chvilku strpení...

Zápis ze zasedání VV KSJ StČ z.s.

18.04.2017 10:37 | Ivo Jakubec

Zápis ze zasedání VV KSJ StČ z.s.

Zápis

 

z jednání výkonného výboru Krajského svazu jachtingu Střední Čechy z.s.

a zástupců oddílů sdružených v KSJ StČ z.s

konaného dne: 6.4.2017

 

 

Přítomní: Čermák, Dvořák, Sosnovec, Jakubec, Kraus

Omluveni:

 

- I. Jakubec informoval o registraci Krajského svazu jachtingu Střední Čechy z.s. Registrační soud zapsal spolek do rejstříku, zamítl však zapsat vedlejší hospodářskou činnost spolku.

- I. Jakubec informoval o změně identifikačních údajů Transparentního účtu vyplývajících ze změny registrace spolku.

- I. Jakubec přednesl zprávu o hospodaření za rok 2016. VV se zprávou souhlasí.

- VV zvolil J. Čermáka do funkce předsedy komise rozhodčích. J. Čermák s návrhem souhlasí.

- VV souhlasí s vyplacením příspěvku oddílům na pořádání závodů v roce 2016 v celkové výši 20.000,- Kč. Klíč rozdělení je shodný jako v předešlém roce.(33% příspěvku bude přiděleno podle počtu oddílem pořádaných závodů, 33% podle součtu koeficientů a 34% podle počtu startujících závodníků). Do hodnocení jsou započteny i závody, které se neodjely pro bezvětří nebo nízký počet závodníku a pořadatel zaslal hlášení o závodě. Rozdělení příspěvku oddílům je v následující tabulce:

oddíl

započtené závody

zaokr. Kč

1202

161204,161205,161206,161211,161218,161221

5 400,00

1203

161209,161210, nk161220

3 900,00

1206

161202,161214,161215,161216

4 300,00

1213

161203,?161207,nj161208,161212,161213,?161217,161219

4 800,00

1214

161201

1 600,00

 

Dotčené oddíly budou vyzvány k fakturaci příspěvku.

 

- Na Olympiádu dětí a mládeže 2017 (ODM2017) byli za středočeský kraj nominováni:

            třída Q:           Himmelová Klára, Kraus Tobiáš

            třída FEVA:   Pourová Barbora, Stibůrková Eliška

                                    Vychová Zuzana, Vychová Eliška

- J. Dvořák seznámil VV s výsledky Středočeského poháru 2016.

- VV souhlasí s vypsáním Středočeského poháru 2017. Vypsání včetně seznamu závodů je v příloze zápisu.

 

 

přílohy: výsledky Středočeského poháru 2016 

             vypsání Stč poháru 2017

 

Zpracoval: Jakubec

 

Na vědomí: ČSJ

                   oddílům sdruženým v KSJ StČ z.s.

 ZPĚT