chvilku strpení...

Zápis z prosincového jednání VVKSJ StČ

20.12.2017 09:12 | Ivo Jakubec

Zápis z prosincového jednání VVKSJ StČ

Zápis

z jednání výkonného výboru Krajského svazu jachtingu Střední Čechy z.s.

a zástupců oddílů sdružených v KSJ StČ z.s

konaného dne: 13.12.2017

Přítomní: Dvořák, Jakubec, Čermák

Omluveni: Sosnovec

Hosté: Kraus

VV projednal termínovou listinu pro rok 2018. Yacht Club Kladno v požadovaném termínu nedodal žádný návrh termínu závodů. Přítomný zástupce oddílu přislíbil dodání do 15.12. S JO TJ Bohemia Poděbrady byly termíny upřesněny na místě telefonicky. Vzhledem k tomu, že STK neměla k dispozici veškeré podklady, nebyly přiděleny koeficienty 2.

VV souhlasí s předloženými výsledky Středočeského poháru. Kritéria Středočeského poháru ve třídě Optimist splnila pouze jedna posádka a tato třída nebyla proto hodnocena.

Vzhledem k tomu že stoupl počet startů LT 420, bude do vypsání Středočeského poháru 2018 zahrnuta i tato třída.

J. Čermák informoval o schůzce trenérsko-metodické komise.

VV souhlasí s vyplacením příspěvku oddílům na pořádání závodů v roce 2017 v celkové výši 30.100,- Kč. Klíč rozdělení je shodný jako v předešlém roce.(33% příspěvku bude přiděleno podle počtu oddílem pořádaných závodů, 33% podle součtu koeficientů a 34% podle počtu startujících závodníků). Do hodnocení jsou započteny i závody, které se neodjely pro bezvětří nebo nízký počet závodníku a pořadatel zaslal hlášení o závodě. Rozdělení příspěvku oddílům je v následující tabulce

 

oddíl

započtené závody

zaokr. Kč

1202

171201, 171205, 171206, 171211, 171220, 171223

7 100,00

1203

171209, 171210, 171219

6 600,00

1206

171204, 171214, 171216, 171218

6 700,00

1212

171208, 171213, 171217nj

2 000,00

1213

171202, 171207, 171212nj, 171213nj, 171221, 171222

4 800,00

1214

171203

2 900,00

 

 

Dotčené oddíly budou během ledna vyzvány k fakturaci příspěvku.

 

Výkonný výbor KSJ StČ z.s. přeje všem příznivcům jachtingu šťastné a veselé Vánoce a alespoň stopu vody pod kýlem v novém roce.

 

Příloha: vyhodnocení Středočeského poháru 2017

 

Zpracoval: Jakubec

 

 

Na vědomí: ČSJ

                   oddílům sdruženým v KSJ StČ z.s.

 ZPĚT