chvilku strpení...

Zápis ze zasedání VV KSJ StČ z.s.

20.06.2017 08:13 | Ivo Jakubec

VV 15.6.2017

Zápis

 

z jednání výkonného výboru Krajského svazu jachtingu Střední Čechy z.s.

a zástupců oddílů sdružených v KSJ StČ z.s

konaného dne: 15.6.2017

 

 

Přítomní: Dvořák, Jakubec, Čermák, Kraus

Omluveni:

 

- K podpisu byl předán zápis z jednání VV per rolam ve dnech 24. - 30.5.2017.

- J. Čermák seznámil VV s průběhem a výsledky školení trenérů 3. třídy v Poděbradech. Zúčastnilo se jej 18 uchazečů, všichni splnili požadavky na získání kvalifikace. Náklady na stravování činily 4.334,- Kč.

- J. Dvořák informoval o průběhu příprav Krajského přeboru a dalších závodů na Orlíku.

- VV souhlasí s nákupem pohárů a medailí vítězům Krajského přeboru.

- VV souhlasí s nákupem pohárů vítězům Středočeského poháru, zajistí J. Dvořák.

- VV souhlasí se zápůjčkou motorového člunu pro potřeby středočeské výpravy na Letní Olympiádu dětí a mládeže v Brně. Člun bude zapůjčen na základě smlouvy o pronájmu s P. Wehrenbergem.

 

 

 

 

Zpracoval: Jakubec

 

Na vědomí: ČSJ

                   oddílům sdruženým v KSJ StČ z.s.

 ZPĚT