82Zápis Komise krajů a klubů-listopad 2012
     Z83Zápis Komise mládeže -listopad 2012
     Z84Zápis z jednání DK ČSJ
     Z85Zpráva Kontrolní komise k odvolání ALT 29er
     Z86Zápis KVS - únor 2013
     Z87KK - Zpráva o kontrole hospodaření KM za rok 2012
     Z88Zápis KVS - březen 2013
     Z89Zápis KVS - duben 2013
     Z90Zápis Komise rozhodčích - březen 2013
     Z91Zápis KVS - červen 2013
     Z92Kontrola RD a SCM 2013-07
     Z93Zápis KVS - září 2013
     Z94Kontrola RD a SCM 2013-08
     Z95Navýšený budget pro RD na 2. pololetí 2013
     Z96Kontrola RD a SCM 2013-09
     Z97Zápis KVS - listopad 2013
     Z98Kontrola RD a SCM 2013-10
     Z99Zápis KVS - říjen 2012
     Z100Zápis Komise rozhodčích - listopad 2013
     Z101Zápis Komise mládeže -listopad 2013
     Z102Kontrola RD a SCM 2013-11
     Z102Zápis komise HZS ČSJ - listopad 2013
     Z103 Zápis z jednání krajů a klubů ČSJ - 2013-11
     Z104Zápis KVS - listopad 2013
     Z105Zápis KVS - leden 2014
     Z106Ohodnocení RD za výsledky 2013
     Z107Kontrola RD a SCM 2013-12
     Z108Zápis KVS - prosinec 2013
     Z109Kontrola RD a RDJ 2014-01
     Z110Ohodnocení za výsledky 2014
     Z111Zpráva o činnosti RD za leden-únor
     Z112Kontrola RD a RDJ 2014-02
     Z113Kontrola RD a RDJ 2014-03
     Z114Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-04
     Z115Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-05
     Z116Zapis z jednani KVS - cerven 2014
     Z117Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-06
     Z118Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-07
     Z119Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-08
     Z120Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-09
     Z122Zápis Komise mládeže - říjen 2014
     Z123Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-10
     Z124Zápis jednání KVS ze dne 18.11.2014
     Z125Zápis jednání KVS ze dne 12.12. 2014
     Z126Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-11
     Z127Zpráva o činnosti SCM Laser team za rok 2014
     Z128Plán hlavních závodů a soustředění SCM 2015
     Z129Kontrola RD, RDJ a SCM 2014-12
     Z130Zpráva KK ČSJ
     Z131Zpráva Komise mládeže pro Konferenci
     Z132Zpráva KK pro Konferenci
     Z133Zpráva o HZS CSJ
     Z134Kontrolní zpráva KK ČSJ - KM 2014
     Z135Závěrečná zpráva SCM - 29er
     Z136Zápis schůze TMK VV ČSJ 2015
     Z137Zápis KVS únor 2015
     Z138Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-01 a 02
     Z139Zápis KVS březen 2015
     Z140Zápis KVS duben 2015
     Z141Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-03
     Z142Zápis Komise mládeže - duben 2015
     Z143Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-04
     Z144Zápis KVS květen 2015
     Z145Zápis KVS červen 2015
     Z146Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-05
     Z147Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-06+07
     Z148Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-08
     Z149Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-09
     Z150Zápis KVS červenec - srpen 2015
     Z151Zápis KVS září 2015
     Z152Zápis KVS říjen 2015
     Z153Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-10
     Z154Zápis KVS listopad 2015
     Z155Tabulka s ohodnocením za výsledky
     Z156Zápis KVS - prosinec 2015
     Z157Kontrola RD, RDJ a SCM 2015-11
     Z158Zpráva o činnosti 29er SCM 2015
     Z159Kontrola SCM 2015-12
     Z160Zpráva o činnosti SCM Laser za rok 2015
     Z161Zpráva trenéra Sportovního Střediska ČSJ
     Z162Zpráva KVS za rok 2015
     Z163Kontrola činnosti členů RD za rok 2015
     Z164Zpráva kondičního trenéra za leden 2016
     Z165Kontrolní zpráva KK ČSJ - SCM 2015
     Z166Kontrola činnosti členů RD - viz odkaz
     Z167Zápis KVS - leden 2016
     Z168Zápis KVS - únor 2016
     Z169Zápis KVS - březen 2016
     Z170Zápis z jednání sportovního úseku ČSJ - 12-2016
     Z171Zápis z jednání sportovního úseku ČSJ - 05-2017
     Z172Zápis z jednání sportovního úseku ČSJ - 11-2017
     Z173Zápis z jednání sportovního úseku ČSJ - 12-2017